NOVINKY
ARCHIV ČLÁNKŮ
ON-LINE HOROSKOP
FOTKY
BOŽSTVA A CHRÁMY
INDIE-svatá místa
RECEPTY 
ČASTÉ OTÁZKY
INZERCE a SEZNAMKA
KE STAŽENÍ
KNIHY A PŘEKLADY
HUDBA A MANTRY
ODKAZY
KNIHA HOSTŮ
KONTAKTY A LIDI
 
Knihy a překlady
 


Džagannátha-prija nátakam
Tamál Krišna Gósvámí
Divadelní hra pojednávající o příchodu Šrí Džagannátha do tohoto vesmíru. V tomto nádherném příběhu krále Indradjumny a oddaných Božstva Níla Mádhavy jsou dokonale vykreslené charaktery a pečlivě propracovány nálady, které člověk prožívá při čtení knížky. Je to asi nejhezčí český překlad vůbec.
V několika kusech ještě k mání i v tištěné podobě.
Dzaganath.zip (63k word) Dzagannath_novy.zip (pdf)

Jsem démon nebo vaišnava
Stasvarúpa dás Gósvámí
Fiktivní příběh zasazený do doby příchodu Šrí Nrsinhadévy, na kterém jsou krásně vidět paralely myšlenek úředníka Hiranjakašipuovy vlády. jehož malý syn se pod vlivem oddaného Prahlády stal oddaným Boha a myšlenek člověka žijícího v moderním západním světě a snažícího se praktikovat oddanou službu.
Český překlad v několika kusech k mání i v tištěné podobě.
JsemDemonNeboVaisnava.zip (39k word)
DemonNeboVaisnava.zip (1,2 MB pdf)

Tulasídéví
Amala-bhakta dás
Vcelku dramatický příběh o příchodu Šrímatí Tulasídéví (posvátné rostlinky) a Šálagrámu (posvátných kamenů, které se uctívají jako Božstva Krišny). Na konci jsou také návody pro uctívání tulasí.
Český překlad k mání i v tištěné podobě.
Tulasi.zip (60k word)

Nimáj a myš
Satsvarúpa dás Gósvámí
Příběh o klukovi, který se stane kazatelem v říši zvířat a jeho malí žáci ho následují. Problémy malých myšáků-kazatelů jsou opravdu legrační, nicméně velice podobné problémům světa lidí....
Český překlad k mání i v tištěné podobě.
NimajaMys.zip (89k word)

Realizácia Nadduše
Kundalí dás
Jednotlivé kapitoly rozebírají různá témata osobního duchovního vývoje. Patrně nejinspirativnější knížka tohoto autora.
Slovenský překlad je k mání i v tištěné podobě.
RealizaciaNadduse.zip (202k word)

Naša misia
Kundalí dás
Jedna z prvních knih Kundalího dáse pojednává především o sociologických problémech Haré Kršna hnutí a náboženských skupin obecně. Inspiruje člověka k především k tomu, aby se nebál postavit na vlastní nohy jak v hmotném tak i v duchovním životě.
Dostupnost slovenského překladu v tištěné podobě nám není známa.
NasaMisia.zip (178k word)
Nektár rozlišovania
Kundalí dás
Pojednává především o třech kvalitách hmotné přírody a jejich praktických projevech v životě lidí a oddaných. Zabývá se sociologickými tématy a tématy osobního růstu.
Dostupnost slovenského překladu v tištěné podobě nám není známa.
NektarRozlisovania.zip (214k word)
Mahábhárata
R.K.Nárájan
Krátká verze tohoto „Velkého eposu o Bháratovcích”, kterou původně napsal Šríla Vjásadév společně s ostatními védskými spisy. V tištěné podobě k mání u Mádhava-mišry dáse .
Mahabhata.zip (146k rtf)

Čintámani 4
Další část souborů přednášek a esejí od význačných áčárjů gaudíja-vaišnavské tradice, přeložených z německého vydání časopisu Harmonist. V tištěné podobě k mání u autora překladu na .
Cintamani4.zip (2,7 MB pdf)

