NOVINKY
ARCHIV ČLÁNKŮ
ON-LINE HOROSKOP
FOTKY
BOŽSTVA A CHRÁMY
INDIE-svatá místa
RECEPTY 
ČASTÉ OTÁZKY
INZERCE a SEZNAMKA
KE STAŽENÍ
KNIHY A PŘEKLADY
HUDBA A MANTRY
ODKAZY
KNIHA HOSTŮ
KONTAKTY A LIDI
 
Madurai
 


Madurai (nebo také Madhurai), ležící na řece Vaigai, je druhé největší město v Tamil Nadu, hned po Čénnai. V tomto starobylém městě, jednom z nejstarších v Indii (2500 let) vládne zvláštní atmosféra, a proto je hojně navštěvované.

    (při poklepání na obrázky se Vám v novém okně asi 3x zvětší)

3 x věší obrázek v novém okně

Hlavním lákadlem je uprostřed města stojící chrám Mínakší, který v průměru navštíví každý den 10 000 lidí.

Je to význačné poutní místo především pro šivaisty, a proto se mu také někdy říká Šivakšétra, „místo, kde se uctívá Šiva”. Také Šrí Čaitanja navštívil toto město na Své pouti Jižní Indií.

3 x věší obrázek v novém okně Mínakší se narodila z obětního ohně králi Malajadhwadžovi, který ji prováděl, aby se mu narodil syn. Při narození měla Mínakší tři prsa a král se dověděl, že když najde muže, kterého si vezme, její třetí ňadro zmizí. Mínakší byla nesmírně silná a díky svým schopnostem pokořila všechny polobohy i démony. Nakonec se vydala porazit i Šivu, ale když za ním přišla na Kailáš, její třetí ňadro zmizelo. Šiva jí nařídil, aby se vrátila do Madurai a osmého dne za ní přijel ve své podobě Sundaréšvary, aby se s ní oženil. Jejich svatba se v Madurai slaví dodnes vždy na jaře.
3 x věší obrázek v novém okně

Mínakší znamená „ta, která má oči jako ryba” a stejně jako pohled rybí matky probudí život v potěru, tak pohled Mínakší probudí duchovní život lidí, kteří ji uctívají.

Chrám má dvě hlavní svatyně. První je zasvěcena Sundaréšvarovi („pánu krásy”) a druhá jeho manželce Mínakší. Mínakší má na ruce papouška a v ruce kytici. Každý večer v 21.30 se koná obřad, při kterém je Šiva přenesen na palankýnu do ložnice jeho manželky Mínakší. Ráno v 6.00 je pak přinesen zpět.

3 x věší obrázek v novém okně

Chrám Mínakší postavil v 17. století Tirumala Najak, ale jeho historie je 2000 let stará. Jeho základy postavil slavný král Kulašékhara. Střecha nad hlavní svatyní je pokrytá ryzím zlatem.

3 x věší obrázek v novém okně Madurai bylo hlavní město dynastie Pándjů ve 4. století až do 10. století, ve kterém ho obsadili Čólští králové. Ve 12. století ho dobyli zpátky a vládli zde až do 14. století. Ve 14. století na něj zaútočil Sultanát z Delhi a na nějaký čas zde vládl Malik Kafur. V 15. a 16. století byl pak součástí Vidjanágarského království. V této době proběhla velká výstavba v areálu chrámu Mínakší.
3 x věší obrázek v novém okně Od roku 1599 pak v Madurai vládla Najacká dynastie. Tirumala Najak například postavil Rádža-gopuram a jezírko Típakkulam. V roce 1736 se Madurai zmocnila Východoindická společnost. Angličané zbořili zeď kolem města a srovnali se zemí i příkop, který byl na místě dnešní ulice zvané Veli. Ta dnes ohraničuje oblast starého města.
3 x věší obrázek v novém okně

Madurai leží po obou stranách řeky Vaigai a hlavní chrám najdeme uprostřed starého města.

3 x věší obrázek v novém okně

Chrámový komplex je opravdu ohromný (259 x 221 m) a člověk se v něm může snadno ztratit. Za návštěvu stojí také v noci, kdy jsou tmavé ulice osvětleny různými lampami a vytvářejí působivou atmosféru.

