NOVINKY
ARCHIV ČLÁNKŮ
ON-LINE HOROSKOP
FOTKY
BOŽSTVA A CHRÁMY
INDIE-svatá místa
RECEPTY 
ČASTÉ OTÁZKY
INZERCE a SEZNAMKA
KE STAŽENÍ
KNIHY A PŘEKLADY
HUDBA A MANTRY
ODKAZY
KNIHA HOSTŮ
KONTAKTY A LIDI
 
Varanasí
 


(při poklepání na obrázky se vám objeví větší obrázek v novém okně)
větší obrázek v novém okně

Varanasí jej jedno z nejstarších měst na světě. Leží 125 km od Prajágu na levém břehu Gangy a bývalo zde na 2000 různých chrámů.

větší obrázek v novém okně

Do Varanasí přijíždí mnoho straších lidí umřít. Chtějí být spáleni na zdejších ghátech a pak pochováni do Gangy. Říká se, že každý, kdo zemře ve Varanasí dosáhne osvobození (mókši). Navíc spálení na ghátech podél řeky přináší další zbožný kredit a proto sem lidé vozí i mrtvá těla svých příbuzných ke kremaci. Také vdovy sem chodí zemřít.

větší obrázek v novém okně

Varanasí dostalo své jméno pravděpodobně kvůli tomu, že na začátku města ústí říčka Asi a na jejím konci větší řeka Varana.

větší obrázek v novém okně

Říká se, že první Šiva Džjótirlinga, ohnivý světelný sloup prošel zemí právě zde a rozzářil se po obloze. Varanasí se proto také říká „Káší”, „město světla”. O Káší najdeme zmínky v Mahábháratě, Rámájáně, Šrímad-Bhágavatamu a Puránách, jako o nejdůležitějším městě Šrí Šivy. Muslimové mnohokrát napadli Varanasí a dali mu jméno Benares. Po znovunabytí nezávislosti se Indové vrátili k původnímu jménu města - Varanasí.

větší obrázek v novém okně

Ganga, která teče jihovýchodním směrem, se zde opět stáčí k severu, což je považováno za velmi příznivé. Kolem Varanasi vede několikakilometrová parikrama cesta a podél řeky najdeme 81 ghátů a posvátných jezírek.

větší obrázek v novém okně

Do Varanasí zavítalo mnoho světců včetně Šrí Čaitanji Maháprabhua, Šrí Rámánudži, Buddhy a Šankaráčárji.

větší obrázek v novém okně Pro většinu návštěvníků je největším zážitkem z celého Varanasí ranní projížďka po řece podél města a pozorování ghátu za rozbřesku.
větší obrázek v novém okně

Kolem šesté hodiny ráno svítá a celé město je nádherně ozářeno ranním sluncem.

větší obrázek v novém okně

Na začátku města je bývalé sídlo krále Varanasí...

větší obrázek v novém okně

...ale později si postavil svoji rezidenci na druhém břehu Gangy. Jmenuje se Ramnagar.

větší obrázek v novém okně

Harisčandra-ghát
je po Manikarnika-ghátu druhým nejznámějším pohřebním ghátem. Dostal jméno po králi Harisčandrovi, který zde pracoval jako dóm (dělník na krematoriu) aby dostál svému slovu. Král Harisčandra se proslavil tím, že nikdy neodmítl hosta a nikdy neřekl lež...

větší obrázek v novém okně

...Harisčandra uctíval stvořitele Brahmu. Král nebes Indra jednou řekl Brahmovi, že se mu zdá, že Harisčandrova oddanost není taková, jak se říká, a Brahma, aby mu to dokázal, převlékl se za bráhmanského kněze a požádal Harisčandru, aby mu dal celé své království jako milodar. Harisčandra mu ho dal. Aby mohl knězi zaplatit dakšin jeho služby, nechal se najmout jako nádeník na krematoriu na tomto ghátu...

větší obrázek v novém okně

...Jeho manželka byla prodána obchodníkovi s květinami a když umřel jejich syn, žena ho přivedla na ghát, kde pracoval. Jelikož neměla čím zaplatit kremaci, roztrhla si sárí na dvě poloviny a jednou polovinou pohřeb zaplatila...

větší obrázek v novém okně ...Brahma potom přivedl jejich syna zpět k životu a vrátil Harisčandrovi jeho království. Řekl mu také, že tento ghát bude obzvláště posvátný a bude se jmenovat po něm Harisčandra-ghát, se také jmenuje Smašan-ghát nebo Mašan-ghát a je to největší pohřební ghát, kde se používá elektrická pec.
větší obrázek v novém okně

Dašašvamédha-ghát
je hlavním ghátem ve městě, kde se lidé koupají a čas od času bývá přeplněný lidmi.

větší obrázek v novém okně

Oblast kolem Dašašvamédha-ghátu je středem většinu poutníků i turistů. Večer krátce po setmění se zde koná grandiózní Ganga-púdža.