Čintámani 3
Další část souborů přednášek a esejí od význačných áčárjů gaudíja-vaišnavské tradice, přeložených z německého vydání časopisu Harmonist. V tištěné podobě k mání u autora překladu na .
Cintamani3.zip (994k pdf)

Čintámani 2
Několik přednášek a esejí od význačných áčárjů gaudíja-vaišnavské tradice, přeložených z německého vydání časopisu Harmonist
V tištěné podobě k mání u autora překladu na .
Cintaman2.zip (1 MB pdf)

Čintámani 1
Soubor překladů přednášek předních áčárjů gaudíja-vaišnavské tradice z časopisu Harmonist, vydaného v němčině roku 2003.
V tištěné podobě k mání u autora překladu na .
Cintamani1.zip (1,3 MB pdf)
Univerzální principy skutečné lásky
Paramadvaiti Swami
Malý letáček ke stažení s pár základními principy které připravují člověka k přijetí bhakti-jógy.
letak. pdf (730 kb pdf) - skládaná verze (680 kb pdf)

Pracovní překlady
_________________________________________
Jedná se skutečně o pracovní překlady, které většinou v tištěné podobě ani nevyšly. Kvalita překladů je různá a často se při převodu zbořil formát. Přesto si ceníme práce překladatelů a považujeme za prospěšné je zpřístupnit případným zájemcům...

Zápisník o zdokonalování džapy
Satsvarúpa dás Gósvámí
tato knížka vyšla kolem roku 1990 v samizdatové verzi

JapaReform.zip (69k)

Život Rámánudžáčárjův
Naimišáranja dás
příběh o významném učiteli vaišnavské tradice (formát je v jednom balíku)
Ramanuja.zip (103k)

Harináma Čintámani
Šríla Bhaktivinód Thákur
klasika o svatých jménech Boha a duchovním pokroku s tím spojeným

HarinamaCintamani.zip (49k)

Čtení ve védské literatuře
Satsvarúpa dás Gósvámí
torzo knihy výkladového typu o základních pojmech a fenoménech vaišnavské filozofie
CteniVeVedskeLiterature.zip (32k)

Ekádaší
Krišna-Balarám Swami
Příběhy, které se váží ke každému Ékádaší v roce. Český překlad poskytl Mádhava-mišra dás.
Ekadasi (63k - rtf)
Šrí Manah-šikšá
Šríla Bhaktivinód Thákur
Překlad s rozšířenými výklady Bhadžana-darpana komentáři Šríly Bhaktivinóda Thákura od Bhaktivédanty Nárájana Mahárádže. Český překlad poskytl Mádhava-mišra dás.
Manah-siksa.zip (124k - rtf)
Bhakti-tattva-vivéka
Šríla Bhaktivinód Thákur
Z Hindi přeložil do angličtiny Bhaktivédanta Nárájan Mahárádž. Kniha má podtitul „Opravdové podoby oddanosti”. Český překlad poskytl Mádhava-mišra dás. Formát je rozpadlý (v jednom balíku).
BhaktiTattvaViveka.zip (76k - rtf)
Být ovládán láskou
Bhaktivédanta Nárájan Mahárádž
Český překlad poskytl Mádhava-mišra dás.
BytOvladanLaskou.zip (18k - rtf)
Ze života Bhakti Pragňány Kéšavy Gósvámího
Včetně „Upadéšávalí”. Český překlad poskytl Mádhava-mišra dás.
KesavaMaharadza.zip (23k - rtf)
Podstata Bhagavad-gíty
Bhaktivédanta Nárájan Mahárádž
Český překlad poskytl Mádhava-mišra dás.
PodstataBhagavad-gity.zip (33k - rtf)
Pravé porozumění Šrí Guru-Tattvy
Bhaktivédanta Nárájan Mahárádž
Český překlad poskytl Mádhava-mišra dás.
SriGuru-tattva.zip (118k - word)
Šrí Prabandhávalí
Bhaktivédanta Nárájan Mahárádž
Český překlad poskytl Mádhava-mišra dás.
SriPrabandhavali.zip (125k - rtf)
Přednáška o Bhágavatamu
Šríla Bhaktivinód Thákur
Český překlad poskytl Mádhava-mišra dás.
BThakurBhagavatam.zip (48k - rtf)
Štěstí v ráji hlupáků
Bhaktivédanta Nárájan Mahárádž
Český překlad poskytl Mádhava-mišra dás.
StestiVRajiHlupaku.zip (25k - rtf)
Gaudia vaišnavismus proti Sahadžiaismu
Bhaktivédanta Nárájan Mahárádž
Český překlad poskytl Mádhava-mišra dás.
VaisnavismusSahadziaismus.zip (33k - rtf)
Zloděj Másla
Bhaktivédanta Nárájan Mahárádž
Český překlad poskytl Mádhava-mišra dás.
ZlodejMasla.zip (38k - rtf)
Upadéšámrita
Šríla Rúpa Gósvámí
anglický překlad Bhaktivédanta Nárájan Mahárádž

