NOVINKY
ARCHIV ČLÁNKŮ
ON-LINE HOROSKOP
FOTKY
BOŽSTVA A CHRÁMY
INDIE-svatá místa
RECEPTY 
ČASTÉ OTÁZKY
INZERCE a SEZNAMKA
KE STAŽENÍ
KNIHY A PŘEKLADY
HUDBA A MANTRY
ODKAZY
KNIHA HOSTŮ
KONTAKTY A LIDI
 
Raval a Daudží
 


(při poklepání na obrázky se objeví zvětšené v novém okně)

zobrazí větší obrázek v novém okně

Raval je místo, kde se zjevila Šrímatí Rádhárání. Nechodí sem mnoho lidí a tak z celého místa přímo vyzařuje nálada odloučení.

zobrazí větší obrázek v novém okně

Král Vrišabhánu šel jednou k Jamuně, aby se vykoupal. Najednou uviděl, jak k němu po vodě připlouvá zlatý lotosový květ, který zářil jako milión sluncí...

zobrazí větší obrázek v novém okně

...Uprostřed lotosu bylo krásné dítě - Šrímatí Rádhárání...

zobrazí větší obrázek v novém okně

...Před králem Vrišabhánuem se zjevil Brahmá a řekl mu, že on a jeho žena Kírtida prováděli v minulém životě tvrdá odříkání a přáli si mít Višnuovu manželku jako svou dceru...

zobrazí větší obrázek v novém okně

...Král Vrišabhánu vzal dítě domů, ale všiml si, že holčička je slepá...

zobrazí větší obrázek v novém okně

...Pak se před ním zjevil Nárada Muni a řekl mu, ať se neobává a i tak pokračuje ve všech obřadech, které se obvykle dělají při narození dítěte...

zobrazí větší obrázek v novém okně

...Nanda Mahárádž byl jako soused také pozván na slavnost a přivedl s sebou také svého syna Krišnu...

zobrazí větší obrázek v novém okně

...Když se malý Krišna připlazil k Šrímatí Rádhárání, ucítila Jeho vůni a v tom okamžiku otevřela oči. První, co uviděla, byl Její věčný druh Šrí Krišna.

zobrazí větší obrázek v novém okně

Dnes na místě Rádháránína zjevení najdeme malý Lairy-Lál mandir.

3 x věší obrázek v novém okně

Maličká, ale naprosto úchvatná Božstva prý začal uctívat samotný Vadžranábha, Krišnův pravnuk.

zobrazí větší obrázek v novém okně

Když obejdeme oltář a předneseme modlitby Šrímatí Rádhárání...

zobrazí větší obrázek v novém okně

...můžeme se ze střechy chrámu podívat na vyschlé dno řeky Jamuny, která dnes teče o notný kus dál.

zobrazí větší obrázek v novém okně

Odsud směrem k nám...

zobrazí větší obrázek v novém okně

...tekla před 5000 lety Jamuna a přinesla Šrímatí Rádhárání Kírtidě a Vrišabhánouvi.

zobrazí větší obrázek v novém okně

Samotný chrám je velmi skromný a obyčejní lidé toho tu moc k vidění asi nenajdou...

zobrazí větší obrázek v novém okně

...ale pro opravdové oddané je toto místo naprosto jedinečné.

zobrazí větší obrázek v novém okně

Naproti chrámu je Rádháránína zahrada.

3 x věší obrázek v novém okně

Rádha-Krišna strom v zahradě připomíná světlejší Rádhu, jak objímá tmavšího Krišnu.

3 x věší obrázek v novém okně Ruiny starého chrámu v zahradě.
3 x věší obrázek v novém okně Vzácnými hosty jsou různé skupiny oddaných...
3 x věší obrázek v novém okně ...které se přijdou podívat na toto zapadlé místo.
zobrazí větší obrázek v novém okně

„Ó Bohyně, kterou uctívají králové i světci! Ó Bohyně, jenž odstraňuješ utrpení třech světů! Ó Bohyně s tváří rozkvétajícího lotosu! Ó Bohyně, jenž si užíváš Svých zábav v okolních lesích! Ó dcero krále Vrišabhánua! Ó společnice Vradžského prince, kdy na mě spočineš koutkem oka, Svým postranním pohledem?”

zobrazí větší obrázek v novém okně

makhesvari! kriyesvari!
svadhesvari! suresvari!
triveda-bharatisvari!
pramana-sasanesvari!
ramesvari! ksamesvari!
pramoda-kananesvari!
vrajesvari! vrajadhipe!
sri-radhike namo 'stu te!

zobrazí větší obrázek v novém okně

„Ó královno védských obětí! Ó královno zbožných skutků! Ó královno hmotného světa a polobohů! Ó královno védské moudrosti a poznání! Ó královno Bohyně štěstí! Ó královno trpělivosti! Ó královno Vrindávanu, nejblaženějšího ze všech lesů! Ó královno a vládkyně Vradži! Šrí Rádhiko! Skládám Ti své hluboké poklony!

