NOVINKY
ARCHIV ČLÁNKŮ
ON-LINE HOROSKOP
FOTKY
BOŽSTVA A CHRÁMY
INDIE-svatá místa
RECEPTY 
ČASTÉ OTÁZKY
INZERCE a SEZNAMKA
KE STAŽENÍ
KNIHY A PŘEKLADY
HUDBA A MANTRY
ODKAZY
KNIHA HOSTŮ
KONTAKTY A LIDI
 
Astrologické výpočty
 
Malva


Astrologické výpočty jsou asi nejnudnější částí nutnou k sestavování horoskopu. Je to ale první krok, bez kterého se neobejdeme - potřebujeme vypočítat postavení planet v jednotlivých znameních, určit lagnu a vše zakreslit do přehledného diagramu (radixu).

Co budeme k výpočtu potřebovat?

  1. Vstupní hodnoty - datum a přesný čas narození a pro výpočet lagny i místo narození. Dále musíme zjistit, v jakém časovém pásmu se nachází místo narození a jestli v den narození byl letní nebo zimní čas.
  2. Pomůcky - kalkulačku nebo počítač, zeměpisný atlas pro zjištění zeměpisné šířky a délky místa narození, případně tabulky efemeridů a domů.

Radix lze vypočítat pomocí jedné z těchto tří metod:

1) Výpočet pomocí astronomických rovnic
2) Výpočet z hodnot v tabulkách efemeridů
3) Výpočet pomocí počítačového programu


1. Výpočet pomocí astronomických rovnic

1.1 Přepočet zadaného času na greenwichský čas:
Nejdříve musíme převést místní (nebo také lokální) čas na světový čas UT (Universal Time). Světový čas se také nazývá Greenwichský čas (GMT), protože nultý poledník, od kterého se odvozují všechny ostatní ve světě platné časy, prochází Greenwichskou hvězdárnou na předměstí Londýna. Tento poledník rozděluje zeměkouli na východní a západní polokouli. Časová pásma ležící na východ od nultého poledníku GMT předbíhají a naopak pásma ležící na západ jsou za GMT pozadu. Celá zeměkoule je rozdělena na 24 pásem po jedné hodině a 15 stupních délky. Některé země (např. Indie, nebo Nepál) ale mají stanovený vlastní čas. Jednoduchý přehled se pokusím přinést v následující tabulce:

Od místního času odečteme (na východ od nultého poledníku) nebo přičteme (na západ od nultého poledníku) počet hodin podle daného časového pásma, v případně letního času ještě musíme odečíst jednu hodinu. Pokud čas po úpravě bude menší než 00:00:00 nebo naopak větší než 24:00:00 bude nutno přičíst a nebo odečíst 24 hodin a upravit datum.

Tabulka změn času z SEČ (GMT+01:00) na letní čas LČ (GMT+02:00) na našem území. Pozor na rok 1946, kdy proběhl pokus o zavedení zimního času ZČ (GMT+00:00).

