NOVINKY
ARCHIV ČLÁNKŮ
ON-LINE HOROSKOP
FOTKY
BOŽSTVA A CHRÁMY
INDIE-svatá místa
RECEPTY 
ČASTÉ OTÁZKY
INZERCE a SEZNAMKA
KE STAŽENÍ
KNIHY A PŘEKLADY
HUDBA A MANTRY
ODKAZY
KNIHA HOSTŮ
KONTAKTY A LIDI
Náš názor:
Řešení tohoto problému není nikdy jednoduché...
 
Co mám dělat? Můj manžel není oddaný!
 
Podle článku Róhinínandany dáse (z Anglie) napsal Tattva-darší dás


uveřejněno v časopise Back to Godhead (2-93)

Co si počít, když váš manžel není oddaný Kršny? Co byste poradili někomu jinému v této situaci? Jak se rozhodnout, co je správné a co byste měli udělat?

Před časem jsem dostal dopis od začínající oddané jménem Susan, která mi napsala, že se cítí být v pasti a neví kudy kam. Susan se setkala s hnutím před pěti lety, když dostala knížku "Dokonalost jógy". Její manžel James jí dal knihu v domnění, že jde o nějaká cvičení. Susan si ji se vzrušením přečetla a pak se pustila do Bhagavad-gíty, takové, jaká je, která byla, jak sama píše, jako "jemný teplý proud, který ke mně plynul. Bylo to jako by všechno, nad čím celý život přemýšlela, bylo sepsáno na papír."

James se nejprve trochu zajímal o vědomí Kršny a společně se Susan navštívili několik středisek hnutí. Hledali alternativní způsob myšlení i života. Susan začal získávat "vyšší chuť", ale James neměl rád "přehnanou horlivost" některých oddaných a jeho zájem se vytratil. Nyní kritizuje její snahy o oddanou službu a Susan má pocit, že nemůže dělat pro Kršnu vše, co by chtěla, třebaže dokázala zpívat denně 14 kol džapy a číst Prabhupádovy knihy. Ptá se, zda je možné sloužit Kršnovi a starat se o rodinu, která nemá zájem o duchovní život a někdy dokonce válčí proti ní.

Susan také píše, že někteří oddaní jí radili vše tolerovat a jiní řekli, že bude lepší, když odejde z domova. Susan miluje svého manžela a rodinu, a protože nyní začíná milovat Kršnu, cítí se zmatená. Znamená to snad, že když si člověk chce být vědom Kršny, musí si vybrat mezi Kršnou a svou rodinou? A je-li takováto volba opravdu zapotřebí, kdy je ta správná chvíle to udělat?

Když jsem se chystal jí odpovědět na její dopis, moje první myšlenka byla: "Je to opravdu tak jak si myslí? Jak ví, že James není oddaný a ona je?" A tak jsem napsal: "Z širšího pohledu existují pouze dva druhy živých bytostí - ty, které si jsou vědomé Kršny a ty, které nejsou. Každá duše je sice ve své podstatě služebníkem Kršny, ale některé od Pána dobrovolně odešly. Z těchto zbloudilých duší se některé znovu snaží se k Němu dostat. Upřímné živé bytosti se postupně osvobodí od hmotné nákazy a zapomětlivosti a znovu se stanou Jeho služebníky, Jeho oddanými.

Slovo oddaný v tomto smyslu znamená čistý oddaný. My zatím nejsme oddaní. Chceme se jimi stát. Budeme-li se na věci dívat takto, pak je možné, že tvůj manžel má právě jako ty docela blízko k oddané službě. Každý, kdo přijímá Boha za svého úctyhodného Pána se dá považovat z oddaného.

Možná, že tvému manželovi vadí, že se musí podřídit někomu nebo něčemu většímu než je on sám. Pokud je tomu tak, bude přirozeně cítit odpor k tvým pokusům přiblížit se k Pánu. Možná se bojí, že Kršna vstoupil mezi vás a chce tě od něj odvést. Pak asi bude nejschůdnější cestou, jak se věnovat duchovnímu životu a oddané službě, být trochu uzavřenější, jako kdybys měla tajného milence.

Ale pokud tvůj manžel není vyloženě závistivý a nesnáší již samotnou existenci Pána Kršny, je docela možné, že uvnitř také touží po duchovním životě. Vždyť vědomí Kršny je v každém stejně jako oheň je ukrytý ve dřevě. Stejně jako oheň může být zapálen, může být božské vědomí probuzeno v dobré společnosti. Jak můžeš Jamesovi pomoci probudit jeho lásku ke Kršnovi?

Ve svém dopise jsi se zmínila, že se cítí být utlačován tvými kazatelskými snahami (například když se ho pokoušíš přimět, aby se stal vegetariánem a četl Prabhupádovy knihy). Jeho reakce má možná více co do činění s proměnou vašeho vzájemného vztahu než s duchovním životem jako takovým. Jestliže je to tak, pak mu neposkytuješ dostatek prostoru, aby vyjádřil své pocity.

