NOVINKY
ARCHIV ČLÁNKŮ
ON-LINE HOROSKOP
FOTKY
BOŽSTVA A CHRÁMY
INDIE-svatá místa
RECEPTY 
ČASTÉ OTÁZKY
INZERCE a SEZNAMKA
KE STAŽENÍ
KNIHY A PŘEKLADY
HUDBA A MANTRY
ODKAZY
KNIHA HOSTŮ
KONTAKTY A LIDI
Náš názor:
Projekt vaišnava.cz je naším příspěvkem k naplňování těchto cílů.
 
Cíle hnutí Haré Kršna
 
komentáře Tattva-darší dás


Když Šríla Prahupáda založil hnutí Haré Kršna v New Yorku roku 1966, sestavil stanovy, podle kterých se členové mají řídit.

1. Systematicky propagovat duchovní poznání v celé společnosti a vychovávat všechny lidi podle pravidel duchovního života, aby se zabránilo nerovnováze hodnot a dosáhlo skutečné jednoty a míru na světě.
Doufáme, že náš projekt je malým příspěvkem...

2. Propagovat uvědomování si Kršny podle Bhagavad-gíty a Šrímad Bhágavatamu.
Gíta a Bhágavatam jsou i pro nás stěžejní díla.

3. Sbližovat členy organizace a vést je ke Kršnovi, nejvyšší bytosti, a tak v nich a v celém lidstvu rozvíjet ideu, že každá duše je kvalitativní částečkou Boha (Kršny).
Občas se scházíme a diskutujeme o různých věcech.

4. Učit a podporovat sankírtanové hnutí, sborové zpívání svatých jmen Boha, jak je naznačeno v učení Šrí Čaitanji Maháprabhua.
Když to jde, rádi setkání spojíme i s kírtanem. Kromě toho každý samozřejmě provádí svou soukromou džapa-meditaci.

5. Vybudovat poutní místa určená k oslavě Šrí Kršny v duchovní prospěch členů a celé společnosti.
Tak tady by to chtělo sponzora - do toho se ze zjevných důvodů příliš nehrneme...

6. Sdružovat členy za účelem jednoduššího a přirozenějšího způsobu života.
Vzájemná podpora mezi oddanými podobného smýšlení je opravdu oživující.

7. Tisknout a rozdávat periodické publice, časopisy, knihy a jinou literaturu s ohledem na výše zmíněné body.
Malé knížky, naše stránky....

 


Datum vzniku:
červen 2001
 
Jak se vám článek líbil?
0(min) do 10(max)
Kolik čtenářů se vyjádřilo: 60
Haré Krišna inspirace
© 2001-2010