NOVINKY
ARCHIV ČLÁNKŮ
ON-LINE HOROSKOP
FOTKY
BOŽSTVA A CHRÁMY
INDIE-svatá místa
RECEPTY 
ČASTÉ OTÁZKY
INZERCE a SEZNAMKA
KE STAŽENÍ
KNIHY A PŘEKLADY
HUDBA A MANTRY
ODKAZY
KNIHA HOSTŮ
KONTAKTY A LIDI
Náš názor:
Je dobré vidět souvislosti...
 
Mýtus o nevinných lidech
 
podle článku Drutakarmy dáse napsal Tattva-darší dás


Špatná karma východu i západu narůstá do kritických hodnot.  

Po celém světě se ozývají hlasy po zastavení zbrojení. Více než 70 procent všech Američanů si přeje okamžité zastavení výroby jaderných zbraní. Protinukleární demonstrace se konají v západní Evropě a dokonce i v komunistických státech se ozývají hlasy protestu.

Co je na tom všem nového? Předpovědi nukleární katastrofy i trpělivé volání po míru jsou tu již od doby událostí

 v Hirošimě. Lze skutečně očekávat, že další smlouvy o odzbrojení a demonstrace skoncují s jadernými zbraněmi? Zdá se, že mnoho lidí si to myslí a jedno umějí velice dobře   -   vzdělávat veřejnost o tom, jak by taková nukleární válka mohla vypadat. V různých časopisech se objevují mapy cílů jaderných střel nebo náčrty se soustřednými kružnicemi jaký by měl efekt výbuch například 20-ti megatunové hlavice (což odpovídá výbuchu 20 miliónů tun TNT) nad vaším městem. Spojené státy i SSSR mají na svých vojenských základnách tisíce takových hlavic. Na zemi je jich řibližně 50 000 a jejich výbuch by měl více než 1,6 milionkrát větší efekt než výbuch jaderné bomby svržené nad Hirošimou. Výbuch 20-ti megatunové bomby například vytvoří: -   ohnivou kouli o teplotě 20 až 30 milionů stupňů, která vypálí všechno v okruhu 2,7 km a zanechá kráter sto metrů hluboký; -   tepelný záblesk, který s rychlostí světla zabije všechno živé v okruhu 10 km; -   ultrazvukové vlny, které skácí všechny stavby v okruhu 10 km; -   tepelné záření a tlakovou vlnu, která zabije polovinu populace v okruhu 18 km; -   požár, který udusí a propeče všechy v protibombardovacích úkrytech a promění je v krematoria; -   smrtící dávky radioaktivního spadu, který do 24 hodin zabije téměř všechny, kteří přežili v okolí.

To je obvyklý scénář nukleárního výbuchu, proti kterému všichni protestují. Proto mladí lidé v plynových maskách vycházejí do ulic New Yorku, Paříže, Bonnu, Říma, Washingtonu, Bostonu, atd. a demonstrují proti svým vládám. Světoví náboženští vůdcové jsou tam také   - Papež, katoličtí biskupové, metodističtí ministři, buddhističtí mniši. Bystří politici podchycují jejich cítění v politických antinukleárních hnutích. Ozývají se doktoři, vědci, právníci, filmové hvězdy a rockoví hudebníci.

Všichni se rmoutí nad nesmyslným počínáním státníků, kteří jsou kvůli národní hrdosti ochotni otočením spínače spustit nukleární zkázu milionů nevinných lidí.

A konečně jsme u samého jádra věci: u mýtu o nevinných lidech. Masy „nevinných lidí” předpokládají, že kdyby se jim podařilo, aby si George a Michail sedli za stůl, podepsali nějaké papíry a potřásli si rukama, celou záležitost by vyřešili. USA i SSSR by mohli rozebrat své jaderné rakety. Všechno to zní logicky a racionálně, avšak tento pohled na celou záležitost je chybný.

USA ani SSSR nejsou skutečnou hybnou silou věci. Oba jednají pod kontrolou neodvratitelného zákona karmy. Příklady z védské literatury, což jsou knihy poznání staré Indie, nám mohou pomoci pochopit celou situaci. Mudrci vysvětlují, že třením dvou bambusových stromů o sebe může někdy vzniknout lesní požár, ale stromy samotné požár nezpůsobily. Lesní požár ve skutečnosti způsobil vítr, který je k sobě přitiskl. Stromy jsou pouhými nástroji. Stejně i USA a SSSR nejsou skutečnou příčinou napětí mezi nimi, napětí, které může přinést lesní požár   -   nukleární válku. Skutečnou příčinou je neviditelný vítr karmy. A tuto karmu vytvářejí ti naprosto „nevinní lidé”.

Karma je přírodní síla, jako je čas či gravitace. Zákon karmy říká, že každý čin, který vykonáme, přinese reakci. Akce a reakce. Nikdo neunikne zákonu karmy. Jeho základním pravidlem je, že když způsobíme bolest a utrpení ostatním živým bytostem, musíme zakoušet odpovídající množství bolesti a utrpení na oplátku. To platí jak individuálně, tak kolektivně.

Když správně pochopíme zákon karmy, můžeme jasně vidět, jak McDonaldův obchod s hamburgery a párky v sousedství má s jadernou válkou daleko více společného než Gorbačov a Bush. Máte-li pocit, že popisy nukleární války jsou otřesné, měli byste si přečíst popisy toho, co se odehrává ve zcela automatizovaných jatkách po celém světě. V jatkách řízených kompjútry se denně podřezávají krky milionům zvířat. To znamená, že i právě v okamžiku, kdy čtete tyto řádky, několik kilometrů od vás na jatkách v bolestech umírají ubitá zvířata.

