NOVINKY
ARCHIV ČLÁNKŮ
ON-LINE HOROSKOP
FOTKY
BOŽSTVA A CHRÁMY
INDIE-svatá místa
RECEPTY 
ČASTÉ OTÁZKY
INZERCE a SEZNAMKA
KE STAŽENÍ
KNIHY A PŘEKLADY
HUDBA A MANTRY
ODKAZY
KNIHA HOSTŮ
KONTAKTY A LIDI
 
Gókul
 


(při poklepání na obrázky se Vám v novém okně asi 3x zvětší)

3 x větší obrázek v novém okně Gókul, Raval, a Daudží jsou hlavní poutní místa na druhém břehu řeky Jamuny v jižní části Vradža-mandaly. Raval a Gókul jsou místa narození Rádhy a Krišny a jejich jednoduchá atmosféra vzbuzuje náladu odloučení v srdcích Jejich oddaných.
větší obrázek v novém okně

Ve Šrímad-Bhágavatamu se říká, že Krišna se narodil v Kansově vězení v Mathuře a tak se někomu může zdát, že si tyto výroky protiřečí. Ale ve skutečnosti tomu tak není...

3 x větší obrázek v novém okně

Mahávan - Gókul (Gókula)
leží asi 10 km jižně od Mathury. Pardžanja Gópa, otec Maharádže Nandy, žil původně v Nandgáonu a měl pět synů: Upanandu, Abhinandu, Nandu, Sunandu a Nandanu - a dvě dcery Sanandu a Nandini...

3 x větší obrázek v novém okně

...Prostřední syn Nanda neměl žádné děti a Pardžanja Gópa proto uctíval Nárájana v naději, že mu dá syna. Hlas z oblohy oznámil, že se v budoucnu Nandovi narodí udatný syn. Po tomto proroctví začali na Nandgáon útočit různí démoni a způsobovali zmatek a obavy. Pardžanja Gópa se rozhodl odejít i s celou rodinou. Usídlili se v Mahávanu neboli Brihadvanu. „Brihad" a „Mahá” znamená „velký” a „van” je „les”. Když všichni viděli jeho krásu, s radostí se tu usídlili...

3 x větší obrázek v novém okně

...Po nějaké době se v Kansově vězení v Mathuře narodil Dévakí a Vasudévovi Nejvyšší Pán. Nařídil Vasudévovi, aby Ho přenesl do Gókuly do domu Nandy Mahárádže. Byla temná noc, ale jakmile Vasudév vzal Svého syna, viděl všechno jako za denního světla. Došel až k Jamuně a rozbouřená řeka mu zázračně dovolila přejít na druhou stranu, i když pršelo a její vody byly rozbouřené...

3 x větší obrázek v novém okně

...V Gókule uviděl, že všichni tvrdě spí, a tak se v tichosti vydal k domu matky Jašódy. Položil Krišnu vedle ní a vzal zpátky s sebou její novorozené děvčátko. Pak se vrátil do vězení v Mathuře a nasadil si pouta, aby Kansa nepoznal, že se v noci stalo tolik věcí...

display enlarged image in new window

...Matka Jašóda věděla, že se jí v noci narodilo dítě, ale jelikož byl porod těžký a ona krátce po němu hned usnula, nemohla si ráno vzpomenout, jestli se jí narodil chlapec nebo dívka...

3 x větší obrázek v novém okně

...Písma i velcí oddaní říkaní, že Krišna nikdy neopouští Vrindávan a je zřejmé, že se tam musel i narodit. Šríla Višvanáth Čakravartí Thákur a další vaišnavští áčárjové vysvětlují, že Krišna se narodil současně jako syn Dévakí i Jašódy...

3 x větší obrázek v novém okně

...Jako syn Dévakí se narodil jako Višnu a jako syn Jašódy se narodil jako svayam bhagavan Šrí Krišna. Jašódě se ve skutečnosti narodili dvojčata - Krišna a o několik okamžiků později dívka - Jógamája....

3 x větší obrázek v novém okně

...Jakmile Vasudév přišel do Jašódina domu, dvouruký Krišna asimiloval do Sebe Vasudévova syna. Vasudév nebyl schopen pochopit, že k této záhadné události vůbec došlo. Jašóda-nandana a Dévakí-nandana jsou stejná tattva (kategorie), ale z pohledu rasy (nálady oddanosti) se od sebe liší.

3 x větší obrázek v novém okně

Nanda-bhavan je místo, kde Krišna a Balarám žil s Nandou Mahárádžem a Jašódou. Nandův dům postavil nebeský architekt Višvakarma před 5000 lety a stál na kopci ve Staré Gókule.

3 x větší obrázek v novém okně

V současném Nanda-bhavanu najdeme v hlavním chrámu 84 pilířů, a proto se mu říká Čhaurasi-khamba.