Šrí Rádha-kripa-katákša-stava-rádža
(modlitba Šrí Šivy z Urdhvamnaja-tantry)

zobrazí větší obrázek v novém okně Raval leží 9 km od Mathury na opačném břehu řeky. Po cestě do Gókuly je to asi jen 30 minutové odbočka.
zobrazí větší obrázek v novém okně

24 kilometrů od Mathury je vesnice jménem Baldeo neboliDaudží. Původně se jmenovala Rídha a je domovem prastarého Božstva Šrí Balaráma.

zobrazí větší obrázek v novém okně

Daudží znamená „starší bratr” a je to jméno Balaráma.

zobrazí větší obrázek v novém okně

Božstvo Daudžího je 2 metry vysoké a je největším v celé Vradža-mandale. Jeho uctívání započal Vadžranábha před 4900 lety.

zobrazí větší obrázek v novém okně

Překrásná šrí-vigraha Daudžího je „šjáma” neboli „tmavá”, má ohromné oči a zvednutou pravou ruku. V levé ruce drží nádobu s Varuní (medovinou).

zobrazí větší obrázek v novém okně

V chrámu je i Révatí, Balarámova manželka. Stojí po levé straně dveří oltáře zády ke zdi čelem k Balarámovi. Z předních dveří není vidět, ale z postranních dveří ano....

zobrazí větší obrázek v novém okně ...To, že Révatí je tak napůl ukrytá, má důvěrný důvod. Balarámova svatba se totiž konala ve Dvárace, nikoliv ve Vradži, a Révatí je Balarámova družka ve Dvárace a ne ve Vradža-bhúmí.
zobrazí větší obrázek v novém okně

Daudží je jedno z vládnoucích Božstev ve Vradži. Většina ostatních slavných Božstev z Vradži odešla, ale Daudží neodešel, ani při vpádu muslimů.

zobrazí větší obrázek v novém okně

Kšír-ságar-kund (Sankaršan-kund)
Říká se, že toto jezírko vzniklo když ho obyvatelé Vradži naplnili mlékem ze 100 000 krav jako oběť Balarámovi.

zobrazí větší obrázek v novém okně

„Kšír” nebo také „kšíra” znamená „mléko” a „ságar” je „moře” nebo „oceán”. „Kšír-ságar-kund” je tedy „oceán mléka”.

zobrazí větší obrázek v novém okně

Kšír-ságar je hned za chrámem. Žlutá vlajka v pozadí vlaje na oltářem Daudžího.

zobrazí větší obrázek v novém okně

Říká se, že Božstvo Daudžího bylo nalezeno ve vodě ponořené v Kšír-ságar-kundu. Oddaní lidé Ho z jezírka vyzvedli a postavili Mu tento chrám, kde Ho začali náležitě uctívat.

zobrazí větší obrázek v novém okně

Pudžárí Ho mohli do jezírka schovat, v době kdy hrozily Aurangzebovy nájezdy.

zobrazí větší obrázek v novém okně

Daudží se narodil matce Róhiní osm dní před Krišnou v Gókule. Jeho náma-karana (obřad, při kterém děti dostávají jména), čuda-karana a ostatní samskáry se konaly společně s Krišnovými. Daudží a Krišna si spolu také hráli.

zobrazí větší obrázek v novém okně

Rídha neboli Daudží-gáon jsou pastviny pro Baladaudžího krávy a v době Jeho prakata-líly tu byly lesy. Nachází se Vidrumavanu.

zobrazí větší obrázek v novém okně

Uvnitř Daudžího chrámu...

zobrazí větší obrázek v novém okně

Každoročně se jednoho dne na jaře při svátku Hólí chrám zaplní lidmi až do posledního místečka a lidé z okolních vesnic přijdou oslavovat.

