NOVINKY
ARCHIV ČLÁNKŮ
ON-LINE HOROSKOP
FOTKY
BOŽSTVA A CHRÁMY
INDIE-svatá místa
RECEPTY 
ČASTÉ OTÁZKY
INZERCE a SEZNAMKA
KE STAŽENÍ
KNIHY A PŘEKLADY
HUDBA A MANTRY
ODKAZY
KNIHA HOSTŮ
KONTAKTY A LIDI
 
Rádhákund
 


Jezírko Rádhákund najdeme v severozápadní části vradžské oblasti (okolí Vrindávanu) asi 100 km jižně od hlavního města Dillí. Mezi gaudíja-vaišnavy je považováno za nejposvátnější místo na Zemi...

    (při poklepání na obrázky se Vám v novém okně asi 3x zvětší)
3 x věší obrázek v novém okně Rádhákund leží na cestě, po které se chodí parikram (posvátná pouť) kolem kopce Góvardhanu. Celý kopec má podlouhlý tvar a je asi 11 km dlouhý. Svým tvarem připomíná páva a obě jezírka - Rádhákund a Šjámakund - jsou jako jeho oči.
3 x věší obrázek v novém okně Když Krišna zabil Arištásuru, démona v podobě divokého býka, odešel za Rádhárání a chtěl se oddávat milostným zábavám. Rádhárání Ho však napomenula, že je nečistý, protože zabil býka, který je symbolem náboženství. Navrhla Mu, že se může očistit tím, že se vykoupe na posvátných místech ve všech svatých řekách...
3 x věší obrázek v novém okně ...Krišna okamžitě zaryl nohu do země, vyhloubil v ní díru a zavolal do ní všechny posvátné řeky. Zjevily se před Svým pánem a vytvořily tak Šjámakund. Krišna se v jezírku vykoupal a řekl, že se tím očistil, ale gópí že se znečistily tím, že se postavili na stranu démona, i když byl v býčí podobě...
3 x věší obrázek v novém okně ...Rádhárání a ostatní gópí si sundaly náramky, rozlomily je a začaly s nimi hloubit svoje jezírko. Nebyla tam však žádná voda a Krišna se jim smál. Gópí pak udělaly řetěz až k Manasa-Ganze a začaly tak plnit svoje jezírko vodou z Manasa-Gangy...
3 x věší obrázek v novém okně V té době se opět zjevily zosobněné svaté řeky (jejich zástupce v jedné osobě) a tentokráte prosily Rádhárání, aby mohly pobývat v Jejím jezírku. Rádhárání svolila a svaté řeky přetekly ze Šjámakundu a naplnily Rádhákund.
3 x věší obrázek v novém okně Uprostřed dnešního Rádhákundu je malé místo obklopené zídkou, které značí místo původního Rádhákundu, které vykopaly gópí svými ozdobami. Říká se mu Kankankund (nebo Kančankund) a je ho možné vidět jen v době, kdy se Rádhákund čistí a je vypuštěná voda.
3 x věší obrázek v novém okně Rádhákund byl vykopán o 12-té půlnoci na Bahuláštamí (osmého dne ubývajícího měsíce).
3 x věší obrázek v novém okně Na podzim (bývá to v říjnu až listopadu), v den výročí zjevení se kolem Rádhákundu shromáždí tisíce lidí...
3 x věší obrázek v novém okně ...čekají na půlnoc a poté se koupou a uctívají posvátné jezírko. Je to opravdu extatická slavnost, kdy ghíové lampy ozařují noční Rádhákund.
3 x věší obrázek v novém okně

Obě jezírka byla po mnoho let zapomenuta až do doby před 500 lety, kdy přišel Šrí Čaitanja.

3 x věší obrázek v novém okně

Šrí Čaitanja Maháprabhu nařídil Rúpovi, Sanátanovi a ostatním Gósvámím, aby znovuobjevili místa Krišnových zábav ve Vrindávanu, ale Rádhákund našel Osobně (v roce 1514), což dokládá Šrí Čaitanja-čaritámrita.

Když sem Šrí Čaitanja Maháprabhu přišel, Rádhákund a Šjámakund byla jen malá rýžová políčka a všude kolem byly lesy a pole.

3 x věší obrázek v novém okně

Raghunáth dás Gósvámí sem přišel několik let poté. S obnovou svatého místa začal kolem roku 1554. Později chtěl obnovit celou oblast Rádhákundu, protože věděl, že v budoucnosti bude chtít mnoho poutníků toto svaté místo vidět...