3 x větší obrázek v novém okně

Čhaurasi znamená „84” a říká se, že pilíře v tomto chrámu jsou původními pilíři z domu Mahárádže Nandy.

3 x větší obrázek v novém okně

Na oltáři jsou velká Božstva Nandy Mahárádže (vlevo), matky Jašódy (vpravo) a Balaráma uprostřed. Krišna se houpe pod nimi v malé kolébce...

3 x větší obrázek v novém okně

...„Jen tady se Krišna houpe!” říkává vradžavásí na oltáři.

3 x větší obrázek v novém okně

Nanda, Jašóda, Róhiní, Balarám a Krišna jsou na většině oltářů v Nanda-bhavanu.

3 x větší obrázek v novém okně

Zde v Nandově góšale proběhl obřad, při kterém Gargamuni Krišnu a Balaráma pojmenoval. Gargáčárja ho provedl bez obvyklé slavnosti, protože nechtěli vzbudit Kansovu pozornost.

Tato prostota a jednoduchost je ve Vradži vidět i dnes.

3 x větší obrázek v novém okně

Mahávan a Gókul jsou ve skutečnosti jedno a totéž. Mahávanu se říká Gókul (nebo Gókula), protože zde žijí gó (krávy), gópové (pasáčci) a gópí (pasačky).

větší obrázek v novém okně

Po levé straně po cestě nahoru najdeme malé chrámy na místech, kde Krišna zabil démonici Pútanu a démona Trinávartu.

větší obrázek v novém okně

Pútana se převlékla za matku, namazala si na prsa smrtelný jed a vydala se do Nanda-bhavanu. Přímo před Jašódou a Róhiní vzala spícího Krišnu z kolíbky a začala Ho kojit. Krišna začal sát její mléko i jed a společně s nimi vysál z Pútany i její životní sílu, a tak ji osvobodil z jejího démonského těla...

3 x větší obrázek v novém okně

...V minulém životě byla Pútana Ratnamála, dcera Baliho Mahárádže. Když v Baliho domě uviděla krásu Šrí Vámanadéva, zatoužila Ho mít za svého syna. Když však Vámanadév později spoutal Baliho provazem z hadů a vzal mu úplně všechno, co měl, začala naříkat: „Tak krutému synovi bych dala pít své mléko smíchané s jedem”...

3 x větší obrázek v novém okně

...Vámanadév poznal její touhy a pocity a řekl: "Evam astu (Ať se tak stane)", a udělil jí toto požehnání. Nanejvýš milostivý Šrí Krišna ji pak zabil a povýšil jí do její skutečné pozice jako Svou dhárí, neboli chůvu v Gókule.

větší obrázek v novém okně

Kansa pak poslal do Gókuly démona Trinávartu, aby Krišnu zabil. Trinávarta na sebe vzal podobu větrného víru a unesl Krišnu, který seděl vedle matky Jašódy vysoko do vzduchu...

větší obrázek v novém okně

...Malý Krišna ho vzal kolem krku, jak to děti dělávají, ale Jeho obětí démona zadusilo a s vypoulenýma očima se skácel k zemi a zemřel.

3 x větší obrázek v novém okně

Jindy Krišna spal v kolíbce ve stínu pod vozíkem a Jašóda připravovala oslavu Jeho narozenin. Démon Šakatásura vstoupil do vozíku, začal ho tlačit k zemi a chtěl tak Krišnu zabít. Malý Krišna však s výkřikem kopl do vozíku a démona tím zabil...

3 x větší obrázek v novém okně

...Šakatásura byl v minulém životě Utkača, syn démona Hiranjakši. Jednou poničil stromy a rostliny v ášramu Lomasa Rišiho, který ho za to proklel: „Budeš žit bez těla!”

3 x větší obrázek v novém okně

...Utkača padl rišimu k nohám a začal prosit o odpuštění. Riši mu nakonec řekl: „V éře za vlády Vaivasvaty Manua budeš osvobozen dotykem lotosové nohy Šrí Krišny.”

3 x větší obrázek v novém okně

Vstupní brána do Nanda-bhavanu na vrcholku hory.

větší obrázek v novém okně

Na druhé straně přes cestu je bhadžan-kutir Šríly Sanátany Gósvámího.

3 x větší obrázek v novém okně

Stromy na dvoře jsou uctívány jako stromy přání...

...ale mějme na paměti, že ve Vrindávanu jsou přeci všechny stromy kalpa-vrikša!

V Gókule - Mahávanu žil Krišna a prováděl tu všechny Své zábavy až do věku tří let.

3 x větší obrázek v novém okně

Vstupní brána u parkoviště na úpatí kopce.