Představ si, že máš zarostlou a zanedbanou zahradu a tvůj soused jen celé dny běhá kolem a kritizuje. Jak by ses cítila? Abys měla klid, možná by ses donutila něco udělat, ale ke svému sousedu ani ke své zahradě nebudeš cítit příliš mnoho lásky. Naopak si představ, že tvůj soused je nadšený zahradník, který občas nechá nějaké ovoce a zeleninu před tvými dveřmi. Pak se pravděpodobně budeš dívat na jeho zahradu a myslet si: "Co kdybych udělal také něco s tou svojí zahrádkou."

Oddaný je jako zahradník pilně opatrující svou rostlinku oddanosti. Má-li mysl ponořenou v myšlenkách na svého Pána Kršnu pak se i v jeho tváři zrcadlí Pánova krása a vlastnosti a začíná být stejně přitažlivý jako Kršna. Oddaní jsou tak zaujati svým hledání Absolutní Pravdy, že jejich nadšení překypuje a chtějí se podělit se svými nově nalezenými poklady transcendentálního poznání. Teprve postupně se učí diskrétnosti a taktnímu chování.

Hnutí pro vědomí Kršny se snaží lidi vzdělávat a ne je přesvědčovat aby přestoupili z jedné víry na druhou. Změna víry je v porovnání s tím, co může filozofie vědomí Kršny nabídnout, pouhá povrchní záležitost.

Jiní manželé, jejichž vztah byl také v minulosti poznamenán hádkami a zklamáním, se nyní rozhodli vyjít si vstříc. Ona s ním chodí do Kršnova chrámu a on s ní jde do kostela. Také se shodli na tom, že přijmou jakékoliv náboženské zásady, které jsou příznivé pro jejich duchovní život, a proto obětují své jídlo Bohu.

Být si vědom Kršny znamená vše vylepšit a ne všechno rozbořit. Jestli se ti podaří seznámit Jamese s nějakým zkušeným oddaným, který má pochopení, možná budou jeho pochybnosti vysvětleny a jeho nechuť zmizí. Znám jinou ženu, jejíž manžel se aktivně věnuje hnutí již přes osmnáct let, a ona byla teprve nedávno poprvé na návštěvě v Haré Kršna středisku. Jsi i ty připravena čekat na Jamese? Možná mu to můžeš usnadnit a vzít ho občas ke Góvindovi do restaurace nebo můžete spolu navštívit nějakého oddaného, který žije v podobných podmínkách jako vy. Jamesovi to nejspíš připadá, že je nucen k něčemu, na co se ještě necítí.

A jak by ses měla nejlépe zařídit do té doby? Jak uchránit svou rostlinku oddanosti ve stísněné atmosféře? Tak jako se tvůj manžel cítí tísněný tebou tak ty se cítíš omezovaná jím. Má pravdu, když říká, že každý je individuální a musí se rozhodnout, zdali si bude vědomý Kršny, či nikoliv. Právě tak i on by měl respektovat tvé svobodné rozhodnutí. Když Šríla Prabhupáda mluvil o potížích vdané ženy, jejíž manžel nedodržoval zásady duchovního života, řekl: "Jestliže ona nebo kdokoliv jiný chce být čistý, pak se může udržet čistý v jakýchkoliv podmínkách."

Pamatuj, že jsi upřímnou studentkou autorizovaného duchovního procesu, a že výsledky se jistě dostaví. Zahradník, který má dobrou sadbu, úrodnou půdu, dostatek vláhy a slunečního svitu a nikdy nepostradatelnou milost Boha, má zaručenou dobrou sklizeň. Tvůj úspěch je zaručen dary Šríly Prabhupády a Šrí Čaitanji a stejně jako zahradníkova rodina dostane podíl z úrody, tak i tvoje rodina dostane svůj podíl ovoce tvého duchovního pokroku.

Ptáš se, jestli je možné sloužit Kršnovi a zároveň se starat o svou rodinu. V Bhagavad-gítě Kršna říká, že cokoliv děláme, můžeme dělat jako oběť Jemu. Matka Tereza jednou řekla, že není ve skutečnosti služebnicí chudých ale služebnicí Boha. Takže si pamatuj, že ani ty nejsi služebnicí své rodiny, ale služebnicí Nejvyšší Osobnosti Božství, Šrí Kršny, zdroje všech duchovních i hmotných světů. Voda, kterou budeš zalévat rostlinku své oddané služby, přinese duchovní prospěch všem živým bytostem v celém vesmíru, co potom říci o tvém manželovi a tvých dětech.

Ve skutečnosti tedy nejsi natolik svázaná, jak si myslíš, a jsi na dobré cestě k úplné svobodě.

 


Datum vzniku:
1993
 
Jak se vám článek líbil?
0(min) do 10(max)
Kolik čtenářů se vyjádřilo: 61
Haré Krišna inspirace
© 2001-2010