Český překlad poskytl Mádhava-mišra dás.
SriUpadesamrita.zip (69k - rtf)
Božské posolstvo pre oddaných
Z neformálnych rozhovorov
Šrílu Bhakti Sundar Góvindu Mahárádžu
zostavili a upravili Mahámandaléšvar Tridandi Swami a Šrípád Bhakti Ananda Ságar Mahárádž
Úprava a preklad do slovenčiny:
Mádhavendra dás a Anasúja déví dásí.

BozskePosolstvo.zip (28k Word)
Dôstojnosť božského služobníka
Zostavené z lekcií a listov
Šrílu Bhakti Sundar Góvindu Mahárádžu

Úprava a preklad do slovenčiny:
Mádhavendra dás a Anasúja déví dásí.

DostojnostSluzobnika.zip (171k Word)
Naše šťastná společnost
Šríla Bhakti Sundar Góvinda Mahárádž
Český překlad: Mádhavendra dás a Anasúja déví dásí.

NaseStastnaSpolecnost.zip (283k Word)

Dále ke stažení
_________________________________________

Šrí Čaitanja v západním světě
setkání dvou myšlenkových tradic

Martin Fárek

Diplomová práce na oboru historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (září 2000). 118 str. a XIX str. příloh. Vedoucí práce prof. Dr. Miroslav Hroch, Dr.Sc., oponent Dr. Dušan Zbavitel.
Ve své práci odpovídám na otázku jak a proč přistupovali západní vzdělanci k višnuistické tradici reformované Šrí Čaitanjou, světcem ze 16. století. V první kapitole se zabývám životem, působením a učením této významné postavy indického středověku, a také vývojem, který čaitanjovský směr prodělal až do současnosti.
Následuje typologie různých postojů, zaujímaných západními vzdělanci vůči čaitanjovskému višnuismu. Prvních sto padesát let britského zkoumání indických náboženství bylo poznamenáno vlivem křesťanských misionářů ve spojení s potřebami koloniální vlády v Indii. V nerovném dialogu byla indická náboženství očerňována, reinterpretována a zkreslována. Paradoxně přijímali názory západních učenců na vlastní náboženství i samotní Indové.
Změna k sebekritičtějšímu a otevřenějšímu výzkumu se udála až s osamostatněním Indie a rozpadem koloniálního systému ve druhé polovině 20. století. V téže době byl Západ svědkem nebývalého rozšíření čaitanjovského náboženství v podobě hnutí Haré Kršna. Příčinami tohoto úspěšného šíření se zabývám v poslední kapitole.
Závěrem je zjištění, že ačkoli mnohé negativní a zkreslující postoje z minulosti pokračují dodnes, setkání západní a indické myšlenkových tradic ústí do náznaků budoucí syntézy.
Za veškerou pomoc a podporu při práci děkuji svým rodičům Miladě a Františkovi Fárkovým, svému učiteli Satsvarúpovi dásovi Gósvámímu, prof. Miroslavu Hrochovi, Dr. Dušanu Zbavitelovi, Dr. Jaroslavu Strnadovi, Dr. Lubomíru Ondračkovi, stejně jako Tattva-daršímu dásovi, Paragatimu dásovi, Padma-mukhí déví dásí, Sue Beeby, Radovanu Vrždiakovi, Petru Kyjovskému, Karlu Rýdlovi, Honzovi Marešovi a dalším.