3 x větší obrázek v novém okně

Utkhal „hmoždíř„ nebo ”mlýnek" je v malinké svatyni asi 1 km od města Mahávan. Matka Jašóda jednou stloukala jogurt na máslo a zpívala si u toho o Krišnových zábavách. Malého Krišnu to probudilo a jelikož měl hlad, začal mámu hledat. Jašóda si Ho posadila na klín a začala Ho kojit, ale mezitím jí na ohni přeteklo mléko a ona odložila Krišnu a spěchala k němu. Krišna ale ještě nebyl nakrmený a rozhněvaný kamenem rozbil nádobu, ve které se stloukalo máslo...

3 x větší obrázek v novém okně

...Přes rozlitý jogurt došel až ke dřevěnému hmoždíři, který byl postavený dnem vzhůru. Vyšplhal na něj a začal kouskami másla krmit vrány a opice. Jašóda Maija to uviděla a při pohledu na Svého syna se začala usmívat. Připlížila se zezadu ke Krišnovi a chtěla Ho chytit, ale On ji koutkem oka uviděl, seskočil z hmoždíře a utekl. Jašóda vyběhla za Ním a začala Ho honit...

3 x větší obrázek v novém okně

...Když Ho chytla, chtěla Ho za trest přivázat ke dřevěnému hmoždíři, ale provaz byl záhadně vždy o něco kratší. Když Krišna uviděl, jak se matka Jašóda snaží a jak je unavená, dovolil jí Ho svázat. Potom začal společně s pasáčky táhnout celý hmoždíř pryč...

3 x větší obrázek v novém okně

...až se po kolenou dostal k místu, kde v podobě Jamala-Ardžunových stromů stáli zakletí Kuvérovi synové Nalakúvara a Manigríva. Nalakúvara a Manigríva byli ve svém předcházejícím životě prokleti za to, že se nehorázně chovali před velkým mudrcem Náradou Munim. Krišna po kolenou prolezl mezi ně, ale hmoždíř se mezi stromy zaklínil. Krišna zatáhl za provaz a oba stromy se s obrovským rachotem skácely k zemi. Nalakúvara a Manigríva z nich vystoupili jako dvě oslnivě zářící osobnosti a začali se ke Krišnovi modlit za to, že je osvobodil.

3 x větší obrázek v novém okně

Které z těch stromů jsou stromy Jamala-Ardžuna?

3 x větší obrázek v novém okně

...Tyhle?...

3 x větší obrázek v novém okně

...A nebo tyhle?...

3 x větší obrázek v novém okně

Můžeme vás ujistit - žádné!

Synové Kuvéry již jsou dávno osvobozeni a jen vradžavásí zasadili na místa, kde dříve stromy Jamala-Ardžuna stávaly stromy nové.

3 x větší obrázek v novém okně

Naproti přes cestu je studna Nandy Mahárádže.

Žlutá věžička za stromem je Nanda-bhavan.

3 x větší obrázek v novém okně

Napůl cesty mezi Utkalem a Nanda-bhavanem je starobylý chrám Jógamáji.

3 x větší obrázek v novém okně

Někteří říkají, že je to místo narození Balaráma, a jiní říkají, že se tu narodila Jógamája.

3 x větší obrázek v novém okně

Na oltáři jsou Božstva Vasudévy a Róhiní a malého Balaráma.

3 x větší obrázek v novém okně

Uprostřed je také božstvo Jógamáji.

3 x větší obrázek v novém okně

Před tím, než do Vradži přišel Rúpa a Sanátan, chodil po jejich lesích Šrí Čaitanja Maháprabhu...

3 x větší obrázek v novém okně

...Na místě, kde se konala Nandótsava - oslava narození Šrí Krišny - Nandova syna - Maháprabhu spatři Božstvo Madana-móhana a přemožen extází lásky ke Krišnovy začal tančit a slzy Mu kapaly z očí...

3 x větší obrázek v novém okně

Po Čaitanjovi přišli do Vradži Jeho oddaní a také Vallabháčárja, který sedával na břehu nedalekého Góvinda-ghátu na břehu Jamuny a od začátku do konce četl Šrímad-Bhágavatam. Jeho syn Vittaláčárja a Vittaláčárjův syn Gokulanáth zde mají na památku ozdobena místa, kde sedávali - své bhaitaky. Šrí Vittaláčárja ve skutečnosti legálně získal toto místo, když Aurangzebovi ukázal zázrak.

3 x větší obrázek v novém okně

Městečko Gókula, které se nachází nedaleko odsud, bylo ve skutečnosti osídleno až později. Místo, kde stávala góšála Nandy Mahárádže, se nachází ve Staré Gókule (Old Gokula).

