NOVINKY
ARCHIV ČLÁNKŮ
ON-LINE HOROSKOP
FOTKY
BOŽSTVA A CHRÁMY
INDIE-svatá místa
RECEPTY 
ČASTÉ OTÁZKY
INZERCE a SEZNAMKA
KE STAŽENÍ
KNIHY A PŘEKLADY
HUDBA A MANTRY
ODKAZY
KNIHA HOSTŮ
KONTAKTY A LIDI
Náš názor:
Nutno říci, že současná situace se již v mnohém liší od té popisované v tomto článku. Doba se změnila a někteří v článku zmiňovaní lidé jsou mnohem více v obraze než tehdy a jejich styl se také v mnohém změnil. Je to tedy spíš jen historický dokument... ..i když i dnes člověk občas narazí na článek nějakého nadšeného potírače všeho nekřesťanského.
 
Náboženská svoboda a psychologie strachu
 
Tattva-darší dás


aneb kdo má zájem uškodit Haré Kršna hnutí

Možná jste se již setkali se zajímavým jevem v našich sdělovacích prostředcích. Na jednu stranu se objevují pozitivní nebo neutrální pořady a články o různých náboženských skupinách, jejichž autoři popisují své osobní zkušenosti nebo zážitky z návštěv středisek těchto hnutí a na druhou stranu můžeme vidět články naprosto negativní. Můžeme se zeptat: „Kdo má zájem poškodit například Haré Kršna hnutí? Kdo mu chce dát punc „nebezpečné sekty”, které se mají lidé bát? Kdo jak a proč to dělá?”

Všechny negativní články mají tentýž původ. Jedná se o členy Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů (SSSNNS), tedy především o pana Prokopa Remeše, Zdenka Vojtíška, Tomáše Novotného a několik dalších. Kdykoliv se v tisku objeví jejich jména, tak je jasné, kolik uhodilo. Jedná se o seskupení příslušníků různých křesťanských církví, kteří naprosto ignorují všechny skutečně vědecké studie o účincích duchovních praktik náboženských hnutí a staví se do pozice samozvaných znalců. Na mušku si vzali především Církev sjednocení, hnutí Haré Kršna, Mormonskou církev, Scientologii a další. Podíváme-li se na jejich působení blíže, možná nás zarazí očividná podobnost se středověkou inkvizicí. Jejich zbraněmi v dnešní době je falešná propaganda, která má vytvořit strach z „nových náboženských skupin”.

Prvním způsobem, jak toho docílit, je „hodit všechny do jednoho pytle” a snažit se vytvořit dojem, že všechno, co dělá špatně jedna skupina, platí také pro všechny ostatní a nebo že jsou v podstatě všichni stejní jako satanisté. Tak se vedle sebe objeví obrázek člena Haré Kršna hnutí a článek o sexuálních orgiích. Čtenářům tak zcela unikne skutečnost, že jednou z podmínek pro vstup do Haré Kršna hnutí je vyhýbání se jakémukoliv mimomanželskému pohlavnímu životu. Je to stejné jako kdyby byl jeden profesor na škole usvědčen z přečinu a kvůli tomu propuštěni všichni ostatní. Snaží se spojit známé negativní skutečnosti jako je například hromadná sebevražda v Jonestownu se všemi náboženskými skupinami. Takto vzniká v podvědomí lidí strach z „destruktivních kultů”„,nebezpečných sekt” bez ohledu na to, jak vypadá skutečná filozofie a život těchto skupin.

Nejlepším způsobem, jak odstranit tento negativní vliv je poučit co možná největší počet lidí o tom, jaké učení které hnutí šíří a jaká je jejich praxe.

Druhým způsobem je manipulovat veřejné sdělovací prostředky a tím i veřejné mínění. Členové SSSNNS využívají neznalosti novinářů a režisérů, kterým vždy zdůrazní pouze negativní informace (často pocházející od jejich zahraničních kolegů a nemají nic společného se situací v ČR), a ti pak s dobrým úmyslem šíří zkreslené informace nebo vyslovené pomluvy. Velice často se jedná o jejich známé, či příslušníky stejných církví jako jsou oni, ale není to pravidlem.

V tomto bodě může hodně pomoci i každý z vás. Napište svůj osobní názor do redakce a vysvětlete jejich omyly a nepřesnosti, kterých se dopustili. Napište svojí vlastní zkušenost s Haré Kršna hnutím a vysvětlujte naši filozofii.