3 x věší obrázek v novém okně Věže zdobí asi 33 miliónů různých pestře malovaných soch a není divu, že sem zavítá denně kolem 10 000 poutníků. V pátek, který je pro Mínakší zvláště posvátný, sem přijde i 25 000 lidí.
3 x věší obrázek v novém okně

Sochy znázorňují všechny možné výjevy a osobnosti, ale než si je vyfotíte, dejte si pozor, abyste měli zaplacený „fotografický lístek”. Jinak se vám může stát, že i normálně vyhlížející člověk vás zastaví a donutí ho zaplatit (v lepším případě) a nebo bude ohrožovat váš foťák nebo kameru (v horším případě).

3 x věší obrázek v novém okně Najdeme mezi nimi také dva ohromné „jali”. Jali je napůl slon a napůl lev a jejich oči jsou 75 cm velké (pozn. není na tomto obrázku).
3 x věší obrázek v novém okně

Zdejší gopuramy jsou opravdu jedny z nejkrásnějších v celé Indii. Nejvyšší z nich je 49 m vysoký a zdobí ho 1500 soch.

3 x věší obrázek v novém okně Východní gopuram postavený ve 13. století je nejstarší věží současného chrámu. Východní věž bývá tradičně vstupní branou indických chrámů, ale zdejší věž se nepoužívá. Když chtěli správci chrámu uvalit daně na chrámové služebníky, jeden z kněžích skočil z věže a zabil se. Správci daně okamžitě zrušili, ale říká se, že duch toho bráhmanského kněze tam straší dodnes, a proto je stále zavřená.
3 x věší obrázek v novém okně

Poblíž místa, kde stojí vozy a palankýny pro Mínakší a Sundaréšvaru je dům, ve kterém je nádherná sbírka drahokamů, což svědčí o bohatství zdejších chrámu.

Blízko vchodu najdeme také Ašta-sakhí mandapu („síň osmi bohyň”). Do jejích sloupů je vytesáno osm bohyň (šakti) a 64 Šivových zázraků, které předvedl v Madurai. Na stěnách jsou malby znázorňující zrození Mínakší.

3 x věší obrázek v novém okně

Ve městě je také galerie umění, která je umístěna v „síni tisíce pilířů” (ve skutečnosti jich je 985). Můžeme ji navštívit v době, kdy je chrám zavřený - od 13.00 do 16.00 hodin.

Zajímavostí jsou také „hudební pilíře”. Každý z pěti pilířů je vytesán z jednoho kusu granitu a tvoří ho 22 pilířků nebo tyčí, které při úderu vydávají různé tóny.

3 x věší obrázek v novém okně Jezírko Portramaraikulam („se zlatými lotosy”) se také někdy nazývá Swarnapušpakariní. Tamilské rukopisy se dříve psaly na velké listy. Poté se položily na hladinu tohoto posvátného jezírka a když zůstaly plavat na hladině, byly uznány za hodnotná díla. Pokud se však potopily, byly nenávratně pryč.
3 x věší obrázek v novém okně

V místních cestovních kancelářích je možné domluvit celodenní výlet do nedalekého Raméšvaram. Tržiště jsou vyhlášené pro své hedvábné a bavlněné látky. V Madurai najdeme také jeden z architektonicky nejzajímavějších paláců v Indii jménem Thirumalai-najak-mahál. Bohužel se z něj do dnešních dní mnoho nedochovalo. Ve městě je také zajímavé muzeum Gándhího, kde mají zajímavý exponát - dhótí potřísněné krví, které měl Gándhí na sobě onoho osudného dne.

3 x věší obrázek v novém okně

Jezírko Mariamman-típakulam je 300 x 285 m velké a najdeme ho asi 5 km od hlavního chrámu. Je napájeno podzemními kanály přímo z řeky Vaigai a napouští se obvykle pouze na festival jménem „típam”. Při něm se božstva vezou na ozdobených lodích po vodě.

