NOVINKY
ARCHIV ČLÁNKŮ
ON-LINE HOROSKOP
FOTKY
BOŽSTVA A CHRÁMY
INDIE-svatá místa
RECEPTY 
ČASTÉ OTÁZKY
INZERCE a SEZNAMKA
KE STAŽENÍ
KNIHY A PŘEKLADY
HUDBA A MANTRY
ODKAZY
KNIHA HOSTŮ
KONTAKTY A LIDI
 
Šrírangam
 


    (při poklepání na obrázky se Vám v novém okně asi 3x zvětší)

3 x věší obrázek v novém okně

Šrírangam (Šrí Rangam) se nachází 2 km severně od Tiručhirapalli. Je hlavní z osmi sebeprojevených svatyní Šrí Višnua (svayam-vykta-ksetra) a je také považovaný za nejdůležitější ze 108 význačných Višnuových chrámů (divya-desam).

Další jména tohoto chrámu jsou Tiruvarangattirupathi, Perija-koil, Bhólóka-vaikuntham a Bhóga-mandapa.

 

3 x věší obrázek v novém okně

Hlavním Božstvem je Šrí Ranganáth zvaný také Ranganáth Svami. Je to Božstvo Šrí Višnua, který leží na hadu Ananta Šéšovi v Oceánu příčin. Božstvo je ohromné - celých 6,4 m dlouhé. Vedle jsou Jeho šakti: Šrí Bhú a Šrí Níla. Před ním je festivalové (utsava) Božstvo Višnua zvané Manavala Perumal a také další Božstvo, které bylo uctíváno v době muslimské nadvlády (kdy byl Šrí Ranganáth neznámo kde). U Jeho nohou je pak jeho oddaný Vibhíšan...

3 x věší obrázek v novém okně

Božstvo Šrí Ranganátha původně uctíval Brahmá, který ho dal králi Ikšhvákuovi jenž je uctíval ve svém hlavním městě, Ajódhji. Šrí Ranganátha poté uctíval i Šrí Rámačandra. Když Rámačandra zvítězil nad démonským králem Rávanou, králem Lanky se stal Rávanův bratr Vibhíšan. Ten požádal Rámačandru, aby mu Božstvo Šrí Ranganátha daroval a on ho mohl uctívat ve svém hlavním městě na Lance...

3 x věší obrázek v novém okně

Rámačandra mu dovolil si Božstvo vzít pod podmínkou, že pokud ho postaví na zem, už se dál nehne. Vibhíšan souhlasil a vydal se na jih. V oblasti Šrírangam, na břehu jezírka Čandra-puškariní, Vibhíšan Božstvo položil a od té doby je zde. Šrí Ranganáth je obrácený na jih, aby mohl žehnat Vibhíšanovi na jeho království Lanku. Je to velká zvláštnost, protože převážná většina Božstev je podle tradice situovaná na východ. Hlavní svatyně chrámu je tedy situovaná k jihu a taktéž je orientovaný i hlavní vchod. Říká se, že Vibhíšan sem každých 12 let chodí uctívat Šrí Ranganátha.

3 x věší obrázek v novém okně Šríranga-vimána
Kopule chrámu, pod kterou je hlavní Božstvo, je z čistého zlata. Svatyně uvnitř má čtvercový půdorys a na stěnách nahoře jsou malby asi 300 let staré. Znázorňují 108 nejdůležitějších vaišnavských chrámů (divya-desa). Na čtyřech stranách vimány pak najdeme sochy různých podob Šrí Višnua: Para-Vásudévy, Ačjuty, Ánandy a Góvindy.
3 x věší obrázek v novém okně

Zlatá vimána (věž přímo nad hlavní svatyní). V chrámu také najdeme velkou sbírku drahokamů a zlata. V roce 1875 například anglický král Edward VII daroval chrámu zlatý džbán.

3 x věší obrázek v novém okně

Před shlédnutím Božstev je obvykle nutné vystát asi půl hodinovou frontu, ale to v Indii přeci není žádná doba...