V té době bohatý kupec jménem Sampanna šel do Badaríkášramu vysoko v Himalájích, aby se poklonil tamějšímu Božstvu. Kršna se mu zjevil ve snu a řekl mu, aby šel za Raghunáthem dásem Gósvámím a pomohl mu obnovit Rádhákund. Sampanna udělal, co mu Krišna nařídil, a práce mohla začít.
3 x věší obrázek v novém okně S jeho finanční pomocí byl nejdříve dokončen Rádhákund (na obrázku blíže) a poté začaly práce na Šjámakundu (vzdálenější jezírko).
3 x věší obrázek v novém okně Jednoho dne se však Raghunáthovi zjevil ve snu Mahárádž Judhišthir a požádal ho, aby nekácel stromy na břehu Šjámakundu, protože tam se svými bratry Pánduovci v podobě stromů provádí bhadžan (uctívání). Raghunáth stromy samozřejmě nepokácel, a proto má Šjámakund nepravidelný tvar.
3 x věší obrázek v novém okně Právě zde stálo pět Pánduovců v podobě stromů, kvůli kterým má Šjámakund nepravidelný tvar. Dnes zůstal jen jeden.
1. Rádhá-Krišna Purána Mandir
2. Džhúlana sthali
3. Gópál Manipur Mandir
4. Rádhá-Šjámasundar Mandir
5. Rádhá-Gópínáth Mandir
6. Má Džáhnava baithak
7. Ánanga-mandžarí-kund
8. Samádhi Raghunátha dáse Gósvámího
9. Góvinda ghát
10. Rádháraman Mandir
11. Rádhá-Góvinda Mandir
12. Džihvá Mandir (jazyk Góvardhanu)
13. Bhadžan-kutir Gópál Bhatty Gósvámího
14. Samádhi třech Gósvámích
15. Bhadžan-kutir Raghunátha dáse
      Gósvámího
16. Bhadžan-kutir Višvanátha Čakravartího
17. Strom pilu
18. Mánasa-pávana ghát
19. Bhadžan-kutir Krišnadáse Kavirádže
20. Bhadžan-kutir Bhaktivinóda Thákura

21. Džagannáth Mandir
22. Lalitakund
23. Bhadžan-kutir Džívy Gósvámího
24. Džíva Gósvámí ghát
25. Lalita-Bihárí Mandir
26. Manipur Mahárádž Mandir
27. Rádhá-Vinóda Mandir
28. Baithak Mádhavendry Purího
29. Gópí-kúpa
30. Ašta-sakhí Mandir
31. Nitái-Gauránga Sítánáth Mandir
32. Rádhá-Mádhava Mandir
33. Baithak Šrí Čaitanji
34. Páša-khela ghát
35. Rádhá-Madanmóhan Mandir
36. Otisky lotosových nohou
37. Sangam
38. Girirádž Mahárádž
39. Maháprabhu Mandir
40. Rádhá-Gópínáth Mandir
41. Baithak Šrí Nitjánandy

1. Rádhá-Krišna Purána Mandir bývá první zastávkou oddaných na parikramu a je nejstarším chrámem na Rádhákundu.
3 x věší obrázek v novém okně

Božstva objevil Raghunáth dás Gósvámí při rozšiřování Rádhákundu. Jsou považována za hlavní Božstva. Službu zde stále vykonávají potomci bráhmanů, jimž svěřil Raghunáth dás Gósvámí Jejich uctívání. Původní Božstva ale časem zmizela a nyní se uctívají jejich pratibhu-múrti.

3 x věší obrázek v novém okně Poblíž Rádhákundu najdeme také chrám Gaudíja Mathu, který otevřel Bhaktisiddhánta Sarasvatí...
3 x věší obrázek v novém okně ...Božstva na oltáři jsou Šrí Šrí Rádhá-kundžabihárí a Šrí Čaitanja Maháprabhu.
3 x věší obrázek v novém okně Poutníci se klaní Božstvům a pak pokračují v parikramu.
3 x věší obrázek v novém okně  
2. Džhúlana-sthali je místo, kde se Rádhá s Krišnou houpou na houpačce, která má tvar lotosu s šestnácti okvětními lístky. Je úplně nalevo v rohu Rádhákundu.
3. Šrí Gópál Manipur Mandir
Před sto lety se králi Manipuru zdál sen, ve kterém se mu zjevilo Božstvo Gópála a požádalo ho, aby Mu postavil chrám na takovém místě, aby měl zároveň daršan Rádhákundu i Súrji, boha Slunce. Proto chrám stojí přesně tam, kam ráno dopadnou k Rádhákundu první sluneční paprsky. Slunce dopadá na oltář a Božstva mají zároveň výhled i na Rádhákund. V současnosti se o jeho chod starají oddaní z ISKCONu.