3 x věší obrázek v novém okně Když dělníci jezírko kopali, našli zde ohromné 2,5 m vysoké božstvo Ganéše jménem Mukuruni Vinajaka. Dnes se uctívá poblíž vchodu do Sundaréšvarova chrámu.
3 x věší obrázek v novém okně Poblíž Madurai najdeme i chrámy Šrí Višnua. Tento leží 2 km západně od města a je zasvěcen Božstvu jménem Kudal-alagar. „Alagar” znamená „krásný” a Šrí Alagar je bratr Mínakší. Měl ji dát za ženu Sundaréšvarovi, ale na svatbu přišel pozdě. Připomínkou této události je jeden z velkých festivalů v Madurai, kdy Alagar jede na zlatém voze na svatbu Své sestry.
3 x věší obrázek v novém okně

V chrámu jsou tři hlavní oltáře umístěny jeden na druhém a v každém najdeme Šrí Višnua v jiné pozici. Ve spodním sedí (Kudal-alagar) ve druhém nad ním stojí (Súrja-nárájan Perumal) a ve třetím leží (Šrí Ranganáth) na pohodlném lehátku se zvýšeným opěradlem.

3 x věší obrázek v novém okně

Patří mezi 108 hlavních indických chrámů (divja-déšam) a najdeme zde také krásné dřevorytiny Rámovy korunovace.

3 x věší obrázek v novém okně

Chrám Alagair-koil (Alagar-koil)
18 km severovýchodně od Madurai najdeme další důležitý Višnuův chrám Alagair-koil.

3 x věší obrázek v novém okně Kolem chrámu jsou ruiny starobylého města a samotný chrám je jedním z nejstarších v celé Indii. V Mahábháratě stojí, že zde byl i Ardžuna s Judhišthirou.
3 x věší obrázek v novém okně Božstvo Sundararádže („Krále krasavců” neboli Alagara), které kněží uctívají při slavnostech a berou ho na projížďky, je ze zvláštního druhu zlata zvaného „aparandži”.
3 x věší obrázek v novém okně Jak již bylo řečeno „Alagar” znamená „krásný” a Šrí Alagar je bratr Mínakší. Připomínkou svatby Mínakší a Sundaréšvary je jeden z velkých festivalů v Madurai, kdy Alagar jede na zlatém voze na svatbu Své sestry. Bohužel však nepřijel v včas...
3 x věší obrázek v novém okně Ochráncem chrámu je Kauruppanna Swami, místní tamilské božstvo, které není nikde zpodobněno, ale jsou mu zasvěceny vchod a dřevěné dveře hlavního gopuramu. Každou noc mu jsou svěřeny klíče od chrámové pokladny.
3 x věší obrázek v novém okně Rámánudžův žák Kuratalvar zde po uctívání Božstva získal ztracený zrak a všech dvanáct Alvarů (tamilských vaišnavských světců) ho také navštívilo.
3 x věší obrázek v novém okně Najdeme zde také svatyni Džvala Nrsimhy, kterého musejí každý den koupat v mléce a jogurtu, aby zchladili Jeho hněv. Ve stropě je nad jeho hlavou velký otvor, aby Jeho zuřivost měla kudy utíkat ven.
3 x věší obrázek v novém okně Božstvo Sudaršana-čakry je údajně 2000 let staré. Je to také místo velice drahé Subrahmanjovi (Kártikéjovi).
3 x věší obrázek v novém okně Na stěnách jsou malby znázorňující různé podoby Nejvyššího Pána - Matsji, Kúrmy, Nrsinhy, Vámany, Krišny...
3 x věší obrázek v novém okně ...a Šrí Višnua ležícího na Anantovi Séšovi v oceánu příčin.
3 x věší obrázek v novém okně Pokud nejste rodilý Hindu a chcete se podívat do chrámu jen jako turista, asi vás tam nepustí. Ale konvertovaní hinduisté ze západu dále mohou...
3 x věší obrázek v novém okně Jednoduché žití...

české texty, výběr a úprava obrázků:
Tattva-darší dás
Většina textů je založena na knize Džady Bharaty „Holy Places of India”,
kde je také možné najít mnoho dodatečných informací pro cestovatele.
Anglickou verzi najdete na adrese:
www.spiritualguides.net

Fotografie z cest:
Radha-raman dás a Pavan-súta dás

 

Datum vzniku:
září 2002
 
Jak se vám článek líbil?
0(min) do 10(max)
Kolik čtenářů se vyjádřilo: 60
Haré Krišna inspirace
© 2001-2010