větší obrázek v novém okně

Brahma zde vykonal deset obětí koně pro krále Divodáse. „Daš” znamená „deset”, „ašva” je „kůň” a „médha” znamená „oběť”. Říká se, že ten, kdo se zde vykoupe, získá stejný prospěch, jakoby tu vykonal deset obětí koně. Při obzvláště příznivých příležitostech se zde koupe i 30 000 poutníků.

větší obrázek v novém okně

Manikarnika-ghát
Mani-karnika znamená „náušnice s drahokamy”. Ghát dostal toto jméno, protože Šivovy sem spadly náušnice do jezírka, které je hned vedle ghátu.

větší obrázek v novém okně

Manikarnika-ghát je považován za nejposvátnější ze všech ghátů a společně se sousedícím Džalasajin-ghátem tvoří největší kremační ghát ve městě. Místa, kde se spalují mrtví bývají obvykle za městem, protože jsou považována za nečistá, ale tento ghát je v samém středu města, protože umřít ve Varanasí je považováno za velké štěstí. Naříkat nad zde pochovávanými mrtvými se proto považuje za nevhodné.

větší obrázek v novém okně

Ačkoliv zde člověk několikrát denně uvidí procesí s mrtvými těly na nosítkách volající „Rám-nám satja-hé” „jméno Rámy je pravda”, je zajímavé, že celé místo nepůsobí nijak depresívně. Spíše naopak - tajemně a očistně. Ghát mají ve své správě podle tradice dómové - nedotknutelní. Prodávají dřevo, starají se o ohniště, zařizují obřady. Každé tělo nejprve ponoří do Gangy, pak ho položí na hranici a pár hodin dohlížejí na to aby se spálilo. Nakonec je popel obřadně hozen do Gangy a všichni pozůstalí v čele s nejstarším synem, který obřad obvykle provádí, popřejí zesnulému šťastnou cestu v jeho další existenci.

větší obrázek v novém okně

Manikarnika-kund, jezírko vedle ghátu, zde byl ještě před tím, než král Bhagirath přivedl Gangu do Varanasí. Říká se mu také Čakra-puškariní-kund. Říká se, že jeho voda pochází z jiného zdroje než z Gangy - podzemní řeky, která vede až z Gómukhu, pramenu Gangy. Jezírko vytvořil Samotný Višnu Svým diskem, Čakrou a naplněna vodou na samém počátku stvoření. V dávných dobách byl Manikarnika-kund velkým jezerem.

větší obrázek v novém okně Během října a listopadu bývá jezírko obvykle zanesené bahnem, které sem nanesla Ganga během období dešťů. Čistí se každým rokem většinou až na konci listopadu.
větší obrázek v novém okně

I když je jezírko ještě zanešené, uctívání Višnua a Lakšmí přesto pokračuje.

větší obrázek v novém okně

Říká se, že lotosové nohy Višnua - Čakra-puškariní...

větší obrázek v novém okně

...jsou nejposvátnějším místem v celém Varanasí. Najdeme je mezi Manikarnika-kundem a Gangou.

větší obrázek v novém okně

U velkého Scindia-ghátu...

větší obrázek v novém okně

...je napůl ponořený Šivův chrám. Říká se, že bůh ohně Agni se narodil právě zde.

větší obrázek v novém okně

Paňča-ganga-ghát
Pod tímto ghátem je soutok Gangy Jamuny, Sarasvatí, Kirany a Dhutapapy. Je to jeden z pěti hlavních ghátů ve Varanasí. Během Kárttiku a obzvláště za úplňku je nejpříznivější doba pro očistnou koupel na tomto místě.

větší obrázek v novém okně

Nad Paňča-ganga ghátem stával velký chrám Bindu-Mádhavy, ale v 17. století ho nechal Aurangzeb zničit a postavil tam mešitu Alamgir.

větší obrázek v novém okně

Božstvo Bindu-Mádhavy je dnes v malém chrámu...

větší obrázek v novém okně

...v domě hned vedle mešity.

větší obrázek v novém okně

Šrí Čaitanja Maháprabhu se koupal na Paňča-ganga-ghátu, navštívil původní chrám Bindu Mádhavy a přijal prasádam pod kadambovým stromem. Šrí Čaitanja se zdržel ve Varanasí na své cestě zpátky z Vrindávanu a bydlel v domě Tapana Mišry a Čandrašékhary. A právě zde se setkal se Šrílou Sanátanou Gósvámím...
Během Svého pobytu ve Varanasí Šrí Čaitanja přivedl na cestu oddanosti Prakášanandu Sarasvatího a jeho následovníky.

větší obrázek v novém okně

Na konci města po proudu řeky, tam kde se do Gangy vlévá řeka Varana, stojí starý chrám Ádi Kéšavy Višnua.