5 Rádhá-Gópínáthův chrám
Vedle Rádhy a Gópínátha stojí nalevo z našeho pohledu Ananga mandžarí, což je mladší sestra Šrímatí Rádhárání.

3 x věší obrázek v novém okně V Čaitanja-líle přišla Ananga-mandžarí jako Má Džáhnava a založila tento chrám na Rádhákundu.
Protože chrámová místnost těsně sousedí se samádhi Raghunátha dáse Gósvámího, tak se na výročí jeho odchodu zde konává velká hostina.
Detail kuchyně...
...a obřího hrnce se sabdžím.
Vchod do chrámu z břehu Rádhákundu.

6. Džáhnava Matá baithak
Na tomto místě byla asi roku 1582 několik dní Má Džáhnavá, společnice Šrí Nitjánandy.

„Baitak” je oblíbené místo, kde dotyčný nebo v tomto případě dotyčná sedávala.

3 x věší obrázek v novém okně Právě zde měla vizi Pána Gópínátha, jak stojí pod tímto tamálovým stromem a hraje na flétnu. Na památku bylo vedle jejího baithaku zasvěceno Božstvo Gópínátha.
Z baithaku vedou její soukromé schody přímo do Rádhákundu.
7. Ánanga mandžarí kundža
se nachází pod vodou uprostřed Rádhákundu, který má tvar lotosu se šestnácti okvětními lístky. Ze břehu k němu vede most z měsíčních kamenů, adulárů.
8. Samádhi Šríly Raghunátha dáse Gósvámího, který na břehu Rádhákundu prováděl svůj bhadžan 48 let až do své smrti.
3 x věší obrázek v novém okně Poněvadž bylo nebezpečí, že by muslimové mohli jeho tělo znesvětit, Šríla Džíva Gósvámí nechal jeho tělo obřadně spálit a popel uložil na více míst. Toto samádhi je jedním z nich.
Vedle samádhi je odsunovací kámen, pod kterým najdeme čaranámritu od samádhi-múrti Raghunátha dáse Gósvámího.
U samádhi neustává 24 hodinový kírtan...
3 x věší obrázek v novém okně ...který započal již kolem roku 1960 a trvá dodnes.
3 x věší obrázek v novém okně

9. Góvinda-ghát.
Sanátan Gósvámí jednou pochyboval o verši Rúpy Gósvámího, který přirovnával vlasy Rádhárání ke kápím černého hada. Když se pak šel vykoupat Góvinda-ghát, uviděl dívku, jak se houpe na houpačce, ale zezadu se k ní plazí velký černý had....

...Chtěl jí varovat, ale ona najednou zmizela. Sanátan si uvědomil, že to byla Samotná Rádhárání a Její krásné černé vlasy.

12. Džihvá Mandir
3 x věší obrázek v novém okně

Když Raghunáth dás Gósvámí rozšířil Rádhákund i Šjámakund, rozhodl se vykopat zvláštní studnu, aby si lidé nemuseli prát prádlo v posvátných vodách obou jezírek...

...Při kopání ale dělníci narazili na kámen, který začal krvácet. Rychle běželi za Raghunáthem dásem Gósvámím, který jim nařídil okamžitě práce zastavit...
...V noci se mu zjevil Góvardhan a řekl mu, že kámen, který krvácel, byl Jeho jazyk. Nařídil mu, aby kámen vyndal ze studni a denně jej uctíval lístky tulasí a vodou z Rádhákundu...
3 x věší obrázek v novém okně

...Dodnes je na jeho zadní straně vidět rýha, kterou údajně způsobili dělníci při kopání.

3 x věší obrázek v novém okně

Vchod do Rádhá-Góvinda Mandiru naproti Džihvá-Mandiru.

14. Samádhi třech Gósvámích.
Říká se, že právě zde byla spálena těla třech Gósvámích: Raghunátha Bhatty Gósvámího, Krišnadáse Kavirádže a Raghunátha dáse Gósvámího. Všichni tři odešli ve stejný den (Ašviní-šukla dvádaší), ale jiný rok - Raghunátha Bhatta Gósvámí v r. 1579, Krišnadás Kavirádž v r. 1582 a Raghunáth dás Gósvámí v r. 1583.
3 x věší obrázek v novém okně

Tak samádhi vypadalo před několika lety.