Rok Od Do
1916 30/04 23:00 SEČ 01/10 01:00 LČ
1917 16/04 02:00 SEČ 17/09 03:00 LČ
1918 15/04 23:00 SEČ 16/09 03:00 LČ
Pauza
1940 01/04 02:00 SEČ 31/12 24:00 LČ
1941 01/01 00:00 LČ 31/12 24:00 LČ
1942 01/01 00:00 LČ 31/12 24:00 LČ
1943 01/01 00:00 LČ 04/10 03:00 LČ
1944 30/04 02:00 SEČ 02/10 03:00 LČ
1945 02/04 02:00 SEČ 01/10 03:00 LČ
1946 06/05 02:00 SEČ 07/10 03:00 LČ
1946 01/11 02:00 SEČ 31/12 24:00 ZČ
1947 01/01 00:00 ZČ 23/02 02:00 ZČ
1948 18/04 23:00 SEČ 03/10 03:00 LČ
1949 10/04 23:00 SEČ 02/10 03:00 LČ
Pauza
1979 01/04 00:00 SEČ 30/09 01:00 LČ
1980 06/04 00:00 SEČ 28/09 01:00 LČ
1981 29/03 00:00 SEČ 27/09 01:00 LČ
1982 28/03 00:00 SEČ 26/09 01:00 LČ
1983 27/03 02:00 SEČ 25/09 03:00 LČ
1984 25/03 02:00 SEČ 30/09 03:00 LČ
Rok Od Do
1985 31/03 02:00 SEČ 29/09 03:00 LČ
1986 30/03 02:00 SEČ 28/09 03:00 LČ
1987 29/03 02:00 SEČ 27/09 03:00 LČ
1988 27/03 02:00 SEČ 25/09 03:00 LČ
1989 26/03 02:00 SEČ 24/09 03:00 LČ
1990 25/03 02:00 SEČ 30/09 03:00 LČ
1991 30/03 02:00 SEČ 28/09 03:00 LČ
1992 29/03 02:00 SEČ 27/09 03:00 LČ
1993 29/03 02:00 SEČ 26/09 03:00 LČ
1994 27/03 02:00 SEČ 25/09 03:00 LČ
1995 26/03 02:00 SEČ 24/09 03:00 LČ
1996 31/03 02:00 SEČ 27/10 03:00 LČ
1997 30/03 02:00 SEČ 26/10 03:00 LČ
1998 29/03 02:00 SEČ 25/10 03:00 LČ
1999 28/03 02:00 SEČ 31/10/ 03:00 LČ
2000 26/03 02:00 SEČ 29/10 03:00 LČ
2001 25/03 02:00 SEČ 28/10 03:00 LČ
Plán schválený vládou 21/06/2001:
2002 31/03 02:00 SEČ 27/10 03:00 LČ
2003 30/03 02:00 SEČ 26/10 03:00 LČ
2004 28/03 02:00 SEČ 31/10 03:00 LČ
2005 27/03 02:00 SEČ 30/10 03:00 LČ


1.2 Výpočet juliánského data z GMT:
Zadáváme:
Y - rok,
M - měsíc,
D - den (a desetinné zlomky dne).
Počítáme:
JD - juliánské datum.

Úplné juliánské datum pro roky 1801 až 2099:

JD=367*Y-INT(7*(Y+INT((M+9)/12))/4)+INT(275*M/9)+D+1721013.5-0.5*sign(100*Y+M-190002.5)+0.5

Funkce sign(x)=1 pro x>0 a sign(x)=-1 pro x<0

1.3 Výpočet heliocentrických nebo geocentrických poloh planet:
Následující rozvoje umožňují určit heliocentrické a geocentrické polohy planet, Slunce a Měsíce s přesností +/- 1' a lepší pro libovolnou epochu z období +/- 300 let vzhledem k současnosti. Jedinou proměnnou potřebnou k výpočtu je čas T vyjádřený v juliánských stoletích od standardní epochy B1900,0:

T = 1 + t/36525 kde t = JD - 2451545 (čas ve dnech od standardní epochy J2000,0)

Počítá se:
li, bi - heliocentrická délka a šířka planety (i = pořadové číslo planety); tyto souřadnice se vztahují ke střednímu ekvinokciu a ekliptice (při dané přesnosti se však neliší střední od skutečného ekvinokcia - nutace je zanedbatelná). Souřadnice li a bi jsou vyjádřeny v úhlových vteřinách.
ri - vzdálenost planety od Slunce, vyjádřená v astronomických jednotkách (r3 = R, tj. Vzdálenost Země - Slunce).
Gs, Gm- geocentrická délka a šířka Slunce resp. Měsíce, vyjádřená v úhlových vteřinách (Bs = 0).

Další označení:
Li, resp. Lm, Ls - střední délka i-té planety, resp. Měsíce, Slunce.
Mi, resp. Mm, Ms - střední anomálie i-té planety, resp. Měsíce, Slunce.
ui, resp. um - argument šířky i-té planety, resp. Měsíce.
Fm = Lm - Ls - střední elongace Měsíce od Slunce.
Om = Lm - um - délka měsíčního výstupného uzlu.

Všechny tyto veličiny jsou v jednotkách „otočky”, a proto se před použitím funkce sinus nebo kosinus musí vynásobit 360 stupni nebo 2*pí.