Když to člověku, který jí maso, řeknete, obvykle odpoví: „Ale já jsem žádné zvíře nezabil.” Tím však, že koupí čistě zabalený balíček ve velké samoobsluze platí ty, kteří tu špinavou práci dělají. Stejná vina tedy doléhá i na něho. Vyžaduje to notnou dávku pokrytectví pochodovat za mír a pak si jít ke stánku koupit párek nebo doma usmažit řízek, upéci kuře nebo nějakou rybu. George Bernard Shaw, jeden ze slavných vegetariánů, o takové mentalitě napsal:  

Neděli za nedělí o světlo snažně prosíme, 
aby nám kročeje vedlo cestou, jíž kráčíme;
až po krk už máme válek, dále bojovat nechceme,
přitom však mrtvolu za mrtvolou rádi se nacpeme.  

Pokrytectví mírumilovného masožravce ještě důrazněji odsoudil A.Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda, duchovní vůdce a zakladatel Haré Kršna hnutí:

„Ti, kteří zabíjejí zvířata a přinášejí jim zbytečnou bolest   -   jak to lidé dělají na jatkách   -   budou podobným způsobem zabiti ve svém příštím životě a v mnoha následujících. Za takové zločiny neexistuje omluva. ... Mnozí lotrové nedodržují své vlastní náboženské zásady. Židovsko- křesťanská písma jasně říkají: ,Nezabiješ.  vr Přesto jsou náboženští vůdci navzdory všemožným omluvám zapleteni do zabíjení zvířat, přičemž si snaží zachovat tvář světců. Tohle divadlo a pokrytectví přivádí lidskou společnost k ohromným katastrofám   -   čas od času přicházejí velké války. Davy lidí jdou na bojiště a vzájemně se zabíjejí. Nyní však vynalezli atomové bomby, které jen čekají, až se jich použije k naprostému zničení.”

Člověk, který poznal zákon karmy, vidí příčiny jaderné války zcela jasně. Poznal bezduchost protestních průvodů, mírových návrhů státníků a podpisů za zastavení zbrojení. Skutečným problémem je to, že Američané, Rusové, Evropané a lidé téměř ze všech koutů světa vytvářejí ohromné množství špatné karmy, což může přinést jen katastrofu nejhoršího druhu.

Uvažme jen to, že na světě se dělá 50 milionů umělých potratů každý rok. Příšerné popisy nukleární války se blízce podobají hrůzostrašným násilnostem, kterých se lidé dopouštějí na nenarozených dětech. Ty jsou roztrhány na kusy vyssátím, rozřezány skalpely na krychličky nebo usmrceny solnými roztoky. Karmické následky za takové potraty   - vraždy nenarozených dětí   -   se ani nedají spočítat. Přičteme-li k tomu karmu za zabíjení zvířat, výsledná karma čekající na obyvatelstvo této planety narůstá tak rychle, že nenastane-li v blízké době velký zlom v jednání lidí, nukleární válka je nevyhnutelná.

Co je tedy ve skutečnosti potřeba nejsou smlouvy, dohody a podpisy státníků, ale rozšiřování poznání o skutečných příčinách jaderné katastrofy. O tom, že potraty a zabíjení zvířat přímo souvisejí s válkou, že jsou největšími položkami špatné karmy, které přinesou své následky.

V Haré Kršna hnutí se těmto hříšným činnostem přísně vyhýbáme. Každý musí dodržovat čtyři hlavní zásady: nejíst maso, ryby a vejce, vyhýbat se nedovolenému pohlavnímu styku, nehazardovat a nepožívat omamné látky včetně alkoholu, kávy, čaje a kakaa. Přestaneme-li pojídat maso, nevynucujeme si smrt a utrpení vyspělých živých bytostí, jako jsou zvířata. Každý, kdo se stal vegetariánem, také mohl pozorovat, že i jeho vlastnosti se mění. Budou-li mít manželé pohlavní styk pouze tehdy, přejí-li si mít dítě, nebude třeba zabíjet zárodky dětí v děloze matky, ani se nebudou plnit výchovné ústavy nežádoucími dětmi. Přestaneme-li s hazardními hrami, jako je například loterie, sazka, sportka atd., zmenší se naše touha po penězích, chamtivost a závist. Přestaneme-li užívat omamné látky, nejen že se vyhneme všem okamžitým negativním následkům, o kterých se není třeba rozepisovat, ale budeme schopni dodržovat odříkání, která jsou pro duchovní život nezbytná.

Oddaní Kršny jsou tedy velice opatrní, aby nezvětšovali svou špatnou karmu. Co však dělat s tou, kterou s sebou člověk nese již z minulosti?

I ten, který se dopustil nejohavnějších činností, může být spasen, odevzdá-li se Nejvyšší Osobnosti Božství. Šrí Kršna to prohlašuje také v Bhagavadgítě: sarva dharma parityajya „Zanech všech druhů náboženství a odevzdej se pouze Mně. Já tě oprostím od všech následků za hříšná jednání. Neboj se.” Někdo však může namítnout: „Jenže já jsem ateista, jak se mohu Kršnovi odevzdat? Co o Něm vím?” Písma říkají, že dokonce i ten, který se dopustil všemožných přestupků proti Nejvyšší Osobnosti Božství, může být spasen, začne-li zpívat Jeho svatá jména, Haré Kršna mantru. Haré Kršna mahámantra je nevýslovně mocná a může člověka oprostit od většího množství hříšných reakcí, než si je schopen představit. Až opět uvidíte skupinu oddaných Kršny zpívat a tancovat na ulicích, zamyslete se nad tím anebo ještě lépe, začněte zpívat s nimi.

 


Datum vzniku:
asi 1991
 
Jak se vám článek líbil?
0(min) do 10(max)
Kolik čtenářů se vyjádřilo: 60
Haré Krišna inspirace
© 2001-2010