Vnitřek samádhi, zleva doprava: Raghunátha Bhatta Gósvámí, Krišnadás Kavirádž a Raghunáth dás Gósvámí.

Podle některých zdrojů se jedná pouze o pušpa-samádhi. Pravděpodobně byl i v tomto případě popel světců pohřben na několika místech (ze strachu před znesvěcením muslimskými nájezdníky).

13. Bhadžan-kutir Gópála Bhatty Gósvámího najdeme jen pár kroků odsud...
...Je zajímavé, že Gópál Bhatta Gósvámí požádal Krišnadáse Kavirádže, aby jeho jméno nezmiňoval v Čaitanja-čaritámritě. Trinád-api-sunícená...
15. Bhadžan kutir Šríly Raghunátha dáse Gósvámího, který se zde po 48 let věnoval svému bhadžanu a uctíval kopec Góvardhan. Zpočátku žil pod širým nebem, ale jednou se k němu blížili dva tygři a Samotný Krišna dával pozor, aby Raghunátovi neublížili. Podruhé zase Raghunáth pokračoval v džapě i v úmorném vedru na otevřeném slunci a Šrímatí Rádhárání nad ním držela Své sárí, aby ho ochránila před žhnoucími slunečními paprsky...

...To vše viděl Sanátan Gósvámí, který Raghunáthovi vyčinil, že místo aby on sloužil Rádhárání a Krišnovi, musí sloužit Rádhá a Krišna jemu. Nakázal mu, aby si postavil nějakou chýši - bhadžan-kutir, aby se už podobné věci neopakovaly.

16. Bhadžan-kutir Višvanátha Čakravartí Thákura je hned nalevo od Raghunáthova samádhi nad Mánasa-pávana-ghátem.

17. Strom pilu, který před ním roste, byl v minulém životě bráhmanem z Váránasí...

...Toužil po službě Rádhárání a Krišnovi, a proto se narodil jako pilu keř na břehu Šjámakundu. Právě s tímto keřem často Višvanáth Čakravartí mluvil o zábavách Rádhy a Krišny a on mu vyprávěl, co se zde stalo při Jejich zábavách před 5000 lety.
3 x věší obrázek v novém okně Také Bhímasén v podobě stromu odešel do aprakat (neprojevené) líly a i uschlý kmen, který tu zbyl, bude zanedlouho úplně „aprakat”, neprojevený...
3 x věší obrázek v novém okně ...Na jeho místě však již vyrůstají mladé výhonky...
18. Mánasa-pávana ghát skýtá krásný pohled na celý Šjámakund.
3 x věší obrázek v novém okně Mánasa-pávana-ghát, kam se Rádhárání se Svými společnicemi každý den v poledne chodí koupat....
3 x věší obrázek v novém okně ...a hned napravo od něj Paňča-pándava-ghát.
3 x věší obrázek v novém okně 19. Bhadžan-kutir Krišnadáse Kavirádže Gósvámího, autora slavné Čaitanja-čaritámrity, kterou dopsal rok před svým odchodem.
Uvnitř bhadžan kutiru...
3 x věší obrázek v novém okně

...kde psal některé části Čaitanja-čaritámrity.

3 x věší obrázek v novém okně 20. Dům Bhaktivinóda Thákura byl postaven na počátku století a najdeme ho na cestě dále od Šjámakundu.
3 x věší obrázek v novém okně Bhaktivinód Thákur během svého života (1838-1914) pobýval na mnoha různých místech včetně Rádhákundu. Společně se svým synem Bhaktisiddhántou Sarasvatím se mimo jiné zasadili o to, aby odhalili skutečné vaišnavy od těch, kteří se za ně z různých důvodů pouze vydávají.
Uvnitř je pušpa-samádhi Bhaktivinóda Thákura a jeho syna Bhaktisiddhánty Sarasvatího (vlevo). „Pušpa” znamená „květiny” a po odchodu světců, se květiny z jejich skutečných samádhi (kde byly pohřbeny jejich tělesné ostatky) přenesou na místa, kde často pobývali nebo která jsou s nimi nějakým způsobem svázána. Tak vznikne „pušpa-samádhi”.
3 x věší obrázek v novém okně

Bhaktisiddhánta Sarasvatí sem přijížděl obvykle v měsíci Kártik (říjen/listopad) a najdeme zde jeho osobní věci - dřevěné boty, hůl, židli, postel a stůl. Dokonce je tu i první západní záchod, který si zde nechal Bhaktisiddhánta postavit, protože nemohl ohýbat nohy.