zobrazí větší obrázek v novém okně

Během svátku Hólí si lidé připomínají zábavy Rádhy a Krišny a házejí po sobě barevné prášky a stříkají šafránovou vodu.

zobrazí větší obrázek v novém okně Pokud se někdo ocitne uprostřed festivalu Hólí třeba zde v Daudží, může nabýt dojmu, že je to nějaká dosti intenzivní nebo snad i divoká lidová oslava, ale původně má tento svátek kořeny v zábavách Rádhy a Krišny a Vradža-vásí při nich mohou prožívat hluboké duchovní pocity.
zobrazí větší obrázek v novém okně

Balarám chtěl jednou tančit s gópími právě jako Krišna. Zatančili Mu, ale potom...

zobrazí větší obrázek v novém okně

...z Něj strhaly šaty a zmlátily Ho podobně jako novodobé gópí mlátí muže při tomto svátku, kdy jdou všechny společenské konvence stranou.

zobrazí větší obrázek v novém okně

V Lalita-mádhavě je napsáno, že Šrí Balaráma omámený pitím přílišného množství medu začal jednou oslovovat mravence: „Ó králové mravenců! Proč se schováváte v dírách?” Oslovil tehdy také krále nebes: „Ó králi Indro! Hračko v rukách Sačí! Proč se směješ? Jsem teď připraven zničit celý vesmír a vím, že se na Mě Kršna hněvat nebude...”

zobrazí větší obrázek v novém okně

...Pak oslovil Krišnu: „Můj drahý Krišno, řekni Mi okamžitě, proč se celý svět třese a proč se měsíc protáhl! Ó vy členové Jaduovské dynastie, proč se Mi smějete? Vraťte Mi prosím Mé nápoje vyrobené z medu květu kadamba!”
Šríla Rúpa Gósvámí se modlí k Balarámovi, aby byl s námi všemi potěšen, když mluví jako opilý člověk.

Nektar oddanosti

three times bigger image in new window

Šrí Vradža-mandala

1. Bándí
2. Pání-gaón
3. Akrúra-ghát
4. Čatikara
5. Atasa
6. Džainta
7. Čaumunha
8. Pasaulí
9. Séí
10. Šjámatí
11. Čhatá
12. Agijárá
13. Nanda-ghát
14. Čír-ghát
15. Tapóvan
16. Akšajavat
17. Rám-ghát
18. Khélanvan
19. Udžhání
20. Rámpur
21. Séšasáí
22. Kóší
23. Vančárí
24. Hódal
25. Čaran-páhádí
26. Kótavan


27. Lálpur
28. Bičhor
29. Kámar
30. Kédarnáth
31. Pašapa
32. Baithána
33. Sáňčaulí
34. Meherán
35. Džavat
36. Dhanašínga
37. Khájaro
38. Bidžavárí
39. Sanket
40. Karehlá
41. Umráo
42. Ranavádí
43. Nárí
44. Sahára
45. Kámáí
46. Uňčágaon
47. Ríthaurá
48. Sunahárá
49. Indraulí
50. Séu
51. Ádi-bhadrí
52. Paramádana


53. Díg
54. Muníšírša
55. Dévašírša
56. Ganthólí
57. Púčharí
58. Bačhgáón
59. Paithá
60. Parašaulí
61. Anijór
62. Džatipur
63. Nímgaón
64. Rádhá-kund
65. Mukhará
66. Kundžerá
67. Súrja-kund
68. Basautí
69. Rál
70. Bahulavan
71. Tóša
72. Datíjá
73. Ganéšará
74. Šantánu-kund
75. Madhurí-kund
76. Adínga

české texty, výběr a úprava obrázků:
Tattva-darší dás
Většina textů je založena na knize Džady Bharaty „Braja Mandala Parikrama” a „Holy Places of India”,
kde je také možné najít mnoho dodatečných informací pro cestovatele.
Anglickou verzi najdete na adrese:
www.spiritualguides.net
Některé texty pocházejí z knihy Šrí Bradža Mandala Parikrama
od Bhaktivédanty Nárájána Mahárádže.

Fotografie z cest:
Pavan-súta dás, Tattva-darší dás a bhakta Zbyněk

 


Datum vzniku:
červenec 2005
 
Jak se vám článek líbil?
0(min) do 10(max)
Kolik čtenářů se vyjádřilo: 60
Haré Krišna inspirace
© 2001-2010