Měsíc:
Lm= 0.606434+0.03660110129*t
Mm=0.374897+0.03629164709*t
um=0.259091+0.0367481952*t
Fm=0.827362+0.03386319198*t
Om=0.347343-0.00014709391*t
Slunce:
Ls=0.779072+0.00273790931*t
Ms=0.993126+0.0027377785*t
Merkur:
L1=0.700695+0.011367714*t
M1=0.485541+0.01136759566*t
u1=0.566441+0.01136762384*t
Venuše:
L2=0.505498+0.00445046867*t
M2=0.140023+0.00445036173*t
u2=0.292498+0.00445040017*t
Mars:
L4=0.987353+0.00145575328*t
M4=0.053856+0.00145561327*t
u4=0.849694+0.00145569465*t
Jupiter:
L5=0.089608+0.00023080893*t
M5=0.056531+0.00023080893*t
u5=0.814794+0.00023080893*t
Saturn:
L6=0.133295+0.00009294371*t
M6=0.882987+0.00009294371*t
u6=0.821218+0.00009294371*t
L7=0.870169+0.00003269438*t
M7=0.400589+0.00003269438*t


1.3.1 Merkur

l1=L1 +84378*sin(M1) +83*sin(5*M1)
+10733*sin(2*M1) -28*sin(3*M1+2*u1)
+ 1892*sin(3*M1) +25*sin(2*M1-2*u1)
- 646*sin(2*u1) +19*sin(6*M1)
+ 381*sin(4*M1) - 9*sin(4*M1+2*u1)
- 306*sin(M1-2*u1) + 8*T*sin(M1)
- 274*sin(M1+2*u1) + 7*cos(M1-5*M2)
- 92*sin(2*M1+2*u1)

b1= +24134*sin(u1) +67*sin(4*M1+u1)
+ 5180*sin(M1-u1) +18*sin(3*M1-u1)
+ 4910*sin(M1+u1) +17*sin(5*M1+u1)
+ 1124*sin(2*M1+u1) -10*sin(3*u1)
+ 271*sin(3*M1+u1) - 9*sin(M1-3*u1)
+ 132*sin(2*M1-u1)

r1=0.39528-0.07834*cos(M1)-0.00795*cos(2*M1)-0.00121*cos(3*M1)-
-0.00022*cos(4*M1)


1.3.2 Venuše

l2=L2 +2814*sin(M2) +12*sin(2*M2)
- 181*sin(2*u2) -10*cos(2*Ms-2*M2)
- 20*T*sin(M2) + 7*cos(3*Ms-3*M2)

b2=12215*sin(u2)+83*sin(M2+u2)+83*sin(M2-u2)

r2=0.72335-0.00493*cos(M2)


1.3.3 Mars

l4=L4 +38451*sin(M4) -10*sin(M4+2*u4)
+ 2238*sin(2*M4) + 7*cos(Ms-M4)
+ 181*sin(3*M4) - 7*cos(2*Ms-3*M4)
- 52*sin(2*u4) - 5*sin(M2-3*M4)
+ 37*T*sin(M4) - 5*sin(Ms-M4)
- 22*cos(M4-2*M5) - 5*sin(Ms-2*M4)
- 19*sin(M4-M5) - 4*cos(2*Ms-4*M4)
+ 17*cos(M4-M5) + 4*T*sin(2*M4)
+ 17*sin(4*M4) + 4*cos(M5)
- 16*cos(2*M4-2*M5) + 3*cos(M2-3*M4)
+ 13*cos(Ms-2*M4) + 3*sin(2*M4-2*M5)
- 10*sin(M4-2*u4)

b4=6603*sin(u4)+622*sin(M4-u4)+615*sin(M4+u4)+64*sin(2*M4+u4)

r4=1.53031-0.1417*cos(M4)-0.0066*cos(2*M4)-0.00047*cos(3*M4)