Bhaktivinód Thákur ve své Gíta-mále napsal: „Břehy Rádhákundu jsou z miliard extatických, plně si vědomých kamenů, které vyplní každé přání. Kolem jsou tisíce transcendentálních zahrad s rubíny a korály. Větve stromů se sklánějí vahou diamantů a perel. Můj příbytek září v té překrásné zahradě jménem Svánanda-sukhada-kuňdž. Žiji zde, zpívám svaté jméno Krišny a dychtivě čekám na okamžik, kdy budu moci sloužit Jemu a Jeho společnicím.”

Při troše štěstí dostanete po hlavě Bhaktisiddhántovou holí.
3 x věší obrázek v novém okně Právě Bhaktisiddhánta Sarasvatí jako první přivedl na Rádhákund své žáky ze západu. To se setkalo s velkým odporem místních babádžích, protože tehdy bylo nemyslitelné, aby dostal zasvěcení někdo, kdo se nenarodil jako bráhmana...
...ale od té doby se mnohé změnilo.
21. Džagannáth Mandir.
U nádherných Božstev Šrí Džagannátha by se měl zastavit každý, kdo dělá parikram kolem Rádhákundu. Také zde se Božstva jednou za rok během Ratha-játry berou na parikram kolem celého Rádhákundu.
Božstva Džagannátha zde uctívá velice sympatický púdžárí, který věnuje spoustu času vytváření map Rádhákundu a Vradža-mandaly, které nám ukázal.
Na stromě vedle chrámu jsou vidět znaky Višnua - čakra, lotos, lastura a kyj.
22. Lalitakund
je jediný z jezírek ašta-sakhí-gópí, který je běžně viditelný. Je propojen kanálem se Šjámakundem. Lalitakund je plný velkých želv.
3 x věší obrázek v novém okně Ještě před deseti lety byl zcela zanesen odpadky a nečistotami.
Samádhi naproti Lalitakundu.
Vchod k bhadžan-kutiru Džívy Gósvámího.

23. Bhadžan kutir Šríly Džívy Gósvámího.
I když za obnovením Rádhákundu stál především Raghunáth dás Gósvámí, byl to právě Džíva Gósvámí, který koupil pozemek, dohlížel na práce a zařizoval vše potřebné.