Za těmito dveřmi je Božstvo Šrí Ranganátha, kde se už nesmí fotit...

3 x věší obrázek v novém okně Džaj a Vidžaj hlídají u vchodu.
3 x věší obrázek v novém okně

Chrám navštívil také Šrí Čaitanja Maháprabhu, později Vallabháčárja a ze současných osobností například také tibetský Dalai-láma.

3 x věší obrázek v novém okně

Mnoho slavných králů jako například Kulakšékhara a Alabandaru žilo v prostorách tohoto chrámu a o chod chrámu se starali takové osobnosti jakými byli Šrí Jamunáčárja, Šrí Rámánudža a Sudaršanáčárja.

Pokud se chystáte do Jižní Indie, pak můžeme návštěvu Šrírangam opravdu doporučit. Opěvovali ho všichni Alvarové (vaišnavští světci z oblasti Tamil Nadu) kromě Madhurakaviho.

3 x věší obrázek v novém okně

Šrírangam se nachází na ostrově obklopeném řekami Kávérí a Kólladam (Coleroon). Po Tirupati je to druhý nejnavštěvovanější chrám v Jižní Indii. Chrámový komplex se rozprostírá na ploše 2,5 km2. Říká se mu „Koil” neboli „chrám”.

3 x věší obrázek v novém okně

Kolem hlavního chrámu je celkem sedm zdí (prakara). Druhé od Šrí Ranganátha se nazývá Rádžamahéndran Thiruvédhí, třetí Kulašékharam Thiruvédhí, čtvrtá Alinandan Thiruvédhí a pátá Ahalankan Thiruvédhí.

3 x věší obrázek v novém okně Chrám má 21 gopuramů (věží nad vstupními branami). Hlavní východní vchod se nazývá Rádža-gopuram („královský”) a je největší v Indii. Dokončen byl až v roce 1987. Je 72 m vysoký a má 13 pater. Na jeho vršku je rozhledna s pěkným výhledem do okolí pro ty, kteří vyšlapou všechny schody.
3 x věší obrázek v novém okně Ostatní gopuramy byly postaveny v době od 14. do 17. století.
3 x věší obrázek v novém okně Jedno z chrámových jezírek.
3 x věší obrázek v novém okně

Séšarája Mandapa (koňská předsíň) je na východní straně chrámu.

3 x věší obrázek v novém okně Má 8 impozantních pilířů, které jsou vytesány jako jezdci na koních.
3 x věší obrázek v novém okně

Na téže straně chrámu najdeme také „Tisícipilířovou síň”. Ve skutečnosti je jich 953, ale jsou opravdu mistrně vytesány a uprostřed je piedestal ve tvaru vozu. Při největším festivalu ve Šrírangam, který se koná na Vaikuntha Ékádaší, se Božstva přinesou na tento piedestal před tím, než se započne projížďka po okolí.

3 x věší obrázek v novém okně Každé ráno v 6.45 přivedou k Božstvu Šrí Ranganátha krávu, kterou otočí hlavou ven, a slona, který směřuje dovnitř. Když se dveře oltáře otevřou, Šrí Ranganáth první uvidí sloní hlavu a kravský zadek. Obojí je bráno jako velice příznivé znamení a v té době je také daršan (shlédnutí) Božstev nejpříznivější pro všechny poutníky. Místo obvyklé lastury se v chrámu prý někdy používá sloní troubení.
3 x věší obrázek v novém okně

Půdža (uctívání) se v chrámu řídí pravidly Rámánudža-sampradáji.

Stará tradice říká, že Šrí Šankara instaloval Džanaksršana-jatru ve Šrírangam a Dhanakaršana-jatru v Tirupati, aby sem přivedl poutníky.

V komplexu chrámu najdeme také další svatyně a menší chrámy zasvěcené Rámačandrovi, Garudovi, Narasimhovi a všem Alvarům. Je zde také chrám Vénu-gópála s kresbami Krišny a gópí.