Gaur-pdf.zip (669 k) ve formátu pro Acrobat (zobrazuje se špatně, tiskne dobře)
Gaur-dvi.zip (218 k) ve formátu *.dvi
Gaur-ps.zip (331 k) ve formátu *.ps

Upozornění: doporučuji práci raději vytisknout (i vzhledem k rozsahu). Přílohy zatím nejsou dostupné (původně fotokopie pramenů), do budoucna plánuji i převod textu do Wordu.

Mantry
průběžně aktualizovaný soubor s různými mantrami v sanskrtu:
Brahma-sanhitá, Šikšáštaka, mantra pro přivolání svatých řek, obětování jídla, uctívání tulasí, ochranu (Nrsihna mantry) atd.

mantry.zip (16k word-rtf)

Použitá písma (fonty)
většina sanskrtských písem použitých v překladech
sanskrt.zip (358k)

Vaišnavský kalendář
_________________________________________

2002-2052

Praha.zip (327k) - 14 25' východní délky, 50 05' severní šířky
Brno.zip (327k) - 16 37' východní délky, 49 12' severní šířky
Bratislava.zip (327k) - 17 08' východní délky, 48 09' severní šířky
Kosice.zip (327k) - 21 16' východní délky, 48 43' severní šířky

Zde najdete ke stažení vaišnavský kalendář na 50 let dopředu (od roku 2002 do roku 2052). Je ve formátu „pouze text”. Ke správnému vytištění doporučujeme styl písma, který zachovává stejnou šířku každého písmenka (například „Courier New”) a šířku alespoň 85 znaků na řádek (jinak se vám patrně trochu rozpadne formát a kalendář nebude tak přehledný). Konverze „pouze text” pro MS-WORD zachová také správné stránkování po jednotlivých lunárních měsících.
Kalendář je sestaven pro každé město zvlášť, ale sami uvidíte, že rozdíly ve dnech jsou minimální. Přesto vám doporučujeme, pokud budete cestovat někam na festival (hlavně do zahraničí), abyste si datumy jednotlivých svátků ověřili z tamních zdrojů! Některé vaišnavaské skupiny se totiž kvůli jednotnosti řídí kalendářem vydaným v jejich středisku v Indii pro celý svět bez ohledu na zeměpisné umístění. Jiné vaišnavské skupiny se zase kvůli větší preciznosti řídí kalendáři vypočítanými pro danou lokalitu. Také program na výpočet kalendáře existuje ve více verzích. To jsou všechno faktory, které mohou způsobit některé menší rozdíly v termínu jednotlivých svátků, ale podle našich zkušeností se to projevuje opravdu minimálně. Obecně se dá říci, že naše kalendáře ke stažení, které jsme pouze přeložili do češtiny, jsou minimálně na 97 % správné pro celou republiku.
Pokud chcete být ještě přesnější, můžete si novou anglickou verzi programu i s výklady k některým astrologickým pojmům a vaišnavským svátkům stáhnout zde: vcal410.zip (199k). Stačí doplnit přesné souřadnice místa, kde žijete, časové pásmo +1.00, a program (pro MS-DOS) vám kalendář vypočítá. Do češtiny si ho můžete přeložit pomocí jednoduché utility (MS-DOS): Preklad.zip (13k).

Den ve Vrindávanu
_________________________________________
Vrindávan je místo, kde se před 5000 lety zjevil Krišna a prováděl tam Své zábavy. Najdeme ho asi 100 km jižně od hlavního města Dillí. Vradža-mandala - vrindávanská oblast - je jedno z hlavních poutních míst gaudíja-vaišnavů.