Třetím způsobem je zcela ignorovat názory skutečných vědců a odborníků. U nás je hnutí Haré Kršna ještě mladé, a proto mnoho takových studií nebylo učiněno, avšak tam, kde Haré Kršna hnutí působí déle, jich je poměrně velké množství. Někteří sociologové nebo studenti orientalistiky či náboženství napsali mnoho knih a pojednání, které sektobijci typu Vojtíška zcela ignorují a citují pouze své zahraniční kolegy z antikultovního hnutí. Tak se čtenáři dozvědí, že činnost členů hnutí Haré Kršna se redukuje na výrobu svíček apod. ( viz magazín Blesku), přičemž tato nevinná informace jen svědčí o tom, že tito pánové s Haré Kršna hnutím v ČR nepřišli do styku a tudíž o něm nevědí téměř nic. Nenamáhají se ani odpovídat na dopisy členů hnutí, učinit návštěvu některého ze středisek a pouze stereotypně prosazují svojí propagandu o nebezpečnosti všech sekt.

Je tedy potřeba stále zdůrazňovat, že Haré Kršna hnutí je 5000 let staré autorizované náboženství, spadající do širší tradice hinduismu, kterému se dodnes především v Indii věnují milióny lidí. Je velkým omylem považovat všechny nekřesťanské společnosti (nebo chcete-li nekatolické) za sekty.

Čtvrtý způsob, jak vzbudit strach a náboženskou nesnášenlivost v lidech, je velká lež. Sektobijci se snaží ve svých knihách, článcích a televizních vystoupeních spojit efekty výše uvedených technik a vytvořit věrohodný obrázek nebezpečnosti a záludnosti nových náboženských skupin. Jejich tvrzení si někdy protiřečí, čímž dokazují, že jde o lacinou propagandu určenou převážně pro neinformované či méně inteligentní lidi. Používají termínů „vymývání mozků”„,psychologická a materiální závislost na kultu” a podobně, které však nijak nedefinují ani nepodkládají žádným věrohodným důkazem. Výsledný obrázek jejich propagandy je asi následující: „Chamtivý náboženský vůdce či guru toužící po moci svede nové členy a přemění je ve zcela zmanipulované a závislé jedince s promytým mozkem, které pak vykořisťuje a zatajuje jim své informace. Jedinou obranou proti tomu je nepřidat se k nim a nezajímat se o to, co říkají, dělají a učí, neboť, sekta je jako droga` a člověk se jí nesmí ani dotknout. Mohou na vás být hodní, pomoci vám z nejhoršího, ale vy od nich přesto musíte co nejrychleji utéct.”

Sektobijci mohou také v rodinných vztazích způsobit velké problémy, neboť rodičům tvrdí, že se vstupem do Haré Kršna hnutí své děti ztrácejí. Pro katolíka je samozřejmě velká rána, když se z jeho syna nebo dcery stane protestant a podobně je pro ateistu těžké, když se z jeho dítěte stane věřící člověk, ale tvrdit, že po vstupu do náboženského hnutí přestává být jejich syn či dcera jejich synem či dcerou je opravdu demagogie.

Někdy se také zmíní, že je zde možnost deprogramování (které je samozřejmě protizákonní), čímž bohatým rodičům naznačí, jaké služby jsou jim k dispozici. (Jde v podstatě o únos a mučení jejich dětí, které jim má pomoci, ze spárů sekty).

Naši sektobijci používají převážně materialistické argumenty, ale hovoří z křesťanského pohledu, což je kombinace, která hovoří sama za sebe. A jestliže se nyní zmíním o přikázání z desatera „nevzneseš křivého svědectví proti bližnímu svému”, asi mě budete považovat za naivku.

Ironií toho všeho je, že se Haré Kršna hnutí ocitlo v podobné situaci, v jaké byl právě křesťanský prorok Ježíš Kristus (možná by bylo zajímavé slyšet, co by naši sektobijci udělali z Ježíše Krista, kdyby dnes žil a kázal). Můžeme se poučit právě z jeho života. Kolik bezpráví se dopustili na něm! Kolik toho musel snášet a přesto nijak nezatrpkl a neustále se snažil dávat lidem to nejcennější - lásku k Bohu. Totéž bychom měli udělat i my.

Závěrem tedy můžeme uvést jen slova Zdenka Vojtíška z časopisu Ahoj: „Sektu dělá sektou především, řekl bych, její nepoctivá práce s lidmi, o které jsem tu již hovořil...”

 

Tattva-darší dás

 

(Čerpáno z přednášky Larry Shinna, vedoucího katedry religionistiky na Bucknellově univerzitě v USA, který studoval ISKCON více než deset let a napsal knihu o Haré Kršna hnutí pod názvem The Dark Lord.)

 


Datum vzniku:
asi 1991
 
Jak se vám článek líbil?
0(min) do 10(max)
Kolik čtenářů se vyjádřilo: 60
Haré Krišna inspirace
© 2001-2010