větší obrázek v novém okně

Říká se, že Višnuova noha spočinula nejprve právě na tomto místě, když přišel do Varanasí.

větší obrázek v novém okně

Tulasí dás ve Varanasí přeložil Rámájanu ze sanskritu do hindštiny a je tu také chrám na jeho počest.

větší obrázek v novém okně

Miliony poutníků každým rokem navštíví Varanasí. Manikarnika, Dašašvamédha a Paňča-ganga jsou nejznámější a nejnavštěvovanější gháty.

větší obrázek v novém okně

Když s člověk vykoupe na všech třech, říká se tomu Tri-tírtha-jatra. Dalšími důležitými místy jsou soutoky obou říček Asi-sangam a Varuna-sangam a když se někdo vykoupe na všech pěti, říká se tomu Paňča-tírtha-jatra. Důležité je i pořadí - nejprve na Asi-ghátu, pak Dašašvamédha-ghátu, pak na ghátu u chrámu Ádi Kéšavy poblíž ústí Varuny, pak na Paňča-ganga-ghátu a nakonec na Manikarnika-ghátu.

větší obrázek v novém okně

Říká se, že když to člověk udělá během jediného dne v tomto pořadí, nenarodí se znovu v hmotném světě. Paňča-tírtha-jatru je možné udělat tak, že se člověk nechá vozit lodí, ale nejlepší je jít po svých pěšky.

větší obrázek v novém okně

Po očistné koupeli na těchto pěti místech jde většina poutníků na daršan Višvanátha, Annapúrně a Sakšíi Vinajaky (Ganéš-svědek).

větší obrázek v novém okně

V říjnu jsou gháty tak zanešené hlínou, kterou sem naplavila Ganga...

větší obrázek v novém okně

...že se musí každým rokem pomocí vodních čerpadel znovu vykopat.

větší obrázek v novém okně

Staré město se svými úzkými uličkami, kde neprojede ani rikša má tajuplnou atmosféru.

větší obrázek v novém okně

Uličky jsou tak úzké a město tak rozsáhlé, že se tam člověk snadno ztratí...

větší obrázek v novém okně

...a musí vyjít až k řece na gháty, aby se podíval, kde vlastně je.

větší obrázek v novém okně

Varanasí bylo mnohokrát dobyto muslimskými nájezdníky a v 17. století nechal Aurangzeb většinu starých hinduistických chrámů zbořit...

větší obrázek v novém okně

...Proto zde většina chrámů a svatyň není starší než 300 let. V roce 1669 Aurangzeb zdemoloval chrám Bindu-Mádhavy a Višvanátha Šivy a místo nich nechal postavit mešity.

větší obrázek v novém okně

Kolem města vede Paňča-króší parikramová cesta která měří 58km. Začíná se na Manikarnika-ghátu, pak se jde na Asi-ghát a pak kolem celého města...

větší obrázek v novém okně

...po cestě poutníci zastavují u 108 různých svatyní. Obejít takto Varanasí je stejně dobré jako obejít celý svět.

větší obrázek v novém okně

Každý večer se na dašašvamédha-ghátu koná po západu slunce Ganga-púdža.

větší obrázek v novém okně

Ohromné kruhové ghílampy...

větší obrázek v novém okně

...a gílampy s hadími kápěmi...

větší obrázek v novém okně

...jsou obětovány nejprve řece Ganze...

větší obrázek v novém okně

...a pak do všech směrů...

větší obrázek v novém okně

...a když púdža pomalu spěje ke svému konci...

větší obrázek v novém okně

...lidé s oddaností uctívají svatou matku Gangu...

větší obrázek v novém okně

...která tak noblesně teče...

větší obrázek v novém okně

...podél posvátného města Varanasí.


Video z Varanasí ke stažení

Pokud stahování souboru nezačne a místo toho se vám objeví váš mediaplayer,
klepněte na tento odkaz pravým tlačítkem a zadejte „uložit cíl jako”.


Podívejte se sami, jak vypadá Varanasí z řeky a vychutnejte si večerní Ganga-púdžu v grandiözním stylu. Video je s původním „větrným” zvukem, protože v současnosti menám vhodnou volně použitelnou hudbu.

délka: 5:18 min
velikost: 65 MB
rozišení: 720 x 400
video: DivX 5.2.1
audio: mp3 128 kbps

české texty, výběr a úprava obrázků:
Tattva-darší dás
Většina textů je založena na knize Džady Bharaty „Holy Places of India”,
kde je také možné najít mnoho dodatečných informací pro cestovatele.
Anglickou verzi najdete na adrese:
www.spiritualguides.net

 


Datum vzniku:
prosinec 2006
 
Jak se vám článek líbil?
0(min) do 10(max)
Kolik čtenářů se vyjádřilo: 60
Haré Krišna inspirace
© 2001-2010