3 x věší obrázek v novém okně Před čtvrtou zdí najdeme jezírko Súrja-puškariní a Čandra-puškariní, kde Vibhíšan položil Božstvo Šrí Ranganátha.
3 x věší obrázek v novém okně

Chrám Šrí Nrsinhadévy najdeme před pátou zdí. Zde se poutníci zují a dál pokračují naboso.

Vchod do chrámu.

3 x věší obrázek v novém okně Šrí Nrsinhadév.
3 x věší obrázek v novém okně Hned vedle Nrsinhova chrámu je chrám Šrí Ranga Načijar Lakšmí. Lakšmí je božská energie Šrí Ranganátha.
3 x věší obrázek v novém okně Šrí Rámánudžáčárja si vybral Šrírangam za své hlavní působiště a odsud kázal filozofii „visištadvaita”. Jeho samádhi najdeme také ještě před pátou zdí v areálu chrámu.
3 x věší obrázek v novém okně

Rámánudžovo samádhi.
...Když Rámánudža zmlkl, jeho přední žáci ho požádali, aby mohli stále vidět jeho duchovní podobu. Rámánudža souhlasil a nařídil, aby sochař vytesal z kamene božstvo podle jeho přání. Po třech dnech práce bylo hotovo a obřadně instalováno na nový oltář. Když ho omývali vodou z posvátné řeky Kávérí, samotný Jatirádž přišel k božstvu a vdechl božstvu transcendentální energii. „To je mé druhé já, až odjedu, můžete uctívat toto božstvo místo mě.” Potom si lehl, hlavu položil Góvindovi do klína a nohy do Andhrapúrnova. S očima upřenýma na dřevěné sandály svého duchovního učitele odešel do duchovního sídla Šrí Višnua...
(Kamenné božstvo je vidět v pozadí.)

3 x věší obrázek v novém okně

Džagannáth Math
najdeme ještě před šestou zdí, asi deset minut chůze od hlavního chrámu.

3 x věší obrázek v novém okně

Je to malý ale hezký chrám stojící na místě, kde najdeme také dům Vénkata Bhatty.

3 x věší obrázek v novém okně

Božstva v tomto malém chrámu ve Šrírangam osobně vyřezal Šrí Čaitanja Maháprabhu.

3 x věší obrázek v novém okně

Na stěnách je mnoho maleb zachycujících Čaitanjův pobyt ve Šrírangam.

Asi 100 m od jižní brány hlavního chrámu ve Šrírangam je malý chrám, kdy jsou otisky nohou Šrí Čaitanji.

3 x věší obrázek v novém okně

Dům Vénkata Bhatty
Šrí Gópál Bhatta Gósvámí byl synem Vénkata Bhatty, který žil ve Šrírangam. Gópál Bhatta původně patřil do učednické posloupnosti pocházející od rámánudža-sampradáji, ale později se připojil ke gaudíja-sampradáji...

3 x věší obrázek v novém okně ...V domě Vénkata Bhatty Šrí Čaitanja Maháprabhu strávil 4 měsíce v roce 1510 během období dešťů a dodržoval čaturmásju. Vénkata Bhatta tak dostal možnost osobně sloužit Šrí Čaitanjovi, což bylo jeho vroucí přání. V té době malý Gópál Bhatta také dostal příležitost sloužit Šrí Čaitanjovi a později byl zasvěcený svým strýcem a velkým sannjásínem, Prabhódánandou Sarasvatím. Jeho rodiče později umřeli s myšlenkami na Svého Pána, ale ještě před tím dali požehnání k jeho cestě do Vrindávanu, aby mohl sloužit Šrí Čaitanjovi a stal se jedním ze šesti Gósvámích...
3 x věší obrázek v novém okně

Když se Šrí Čaitanja dozvěděl, že Gópál Bhatta Gósvámí přijel do Vrindávnu a potkal se s Rúpou a Sanátanem, měl ohromnou radost. Poradil Rúpovi a Sanátanovi, aby ho přijali jako svého mladšího bratra a starali se o něj. Šrí Sanátana Gósvámí napsal pro Gópálu Bhattu Hari-bhakti-vilásu, která se stala význačným vaišnavským písmem. Pod vedením Rúpy a Sanátany Gópál Bhatta instaloval jedno z hlavních Božstev ve Vrindávanu - Šrí Rádháramana. Kněží chrámu se dodnes hlásí ke gaudíja-sampradáji.

