NOVINKY
ARCHIV ČLÁNKŮ
ON-LINE HOROSKOP
FOTKY
BOŽSTVA A CHRÁMY
INDIE-svatá místa
RECEPTY 
ČASTÉ OTÁZKY
INZERCE a SEZNAMKA
KE STAŽENÍ
KNIHY A PŘEKLADY
HUDBA A MANTRY
ODKAZY
KNIHA HOSTŮ
KONTAKTY A LIDI
Náš názor:
Kde jsou ty časy...
 
Naše úsilí o  uznání Gurukuly
 
Martin Fárek


V  září loňského roku se na Kršnově dvoře rozběhl přípravný ročník gurukuly pro tři děti v  předškolním věku. Pod vedením matádží Ireny se děti naučily celé abecedě, tj. číst i  psát malá tiskací písmena, dále čísla do šedesáti a  jednoduché počítání. Pomalu ale jistě zvládají základy filozofie a  vaišnavské etikety, učí se zpívat, připravovat prasádam, ale také například správně komunikovat. 

V  čele učitelského týmu je matádží Alarka déví dásí, která zúročuje bohaté zkušenosti své jedenáctileté praxe ve švédské Gurukule. Matádží Irena je zcela vytížena výukou a  péčí o  děti. Bhakta Martin dokončuje studium na filozofické fakultě UK, aby získal požadované pedagogické kvalifikace, a  také se podílí na přípravě celého projektu. 

Letos v  dubnu jsme podali na ministerstvo školství žádost o  zařazení Gurukuly Kršnův dvůr - základní soukromé školy do sítě škol. Žádost obsahovala všechny náležitosti a  svými doporučujícími dopisy ji podpořili prof. Milan Machovec (FF UK - viz článek v  Kršnově zpravodaji 2, V), prof. Burke Rochford (University od Midlebury, USA), prof. Jiří Dunovský, (vedoucí SOS dětských vesniček), dr. Karel Rýdl (pedagogika na FF UK) a  dr. Vladimíra Spilková (PF UK). Přihlásili jsme se k  osnovám obecné školy, což je alternativní projekt ministerstva školství. 

V  průběhu jednání s  ministerstvem se vyskytly potíže s  potvrzením pedagogického vzdělání matádží Alarky, které získala ve Švédsku na univerzitě v  Uppsale. Matádží Alarka kvůli tomu musela do Švédska, ale nakonec vše dobře dopadlo a  kvalifikace jí byla uznána. Zbývalo už jen čekat, jak o  celé věci rozhodne porada vedení ministerstva školství. Cituji ze zprávy, která byla zpracována odborem základních škol jako podklad pro tuto poradu: „Zřizovatelé se odpovědně připravují na zahájení výuky, akceptují průběžně veškeré připomínky, zpracovávají učební texty a  pomůcky, hlásí se k  vzdělávacímu programu obecná škola. V  současné době se počítá s  prvním ročníkem ZŠ. Doporučujeme schválit zařazení soukromé školy do sítě.” 

Porada vedení MŠ překvapivě naši žádost zamítla! Hlavním argumentem bylo, že máme málo dětí (toho času tři). Tuto skutečnost jsme však ohlásili už v  červnu a  pracovníci odboru ZŠ uznali, že v  našem případě se jedná o  vyjímečnou situaci. V  budoucnu přirozeně očekáváme dětí více. Zůstává otázka - co bylo skutečnou příčinou zamítnutí naší žádosti? Máme přeci nárok, jako kterákoli jiná náboženská minorita, na výchovu své mládeže. Podali jsme odvolání a  jsme odhodláni pokračovat v  započatém díle. Napište nám, co si o  celé záležitosti myslíte. Pokud byste chtěli nějakým způsobem podpořit naše odvolání, obraťte se prosím přímo na pana ministra Pilipa, který bude odvolání posuzovat. Učiníte-li tak, prosíme Vás o  zaslání kopie Vašeho vyjádření. Děkujeme všem za dosavadní pomoc, podporu a  zájem. Doufáme i  nadále ve Vaši přízeň. 

 


Datum vzniku:
1995
 
Jak se vám článek líbil?
0(min) do 10(max)
Kolik čtenářů se vyjádřilo: 60
Haré Krišna inspirace
© 2001-2010