1.3.4 Jupiter

l5=L5 +19934*sin(M5) +17*cos(3*M5-3*M6)
+ 5023*T -14*sin(M5-M6)
+ 2511 -13*sin(3*M5-4*M6)
+ 1093*cos(2*M5-5*M6) - 9*cos(L5*pi*2)
+ 601*sin(2*M5) + 9*cos(M6)
- 479*sin(2*M5-5*M6) - 9*sin(M6)
- 185*sin(2*M5-2*M6) - 9*sin(3*M5-2*M6)
+ 137*sin(3*M5-5*M6) + 9*sin(4*M5-5*M6)
- 131*sin(M5-2*M6) + 9*sin(2*M5-6*M6+3*M7)
+ 79*cos(M5-M6) - 8*cos(4*M5-10*M6)
- 76*cos(2*M5-2*M6) + 7*cos(3*M5-4*M6)
- 74*T*cos(M5) - 7*cos(M5-3*M6)
+ 68*T*sin(M5) - 7*sin(4*M5-10*M6)
+ 66*cos(2*M5-3*M6) - 7*sin(M5-3*M6)
+ 63*cos(3*M5-5*M6) + 6*cos(4*M5-5*M6)
+ 53*cos(M5-5*M6) - 6*sin(3*M5-3*M6)
+ 49*sin(2*M5-3*M6) + 5*cos(2*M6)
- 43*T*sin(2*M5-5*M6) - 4*sin(4*M5-4*M6)
- 37*cos(M5) - 4*cos(3*M6)
+ 25*sin(2*L2*pi*2) + 4*cos(2*M5-M6)
+ 25*sin(3*M5) - 4*cos(3*M5-2*M6)
- 23*sin(M5-5*M6) - 4*T*cos(2*M5)
- 19*T*cos(2*M5-5*M6) + 3*T*sin(2*M5)
+ 17*cos(2*M5-4*M6) + 3*cos(5*M6)
+ 3*cos(5*M5-10*M6) + 2*sin(2*L5*pi*2+M5)
+ 3*sin(2*M6) - 2*T*sin(3*M5-5*M6)
- 2*sin(2*L5*pi*2- M5) - 2*T*sin(M5-5*M6)

b5= -4692*cos(M5) +16*sin(3*M5-5*M6)
+ 259*sin(M5) -13*sin(M5-5*M6)
+ 277 -12*cos(3*M5)
- 277*cos(2*M5) +12*sin(2*M5)
+ 30*T*sin(M5) + 7*cos(3*M5-5*M6)
+ 21*T*cos(M5) - 5*cos(M5-5*M6)

r5=5.20883 -0.25122*cos(M5) +0.00066*sin(3*M5-5*M6)
-0.00604*cos(2*M5) +0.00063*sin(M5-M6)
+0.00260*cos(2*M5-2*M6) -0.00051*cos(2*M5-3*M6)
-0.00170*cos(3*M5-5*M6) -0.00046*sin(M5)
-0.00106*sin(2*M5-2*M6) -0.00029*cos(M5-5*M6)
-0.00091*T*sin(M5) +0.00027*cos(M5-2*M6)
-0.00084*T*cos(M5) -0.00022*cos(3*M5)
+0.00069*sin(2*M5-3*M6) -0.00021*sin(2*M5-5*M6)
-0.00067*sin(M5-5*M6)


1.3.5 Saturn

l6=L6 +23045*sin(M6) +22*T*sin(2*M5-4*M6)
+5014*T -22*sin(M6-3*M7)
-2689*cos(2*M5-5*M6) +20*sin(2*M5-3*M6)
+2507 +20*cos(4*M5-10*M6)
+1177*sin(2*M5-5*M6) +19*cos(2*M6-3*M7)
- 826*cos(2*M5-4*M6) +19*sin(4*M5-10*M6)
+ 802*sin(2*M6) -17*T*cos(2*M6)
+ 425*sin(M5-2*M6) -16*cos(M6-3*M7)
- 229*T*cos(M6) -12*sin(2*M5-4*M6)
- 153*cos(2*M5-6*M6) +12*cos(M5)
- 142*T*sin(M6) -12*cos(2*M6-2*M7)
- 144*cos(M6) -11*T*sin(2*M6)
+ 101*T*sin(2*M5-5*M6) -11*cos(2*M5-7*M6)
- 70*cos(2*L6*pi*2) +10*sin(2*M6-3*M7)
+ 67*sin(2*L6*pi*2) +10*cos(2*M5-2*M6)
+ 66*sin(2*M5-6*M6) + 9*sin(4*M5-9*M6)
+ 60*T*cos(2*M5-5*M6) - 8*sin(M6-M7)
+ 41*sin(M5-3*M6) - 8*cos(2*L6*pi*2+M6)
+ 39*sin(3*M6) + 8*cos(2*L6*pi*2-M6)
+ 31*sin(M5-M6) + 8*cos(M6-M7)
+ 31*sin(2*M5-2*M6) - 8*sin(2*L6*pi*2-M6)
- 29*cos(2*M5-3*M6) + 7*sin(2*L6*pi*2+M6)
- 28*sin(2*M5-6*M6+3*M7) - 7*cos(M5-2*M6)
+ 28*cos(M5-3*M6) - 7*cos(2*M6)
- 6*T*sin(4*M5-10*M6) - 3*T*cos(2*L6*pi*2)
+ 6*T*cos(4*M5-10*M6) + 3*cos(3*M5-7*M6)
+ 6*T*sin(2*M5-6*M6) + 3*cos(4*M5-9*M6)
- 5*sin(3*M5-7*M6) + 3*sin(3*M5-6*M6)
- 5*cos(3*M5-3*M6) + 3*sin(2*M5-M6)
- 5*cos(2*M6-2*M7) + 3*sin(M5-4*M6)
+ 5*sin(3*M5-4*M6) + 2*cos(3*M6-3*M7)
+ 5*sin(2*M5-7*M6) + 2*T*sin(M5-2*M6)
+ 4*sin(3*M5-3*M6) + 2*sin(4*M6)
+ 4*sin(3*M5-5*M6) - 2*cos(3*M5-4*M6)
+ 4*T*cos(M5-2*M6) - 2*cos(2*M5-M6)
+ 3*T*cos(2*M5-4*M6) - 2*sin(2*M5-7*M6+3*M7)
+ 3*cos(2*M5-6*M6+3*M7) + 2*cos(M5-4*M6)
- 3*T*sin(2*L6*pi*2) + 2*cos(4*M5-11*M6)
+ 3*T*cos(2*M5-6*M6) - 2*sin(M6-M7)