3 x věší obrázek v novém okně

Potomci Vénkata Bhatty žijí ve Šrírangam dodnes.

Jen pro zajímavost: v té dřevěné skříni je televize.

3 x věší obrázek v novém okně

Malý oltářík žáka žáka Šríly Prabhupády...

3 x věší obrázek v novém okně

Ratha-játra.

3 x věší obrázek v novém okně Ještě uvnitř komplexu před sedmou zdí, která jen tak pro představu měří 875x750 m, jsou také obytné domy a tržiště. Ale najdeme tam i menší chrámy - Šrí Vámany (Višnua v podobě bráhmanského trpaslíka) a Šrí Andala.
3 x věší obrázek v novém okně Chrám Džambukéšvary
najdeme až za hranicemi komplexu. Hlavními Božstvy jsou Šiva a Párvatí. Šiva je v podobě Appu-lingy představující vodu, jeden z přírodních prvků. Linga na napůl ve vodě, omývána přírodním pramenem vytékajícím přímo ve svatyni a stojí pod guávovým stromem. „Džambu” znamená „guáva” a „íšvara” je „vládce”. Říká se, že Šrí Rámačandra sem přišel, když zabil Rávanu a Kumbhakarnu.
3 x věší obrázek v novém okně

Rock Fort
Nedaleký chrám Rock Fort se nachází na 83 m vysoké skále, o které se říká, že je jednou z nejstarších na světě (3,8 miliard let). Jednou Váju, polobůh větru, vyzval Ádi Šéšu, aby soutěžili, kdo je silnější. Ádi Šéša se obtočil kolem hory Méru a Váju se ji snažil vyprostit z Jeho sevření...

3 x věší obrázek v novém okně ...Kvůli jejich zápasu se na světě přehnaly vichřice a dešťové smrště, ale Vájuovi se přesto jeho sevření nepodařilo povolit. Šiva potom požádal Ádi Šéšu, aby horu pustil a jakmile ji povolil, hora se rozpadla na tři kusy. Říká se, že jeden úlomek dopadl na místo, kde dnes stojí chrám Rock Fort, druhý na Kalahasti a třetí na Srí Lanku.
3 x věší obrázek v novém okně Nahoru se jde tunelem po 430 schodech Vypadá to sice namáhavě, ale není to až tak těžký výstup. V půli cesty je Šivův chrám, kde je uctíván jako Šrí Thajumala Swami, a další chrámy vytesané do skály s krásnou výzdobou. Nahoře je pak Ganéšův chrám, který se v tamilštině nazývá Učhipillajar Koil. Najdeme tam také ohromný 2,5 tunový zvon.
3 x věší obrázek v novém okně

Z celé chrámové pevnosti se mnoho nedochovalo. Síň s tisíci pilíři, kterou je možné vidět po cestě nahoru, zničila exploze v roce 1772.

Nahoře je krásný výhled na řeku Kávérí a celý chrám ve Šrírangam.

české texty, výběr a úprava obrázků:
Tattva-darší dás
Většina textů je založena na knize Džady Bharaty „Holy Places of India”,
kde je také možné najít mnoho dodatečných informací pro cestovatele.
Anglickou verzi najdete na adrese:
www.spiritualguides.net

Fotografie z cest:
Radha-raman dás a Pavan-súta dás

 

Datum vzniku:
červenec 2002
 
Jak se vám článek líbil?
0(min) do 10(max)
Kolik čtenářů se vyjádřilo: 101
Haré Krišna inspirace
© 2001-2010