Diapozitivy i s hudbou a mluveným komentářem vznikly po mé návštěvě Indie v době Kárttiku (od konce září do začátku listopadu) v roce 1992. Tehdy ještě nebylo tak běžné do Indie jezdit a já jsem chtěl přiblížit atmosféru Vrindávanu i ostatním. Fotky dělal Príti-vardhanam a jsou doplněny několika obrázky z knih BBT. Několik dalších diáků jsem dostal teď už ani nevím od koho. Na konci je písnička od Prapanny dáse z Ameriky, ale jinak jsou zvuky originální. Ve Vrindávanu jsem chodil s walkmanem a díky tomu je zvukový doprovod autentický. Zvuk je ve formátu swa (mp3 - 64 kbps) a je nahrávaný ze staré audiokazety, takže žádné hi-fi nečekejte. Mixoval jsem to všechno za chodu na starém mixážním pultě. I přesto si myslím, že trocha šumění a nějaké ty nedokonalosti k dokreslení atmosféry neuškodí.

Nejprve si raději stáhněte tuto malou ukázku, abyste měli jistotu, že to poběží i na vašem počítači.

ukázka: Vrindavan-ukazka.exe 3,6 MB 0:32

Pořad (43 minut) jsem raději rozdělil na dvě části.

část první: Vrindavan1.zip 22:48 24,3 MB
část druhá: Vrindavan2.zip 20:43 25,6 MB

Každý soubor rozbalte (včetně složek) a spusťte Vrindavan1.exe respektive Vrindavan2.exe.

Jen pro kontrolu - výsledek by měl vypadat takto (1.část):

Ke spuštění programu budete patrně potřebovat Shockwave Player verzi 8.5 a vyšší. Shockwaveinstaller.exe je součástí mnoha příloh počítačových časopisů. Pokud ho již nemáte nainstalovaný (což je docela možné), můžete si ho také zdarma nainstalovat on-line na www.macromedia.com.

Bez zvuku je efekt pořadu poloviční a je také možné, že na počítači bez zvukové karty se ani nerozběhne.

Rozlišení. Pro přehrání pořadu doporučuji rozlišení obrazovky 1024 x 768. Pak budete mít obrázky přes celou obrazovku. Pokud budete mít menší (800 x 600), zobrazí se vám jen nějaký výřez. Proto si ho raději přepněte (Nabídka start - Nastavení - Ovládací panely - Nastavení obrazovky - Obecné - 1024 x 768 - Použít - Potvrdit). Pokud budete mít rozlišení větší, diáky se vám zobrazí ve formátu 1024 x 768 uprostřed v černém poli.

Je možné, že na starších počítačích pod 300 MHz bude škobrtat zvuk a kvalita obrázků bude trochu horší (na nebíčku se budou dělat mapy), ale na lepších počítačích by to mělo být bez problémů.

Pořad zastavíte a ukončíte tlačítkem Esc.

Přerušit ho pauzou a opět spustit je možné pouze tak, že přepneme Windows do jiné aplikace - okna (Např. tlačítkem Alt-Tab nebo „okna”). Když ji shodíte zpátky na lištu nebo ukončíte, pořad opět začne. Pokud se Vám pořad „zakousne” (což se může stát především u méně výkonných počítačů), tak se bohužel musí spustit znovu od začátku. Bohužel jsem nepřišel na to, jak to udělat lépe, ale takhle aspoň obraz neruší žádné tlačítko. I tak doufám, že to poběží, jak má.

Takže se nenechte rušit a přeji vám pěkný zážitek.

Tattva-darší dás

Video verze:
Vrindavan1.mp4
Vrindavan2.mp4

 


Datum vzniku:
průběžně
 
Jak se vám článek líbil?
0(min) do 10(max)
Kolik čtenářů se vyjádřilo: 62
Haré Krišna inspirace
© 2001-2010