3 x větší obrázek v novém okně
3 x větší obrázek v novém okně

Brahmánda-ghát
2 km jižně od Gókuly leží na břehu řeky Jamuny Brahmánda-ghát.

3 x větší obrázek v novém okně

Bála Krišna si hrál s pasáčky a přitom Ho někteří viděli, jak snědl jíl. Pasáčci to řekli Jašódě a potvrdil jí to i Jeho starší bratr Balarám. Jašóda šla za Svých malým synem a zeptala se Ho:
„Kanhaijo, jedl jsi hlínu?”
„Ne Maijo, nejedl.”
"Dobře Kanhaijo, tak otevři pusu, ať se podívám!”
„Dobře,” řekl Krišna a otevřel pusu...

3 x větší obrázek v novém okně

...Při pohledu do Krišnovy pusy zůstala Jašóda oněmělá úžasem. Uviděla tam nespočetné planety, vesmíry, Brahmy, Višnuy a Šivy, celé vesmírné stvoření. Zavřela oči a pomyslela si: „Co to vidím?”...

3 x větší obrázek v novém okně

..„Je to snad něčí mystická síla nebo iluze? Nebo snad blouzním a dočista jsem se zbláznila?”
Když otevřela oči, uviděla svého Krišnu v náruči. Vrátila se domů a zavolala bráhmany aby provedli nějaké obřady k usmíření Nejvyššího Pána, aby se nic zlého nepřihodilo jejímu milovanému synu Krišnovi.

3 x větší obrázek v novém okně

Jašóda Maija uviděla Krišnovu bhagavattu v podobě nesčetných vesmírů, ale ani to nezpůsobilo, že by se začala dívat na svého syna jako na Nejvyššího Pána. Její rodičovskou lásku vatsalya-premu tato situace jen umocňovala. Naproti tomu, když Vasudév a Dévakí uviděli Krišnovu čtyřrukou podobu, začali se k Němu modlit a jejich rodičovská láska se tím zmenšovala...

3 x větší obrázek v novém okně

...Préma obyvatel Vradži se však nezmenšuje, ani když se Krišna ukáže jako Bhagaván. Jejich čisté vztahy k Němu se nikdy nenaruší, protože o Něm nikdy nepřemýšlí jako o Bhagavánovi. Pro ně je jejich synem, přítelem, milencem. „Možná je to nějaký polobůh,” sem tam někdo navrhne, „ale to není jisté a nikdo se o to příliš nezajímá,” říkával Šríla Prabhupád.
A to je skutečná sláva Vrindávanu a obyvatel Vradži.

3 x větší obrázek v novém okně

Jindy si Bála Krišna hrál s pasáčky a oni si Ho začali dobírat, že asi nebude synem Nandy a Jašódy, protože je tmavý a oni mají světlou pleť. „Nanda Baba tě musel najít někde v díře stromu a vzal si tě domů jako svého syna.” Krišna si přestal hrát a s pláčem odešel domů...

3 x větší obrázek v novém okně

„Dám a Sudám říkali, že nejsem váš syn, protože jsem tmavý a vy světlí!” řekl Krišna Jašódě, když Ho uklidnila.
Jašóda se začala smát: „Lálo, kdo všechno to říká?”
„Přísahám před Nejvyšším Pánem Nárájanem, že Ty jsi můj jediný syn. Neboj se, já těm darebákům dám co proto.”

3 x větší obrázek v novém okně

...Nanda Baba měl ve skutečnosti světlou pleť a Jašóda byla trošku tmavší. Krišna byl ještě o něco tmavší a proto si Ho chlapci dobírali.

větší obrázek v novém okně

A místo, kde se stala tahle úžasná zábava, může navštívit i dnes.

3 x větší obrázek v novém okně

„Ve světě, který se děsí rození a smrti, někteří lidé hledají úkryt u písem šruti, někteří u písem smritia někteří u Mahábháraty. ale já se modlím k Šrí Nandarádžovi, na jehož dvorku si Param Brahma hraje jako malé dítě.”
Šrí Padjávalí, 127

české texty, výběr a úprava obrázků:
Tattva-darší dás
Většina textů je založena na knize Džady Bharaty „Braja Mandala Parikrama” a „Holy Places of India”,
kde je také možné najít mnoho dodatečných informací pro cestovatele.
Anglickou verzi najdete na adrese:
www.spiritualguides.net
Některé texty pocházejí z knihy Šrí Bradža Mandala Parikrama
od Bhaktivédanty Nárájána Mahárádže.

Fotografie z cest:
Tattva-darší dás, Radha-raman dás a bhakta Zbyněk

 


Datum vzniku:
červenec 2005
 
Jak se vám článek líbil?
0(min) do 10(max)
Kolik čtenářů se vyjádřilo: 61
Haré Krišna inspirace
© 2001-2010