b6= +8297*sin(M6) -10*T
-3346*cos(M6) + 9*sin(M5-3*M6)
+ 462*sin(2*M6) + 8*sin(M5-M6)
- 189*cos(2*M6) - 6*sin(2*M5-3*M6)
+ 185 + 5*sin(2*M5-7*M6)
- 79*T*cos(M6) - 5*cos(2*M5-7*M6)
- 71*cos(2*M5-4*M6) + 4*sin(2*M5-5*M6)
+ 46*sin(2*M5-6*M6) - 4*T*sin(2*M6)
- 45*cos(2*M5-6*M6) - 3*cos(M5-M6)
+ 29*sin(3*M6) + 3*cos(M5-3*M6)
- 20*cos(2*M5-3*M6) + 3*T*sin(2*M5-4*M6)
+ 18*T*sin(M6) + 3*sin(M5-2*M6)
- 14*cos(2*M5-5*M6) + 2*sin(4*M6)
- 11*cos(3*M6) - 2*cos(2*M5-2*M6)


1.3.6 Slunce

Gs=Ls +(6910*sin(Ms) +72*sin(2*Ms)
-17*T*sin(Ms) -7*cos(Ms-M5)
+6*sin (Lm-Ls) +5*sin(4*Ms-8*M4+3*M5)
-5*cos(2*Ms-2*M2) -4*sin(Ms-M2)
+4*cos(4*Ms-8*M4+3*M5) +3*sin(2*Ms-2*M2)
-3*sin(M5) -3*sin(2*Ms-2*M5)

R=1.00014-0.01675*cos(Ms)-0.00014*cos(2*Ms)


1.3.7 Měsíc

Gm=Lm +22640*sin(Mm) -31*sin(2*Mm-4*Fm)
- 4586*sin(Mm-2*Fm) +28*sin(Mm-2*Fm-Ms)
+ 2370*sin(2*Fm) -24*sin(2*Fm+Ms)
+ 796*sin(2*Mm) +19*sin(Mm-Fm)
- 668*sin(Ms) +18*sin(Fm+Ms)
- 412*sin(2*um) +15*sin(Mm+2*Fm-Ms)
- 212*sin(2*Mm-2*Fm) +14*sin(2*Mm+2*Fm)
- 206*sin(Mm-2*Fm+Ms) +14*sin(4*Fm)
+ 192*sin(Mm+2*Fm) -13*sin(3*Mm-2*Fm)
+ 165*sin(2*Fm-Ms) -11*sin(Mm+16*Ls-18*L2*pi*2)
+ 148*sin(Mm-Ms) +10*sin(2*Mm-Ms)
- 125*sin(Fm) + 9*sin(Mm-2*um-2*Fm)
- 110*sin(Mm+Ms) + 9*cos(Mm+16*Ls-18*L2*pi*2)
- 55*sin(2*um-2*Fm) - 9*sin(2*Mm-2*Fm+Ms)
- 45*sin(Mm+2*um) - 8*sin(Mm-Fm)
+ 40*sin(Mm-2*um) + 8*sin(2*Fm-2*Ms)
- 38*sin(Mm-4*Fm) - 8*sin(2*Ms+Ms)
+ 36*sin(3*Mm) - 7*sin(2*Ms)
-7*sin(Mm-2*Fm+2*Ms) - 3*sin(2*Mm-4*Fm+Ms)
+7*sin(Om) + 3*sin(Mm-2*Ms)
-6*sin(Mm-2*um+2*Fm) + 3*sin(Mm-2*Fm-2*Ms)
-6*sin(2*um+2*Fm) - 2*sin(2*Mm-2*Fm-Ms)
-4*sin(Mm-4*Fm+Ms) - 2*sin(2*um-2*Fm+Ms)
+4*T*cos(Mm+16*Ls-18*L2*pi*2) + 2*sin(Mm+4*Fm)
-4*sin(2*Mm-2*um) + 2*sin(4*Mm)
+4*T*sin(Mm+16*Ls-18*L2*pi*2) + 2*sin(4*Fm-Ms)
+3*sin(Mm-3*Fm) + 2*sin(2*Mm-Fm)
-3*sin(Mm+2*Fm+Ms)


