NOVINKY
ARCHIV ČLÁNKŮ
ON-LINE HOROSKOP
FOTKY
BOŽSTVA A CHRÁMY
INDIE-svatá místa
RECEPTY 
ČASTÉ OTÁZKY
INZERCE a SEZNAMKA
KE STAŽENÍ
KNIHY A PŘEKLADY
HUDBA A MANTRY
ODKAZY
KNIHA HOSTŮ
KONTAKTY A LIDI
 
Čidambaram
 


Jihoindický chrám v Čidambaram hrál důležitou roli v životech mnoha světců a básníků a také Šrí Čaitanja Maháprabhu ho před 500 lety navštívil na Svých cestách po Indii. „Čid” znamená „lidské myšlení” nebo „vědomí” a „ambaram” znamená „rozpínající se obloha”. Čidambaram tedy znamená cosi jako „rozpínající se vědomí”.

    (při poklepání na obrázky se Vám v novém okně asi 3x zvětší)

3 x větší obrázek v novém okně

Čidambaram je domovem slavného chrámu Sabhanajaka Natarádži, Šivy „krále tanečníků”. Chrám postavil v 10. století král Simhavarman, známý také jako Víra-čóla Rádž. Ještě před tím, než byl korunovaný králem, trpěl nepříjemnou nemocí. Na svých cestách krajem potkal lovce, který mu řekl o sebeprojeveném božstvu Šiva-lingy v lese Tillai - Čidambaram.

3 x větší obrázek v novém okně Simhavarman tam dojel a potkal mudrce Patandžaliho a Vjaghrapádu, kteří mu řekli, že jestli se chce zbavit své nemoci, musí se vykoupat v posvátném jezírku Šivagangi (v současnosti je to velké jezírko na severní straně chrámu) a uctívat Šiva-lingu. Král tak učinil a jeho nemoc byla pryč. Jeho pleť navíc získala zlatou barvu a od té doby se mu také říkalo Himajavarman. Když byl poté korunám za krále, vrátil se do tohoto lesa a s pomocí svého ohromného bohatství postavil chrám zasvěcený Šivovi a ostatním Bohům, kteří byli v dávných dobách svědky Šivova tance.
3 x větší obrázek v novém okně

Další králové v jeho dynastii pak přistavili další svatyně a pokračovali v jeho uctívání. Například král Krišnadév Rádž z Vidžajanágaru celý chrám roku 1520 rekonstruoval.

Ale historie Čidambaram je mnohem starší...

3 x větší obrázek v novém okně

Kálí byla kdysi patronkou bohyně tallaiského lesa a nelíbilo se jí, že tam Šiva je. Proto ho vyzvala k soutěži v tanci. Višnu měl určit vítěze a poražený měl podle dohody z lesa odejít. Kálí tančila krásně, ale jen do chvíle než Šiva začal tančit tanec ánanda-tandavam. Když to Kálí viděla, začervenala se, a aniž by čekala na konečný verdikt, odešla pryč. A tak Višnu prohlásil Šivu za nejlepšího tanečníka v celém vesmíru. Natarádž je tedy podoba Šivy jako „nebeského tanečníka”. Šiva je v taneční pozici jménem ánanda-tandavam s jednou nohou ve vzduchu a čtyřmi pažemi. Božstvo Natarádži se stalo předlohou pro mnoho dalších Božstev a soch Šivy po celém světě (obrázek).

3 x větší obrázek v novém okně Podle Purán je tedy Čidambaram místo, kde před staletími Šiva ukázal svoji radostnou podobu tanečníka (paramanantha).
3 x větší obrázek v novém okně Chrám je atraktivní díky svým čtyřem gopuramům (dómům-věžím), které se tyčí až do výšky 50 metrů.
3 x větší obrázek v novém okně Východní a západní gopuramy zdobí 108 soch Šivy v klasických tanečních pózách. Říká se, že Šiva vytvořil 108 druhů tanců, z nichž nejznámější je právě „tándava”.
3 x větší obrázek v novém okně

Chrám v Čidambaram je unikátní v tom, že na jediném místě svatyně je možné být na daršanu Natarádže Šivy a zároveň Višnua. Poblíž hlavního chrámu je totiž i menší chrám, kde se uctívá Govindarádž (Višnu) a najdeme zde i Božstva Pártha-sáratiho.

I z toho je zřejmé, že vaišnavové mohou vzdávat úctu Šivovi, šivaisté Višnuovi a obě skupiny mohou být k sobě navzájem uctiví.

3 x větší obrázek v novém okně

Chrámový komplex se rozprostírá na 13 hektarech a nachází se uprostřed města. Jeho gopuramy jsou až 50 metrů vysoké a najdeme tu i síň s 1000 granitovými pilíři, která je přístupná jen v určitou roční dobu. Kněží zde uctívají také dalších aspekty Šivy včetně jeho hněvivé podoby; je tu svatyně býka Nandiho, který Šivu vozí na svém hřbetu, a také jedno z největších božstev Ganéše, Šivova syna.

3 x větší obrázek v novém okně Najdeme zde také sochy dvou oddaných Natarádže - světce Patandžaliho v hadím těle a Vjaghrapády v těle lidském s tygříma nohama a také svajambhú-lingu, kterou uctívali (Mulasthana). Na jejich žádost Šiva svolil a přijal uctívání v této podobě pro blaho světa a svých oddaných.
3 x větší obrázek v novém okně

Čidambaram je místo, kde můžeme prakticky vidět, jak zdejší lidé žijí v klidu a harmonii v dnešním světě plném změn. V chrámu je zaměstnáno asi 300 rodin, které se starají o jeho chod. Půdža (uctívání) se striktně drží védských pravidel a bráhmani (kněží) za svoji službu nedostávají žádný plat. Chrám také pořádá několik festivalů ročně, z nichž největší je Šiva-ratri, který trvá celých 10 dní.

3 x větší obrázek v novém okně

Západní turisté se mohou účastnit obřadů a fotit kromě Božstev téměř vše, ale do vnitřní svatyně je vstup povolen pouze rodilým hinduistům. Někteří oddaní ze západu se však při své návštěvě natolik spřátelili se zdejšími kněžími, že se podívali i dovnitř. Kněží totiž také dělají průvodce hostům a pokud si některého najmete, může se to podařit i vám.

3 x větší obrázek v novém okně Každý pátek se Natarádž nese v procesí na palankýnu kolem chrámu. Trojzubce a pochodně majestátně zdobí jeho průvod, který se koná těsně před tím, než se chrám večer zavře.
Čidambaram se nachází asi 68 km od.

české texty, výběr a úprava obrázků:
Tattva-darší dás
Většina textů je založena na knize Džady Bharaty „Holy Places of India”,
kde je také možné najít mnoho dodatečných informací pro cestovatele.
Anglickou verzi najdeta na adrese:
www.spiritualguides.net

Fotografie z cest:
Radha-raman dás a Pavan-súta dás

 


Datum vzniku:
březen 2002
 
Jak se vám článek líbil?
0(min) do 10(max)
Kolik čtenářů se vyjádřilo: 60
Haré Krišna inspirace
© 2001-2010