3 x věší obrázek v novém okně Bhadžan-kutir je obvykle malá chatrč (kutir), kde různí světci prováděli svůj bhadžan (uctívání formou zpívání, meditací, pronášení manter a obřadů).
3 x věší obrázek v novém okně Božstva v bhadžan-kutiru Šríly Džívy Gósvámího a otisk nohou Šrí Čaitanji Maháprabhua.
3 x věší obrázek v novém okně 28. Mádhavendra Purí baithak
Zde sedával Mádhavendra Purí, velký světec, který přišel krátce před příchodem Šrí Čaitanji Maháprabhua.
29. Gópí-kúpa je studna, kterou používaly gópí...
3 x věší obrázek v novém okně ...Znovu ji nechal vyhloubit Raghunáth dás Gósvámí, a právě při jejím kopání byl objeven jazyk Góvardhanu.
3 x věší obrázek v novém okně 33. Tamala-tala
(Maháprabhu-baithak)
Zde na břehu Šjámakundu sedával Šrí Čaitanja Maháprabhu při Své návštěvě. Najdeme ho na vyvýšené plošině poblíž většího stromu.
Původní tamálový strom, pod kterým sedával, se nepodařilo zachránit...
... ale na pravé straně baithaku můžete vidět malý tamálový strom, který je jeho odnoží.
Šrí Čaitanja se toulal po Vradži a ptal se, kde je Rádhákund a Šjámakund...
... Pak přišel do této vesnice a lidé mu řekli, že se jmenuje Arištagrám. Při vzpomínce na Krišnovy zábavy propadl extázi a bylo Mu jasné, že někde poblíž bude i Rádhákund a Šjámakund. Nikdo ale nevěděl kde...
...Poblíž zanedlouho našel dvě rýžová políčka s malými tůňkami - Kálí (černé) a Gourí (zlaté), ve kterých poznal obě ztracená posvátná místa...
...Vykopal se tam a řekl, že toto jsou místa nejintimnějších zábav Rádhy a Krišny.
Pohled na Šjámakund z Čaitanja-baithaku.
34. Páša-khela-ghát
Gópím vadilo, že ve všech hrách a soutěžích je Krišna poráží a myslely si, že je to proto, že je silnější. Proto Mu navrhly hru v kostky, kterou spolu hráli právě zde.
3 x věší obrázek v novém okně 37. Sangam
je hráz, pod kterou se vody Rádhákundu a Šjámakundu setkávají.
3 x věší obrázek v novém okně Na Sangamu můžeme najít oltář s otisky lotosových nohou Rádhy a Krišny (36. Čaran-činha)...
3 x věší obrázek v novém okně ...a také 38. Girirádže Maharádže - velkou hromadu Góvarhana-šil.
3 x věší obrázek v novém okně Právě zde, vedle bílého domu na kraji sangamu, řekl Bhaktisiddhánta Sarasvatí Šrílovi Prabhupádovi: „Kdykoliv získáš nějaké peníze, vytiskni za ně knihy.”
41. Nitjánanda Baithak
Zde sedával Nitjánanda Prabhu. V náladě Šrí Balarámy přišel do Vradži a všude hledal Svého mladšího bratra, Krišnu. Všechny Vradžavásí na kolenou prosil, aby Mu řekli, kde by Ho mohl najít, takže si o něm lidé mysleli, že je šílený...
3 x věší obrázek v novém okně ...ale na tomto místě Mu nebeský hlas sdělil, že Jeho bratr se nyní zjevil v Navadvípu.
Baithak je na dvoře chrámu Rádhá-Gópínátha, který právě natíral malý Bridžbásí (a na konci natírání byl možná skoro tak modrý jako Krišna).
Uvnitř baithaku.
Mnoho budov je z doby Raghunátha dáse Gósvámího, ale oddaní často s obnovou Rádhákundu pokračují i dnes.
..a stává se vcelku rušným místem.
3 x věší obrázek v novém okně Božstvo Šivy chrání z několika stran různá svatá místa a nejinak je tomu i u Rádhákundu...
3 x bigger picture in new window ...Šrí Kundéšvar Mahádéva ochraňuje Rádhákund před nekvalifikovanými návštěvníky. Celkem jsou na čtyřech stranách Rádhákundu čtyři božstva Šivy.
3 x věší obrázek v novém okně V Rádhákundu žijí velké želvy.
Parikram kolem Rádhákundu dělají někteří lidé tak, že cestou lijí na zem malý proud mléka, který za sebou nechá „mléčnou dráhu”.
3 x věší obrázek v novém okně V roce 1670 bylo mnoho Božstev přeneseno z Vrindávanu do Džaipuru, který nebyl nikdy dobytý muslimskými nájezdníky...
3 x věší obrázek v novém okně

První zastávkou byl právě Rádhákund a na počest Pánova zastavení zde byla zasvěcena pratibhu-múrti (expandované podoby, které se neliší od původních Božstev) a započato jejich uctívání, které trvá až dodnes.

(Rádhá-Góvinda na Rádhákundu.)

3 x bigger picture in new window Byly zde také postaveny malé repliky Jejich vrindávanských chrámů a obyvatelé Rádhákundu mohou navštívit všech šest hlavních vrindávanských chrámů, aniž by opustili Rádhákund.
3 x věší obrázek v novém okně Uctívání zdejších Božstev trvá nepřetržitě celá staletí.
3 x věší obrázek v novém okně

„Ať je vůní prodchnutý Rádhákund, kde Královna Rádhá žertuje se Šrí Krišnou, zářivým měsícem celé Vradži, mým útočištěm.”

(Raghunátha dás Gósvámí)

„Ať se vůní prodchnutý Rádhákund, kde se Božský pár každý den ve vodě vonící jako lotosový květ oddává vášnivým hrám se Svými důvěrnými společnicemi, stane mým útočištěm.”

(Raghunátha dás Gósvámí)

české texty, fotografie z cest, výběr a úprava obrázků:
Tattva-darší dás a
Malatí déví dásí
Většina textů je založena na knize Džady Bharaty „Holy Places of India”,
kde je také možné najít mnoho dodatečných informací pro cestovatele.
Anglickou verzi najdete na adrese:
www.spiritualguides.net

Fotografie z cest:
Radha-raman dás, Tattva-darší dás, Pavan-súta dás a bhakta Zbyněk

 


Datum vzniku:
leden 2004
 
Jak se vám článek líbil?
0(min) do 10(max)
Kolik čtenářů se vyjádřilo: 61
Haré Krišna inspirace
© 2001-2010