1.3.8 Ráhu a Kétu

Gr=Om
Gk=Om+pi1.4 Převod heliocentrických na geocentrické souřadnice:
Geocentrickou délku planety můžeme přímo použít pro určení pozice v radixu. Podíl Gi/30 určuje znamení zodiaku a zbytek po podílu určuje postavení planety v daném znamení. Například pro geocentrickou délku slunce Gs=95,173055 bude pozice Slunce ve čtvrtém znamení zodiaku (Rak) na 5 stupních 10 minutě a 23 vteřině. Pro Merkur, Venuši, Mars, Jupiter a Saturn však máme vypočítané heliocentrické souřadnice a musíme je převést na geocentrické. Pro výpočet geocentrické délky uvedených planet můžeme použít následující rovnici:
Zadáváme: l - heliocentrická ekliptikální délka objektu
M - heliocentrická ekliptikální šířka objektu
r - vzdálenost Slunce-objekt
Gs - ekliptikální délka Slunce (geocentrická)
R - vzdálenost Slunce-Země
Počítáme: G - geocentrická ekliptikální délka objektu

tg(G-Gs) = r*cos(b)*sin(l-Gs)/(r*cos(b)*cos(l-Gs)+R)1.5 Ajanamsa:
Kvůli změnám sklonu zemské osy v prostoru se zvěrokruh zdánlivě posouvá. V současnosti je relativní pohyblivý zvěrokruh posunut oproti pevnému hvězdnému zodiaku přibližně o 23 stupňů.

Védská astrologie se od západní (nebo také „tropické”) liší hlavně v používání nehybného zodiaku. Kvůli postupným změnám sklonu zemské osy v prostoru se zdá, že se zvěrokruh posouvá rychlostí o něco menší než 1/60 stupně za rok. (Samozřejmě za předpokladu výpočtů uvažujících pohyb Slunce vzhledem k nehybné Zemi). V současné době je relativní pohyblivý zvěrokruh posunutý vzhledem k pevnému hvězdnému zodiaku přibližně asi o 24 stupňů, což už je téměř o jedno celé znamení zvířetníku.

Védská astrologie tedy používá pro sestavení radixu původní zodiak založený na skutečné pozici souhvězdí, a proto se také nazývá siderická. To znamená, že pozice planet ve znameních je i skutečnou pozicí planet na obloze ve vztahu k souhvězdím zodiaku.

Posun znamení zvířetníku se nazývá ajanamsa:

Rok Ajanamsa
1900 22 28'
1910 22 36'
1920 22 45'
1930 22 53'
1940 23 01'
1950 23 09'
1960 23 18'
1970 23 27'
1980 23 35'
1990 23 43'
2000 23 51'

Pro získání správných hodnot musíme tedy ještě od všech doposud vypočítaných hodnot odečíst ajanamsu.
Pro určení postavení planet v jednotlivých Nakšétrách postupujeme úplně stejně jako u znamení pouze s tím rozdílem, že Nakšétry dělí zodiak (360 stupňů) na 27 dílů a ne na 12 jako znamení.


1.6 Výpočet místního hvězdného času:
Zadáváme: JD - časový okamžik vyjádřený ve tvaru juliánského data
zd - zeměpisná délka místa, pro něž počítáme místní hvězdný čas (počítá se kladně směrem na východ)
Počítáme:
S0 - střední hvězdný čas v Greenwichi v 0 h UT
S - střední hvězdný čas v Greenwichi v libovolný okamžik
s - místní hvězdný čas

Určíme T3 - časový okamžik vyjádřený v juliánských stoletích od standardní epochy J2000,0:

T3 = (JD0-2451545)/36525,

kde JD0 je juliánské datum pro daný den v 0 h UT (končí na xxxxxxx,5).
Pro S0 vyjádřený v hodinách a zlomcích hodin platí:

S0 = 6.697374558+2400.05133691*T3+0.0000258622*T3*T3- -0.0000000017*T3*T3*T3

(S0 je třeba převést do intervalu 0 - 24 hodin).
Hvězdný čas S je dán výrazem:

S = S0+1.0027379093*t

kde t je časový okamžik v UT, vyjádřený v hodinách a zlomcích hodin. Místní hvězdný čas s potom vypočítáme s přesností +/- 1s

s = S+zd.

Další údaj, který musíme vypočítat, je sklon roviny ekliptiky k rovníku. Sklon E je vyjádřen následujícím rozvojem:


E=23.4392911-0.0130042*T3-0.00000164*T3*T3+0.000000503*T3*T3*T3.1.7 Výpočet polohy lagny (ascendentu)
Zadáváme: E - sklon ekliptiky k rovníku
zd - zeměpisná délka místa, pro něž počítáme místní hvězdný čas (počítá se kladně směrem na východ)
zs - zeměpisná šířka místa, pro něž počítáme místní hvězdný čas (počítá se kladně směrem na sever)
S - střední hvězdný čas v Greenwichi
Počítáme: Lg - lagna (ascendent)

RAMC = 15*S+zd
tg(Lg) = cos(RAMC)/-(sin(E)*tan(zs)+cos(E)*sin(RAMC))

Od hodnoty Lg opět (stejně jako u znamení) odečteme ajanamsu a určíme znamení zodiaku, ve kterém se nachází.

1.8 Zakreslení planet do radixu.
Radix je grafický diagram sloužící pro zakreslení postavení planet ve zvěrokruhu. Můžeme si z něj udělat okamžitou představu o postavení planet v jednotlivých znameních a na základě posouzení jejich rozestavění začít s analýzou horoskopu. V Indii se stále používají pro zakreslení polohy planet dva druhy diagramů:


Severní Indie


Jižní Indie

V obou případech se jedná o diagram s dvanácti poli, kterým jsou pevně přiřazena jednotlivá znamení zvěrokruhu. Planety se potom do těchto polí zakreslí podle jejich polohy.

2. Výpočet z hodnot v tabulkách efemeridů

2.1 Přepočet zadaného času na greenwichský čas:
Tento bod byl už dostatečně popsán v předešlé kapitole 1.1

2.2 Výpočet polohy planet pomocí tabulek efemeridů:
Polohu planet najdeme v tabulce efemeridů pro dané datum a GMT. Poloha planet se však v tabulkách uvádí k půlnoci pro daný den. Denní pohyb planety zjistíme tak, že od sebe odečteme polohu planety dalšího a tohoto dne a tento rozdíl vydělíme 24. Pokud se planeta pohybuje na zvířetníku zpět (je retrográtní), bude výsledek záporný! Potom tento podíl vynásobíme počtem hodin a zlomků hodin od půlnoci k času narození (GMT) a tento výsledek přičteme (nebo odečteme je-li záporný) od hodnoty nalezené v tabulkách efemeridů. Tato korekce se samozřejmě nejvíce projeví u Měsíce, protože je z planet „nejrychlejší”.
Průměrný denní pohyb jednotlivých planet:

Planeta Průměrný denní pohyb
Slunce 00 - 59' - 10.68"
Měsíc 13 - 20'
Mars 00 - 32' - 11.6"
Merkur 1 - 40'
Jupiter 00 - 04' - 59.17"
Venuše 1 - 36'
Saturn 00 - 02' - 00.4"
Ráhu a Kétu 00 - 3' - 11"

Pokud v tabulkách není uvedena ajanamsa, nesmíme ji zapomeout nakonec odečíst od výsledku.

2.3 Určení místního hvězdného času:
V tabulkách hvězdných časů vyhledáme podle data narození hvězdný čas (je opět uváděn k půlnoci) a přičteme k němu čas od půlnoci k okamžiku narození v GMT. Dále podle tabulek tento výsledek upravíme o „korekci časové odchylky”. Výsledek převedeme do intervalu <00:00 - 24:00) hodin.

2.4 Určení lagny - ascendentu:
V tabulkách domů najdeme lagnu pro nejbližší menší a nejbližší větší hvězdný čas vzhledem k hodnotě hvězdného času určeného předešlým výpočtem. Odečteme hodnotu „dřívějšího” času od „pozdějšího” a získaný výsledek převedeme na sekundy. Pro názornost při dalších výpočtech tento výsledek nazveme A. Jako další bod odečteme dřívější hvězdný čas od místního hvězdného času narození, výsledek opět převedeme na sekundy a nazveme ho B. Dále odečteme hodnotu polohy lagny pro dřívější hvězdný čas od hodnoty patřící pozdějšímu času. Výsledek převedeme na sekundy (1 stupeň = 60 sekund, 1 úhlová minuta = 1 sekunda) a nazveme ho C. Výsledek C*D/A je v sekundách a minutách a po přičtení k pozici lagny pro dřívější čas získáme lagnu v době narození.
Pro výpočet lagny místa na jižní polokouli můžeme použít tabulky pro polokouli severní jen s tím rozdílem, že k místnímu hvězdnému času narození připočteme 12 hodin a od výsledné lagny potom odečteme 180 stupňů (lagnu jednoduše přesuneme do protilehlého znamení).
Od získaného výsledku opět odečteme ajanamsu.

2.5 Zakreslení planet do radixu.
Tento bod byl už dostatečně popsán v předešlé kapitole 1.8

3. Výpočet pomocí počítačového programu

V dnešní době se samozřejmě k výpočtu radixu nejčastěji používají počítačové programy. Na internetu jich můžeme najít docela dost, některých vcelku zdařilých, jiných méně. Pokusím se zde o malý přehled těch nejlepších:


Pro OS Windows mohu doporučit program od Goravaniho dáse, který je opravdu skvělý co do astrologického obsahu, ale jeho uživatelské rozhraní dle mého názoru mírně pokulhává a cena se mi zdá také trochu vysoká. Demo verzi tohoto programu si můžeme stáhnout přímo z jeho stránek www.goravani.com a udělat si vlastní názor. Pokud vám Goravani nebude vyhovovat, další dobrý program pro Windows je Parashara's Light. Cenově je však přibližně stejně drahý jako Goravni. Informace o tomto programu najdete na stránkách www.parashara.com. Zajímavý je program Jagannatha Hora Lite, který sice nemá tolik funkcí jak předešlé dva, ale zato je úplně zadarmo. Najdeme ho na www.sjvc.net. Dále se můžeme podívat na Jyotish Tools - www.jyotishtools.com a Digital Jyotish - www.astroiq.com a pokud budete hledat, najdete mnoho dalších.


Výhodnější je však používat astrologické programy psané pro operační systém GNU/Linux. Jednak jsou úplně zadarmo a navíc jsou k těmto programům k dispozici i zdrojové kódy, které si můžeme dle libosti upravovat (o tom při koupi programů pro Windows nemůže být ani řeč). Většina těchto programů je zbalíkovaná a bývá přímo součástí některých linuxových distribucí.

Pokud se chystáte začít se studiem astrologie a máte již ve svém počítači nějaký ten astrologický prográmek, musím vám na závěr doporučit, abyste si alespoň jednou zkusili vypočítat a sestavit radix jen tak s kalkulačkou. Jinak by se vám snadno mohlo stát, že jen stěží porozumíte, co vlastně ta čísla z počítače skutečně znamenají a stane se z vás jen cvičený klikač myší.


    Použitá literatura:
  1. Všechny zde uváděné astronomické výpočty jsou ze skvělé knihy RNDr. Zdeňka Pokorného CSc Astronomické algoritmy pro kalkulátory. V této knize najdete i mnoho dalších užitečných vzorců, které jsem zde neuváděl (např. východ a západ jednotlivých planet, fáze měsíce, atp). Kniha je k dostání v petřínské hvězdárně za 8 Kč.

  2. How to read your horoskope - Nalini Kantha dasa (Tome Hopke)

  3. Brihat Parasara Hora Sastra - Parashara Muni
  4. Praktická astrologie - Nicholas Campion
 


Datum vzniku:
srpen 2002
 
Jak se vám článek líbil?
0(min) do 10(max)
Kolik čtenářů se vyjádřilo: 61
Haré Krišna inspirace
© 2001-2010