NOVINKY
ARCHIV ČLÁNKŮ
ON-LINE HOROSKOP
FOTKY
BOŽSTVA A CHRÁMY
INDIE-svatá místa
RECEPTY 
ČASTÉ OTÁZKY
INZERCE a SEZNAMKA
KE STAŽENÍ
KNIHY A PŘEKLADY
HUDBA A MANTRY
ODKAZY
KNIHA HOSTŮ
KONTAKTY A LIDI
 
Měsíc Purušóttama
 
Bhaktisvarúp Šrídhar Mahárádž


Přepis přednášky z vídeňského chrámu Rádhy a Góvindy z 28.června 2004

Měsíc Purušóttama (Purušóttama Adhika Masa) začíná podle vaišnavského kalendáře 18.července 2004 a končí 15. srpna 2004 (včetně). Znovu přijde až v květnu roku 2007.

Bhaktisvarúp Šrídhar Mahárádž ve vídeňském chrámuVčera mě Haridév Prabhu požádal, abych řekl něco o měsíci Purušóttama a jeho významu.

Každý rok má dvanáct měsíců. Podle přicházejících konstelací se některé dny prodlužují a některé zase zkracují. Tyto přebytky a úbytky se však neztrácí. Jsou dorovnávány podle přesných kalkulací. Z tohoto důvodu někdy dodržujeme ékádaší na dvádaší, někdy je na přerušení půstu více času, někdy je to už brzy ráno. Proč? Protože některé dny se prodlužují a některé zkracují podle konstelace Slunce a Měsíce. Když spočítáme všechny přebytky a úbytky, za tři roky to dá jeden měsíc. Každý třetí rok má proto třináct měsíců. Třináctý měsíc se nazývá mala-masa. Mala znamená „znečištění”. Masa znamená „měsíc”. Měsíc tvořený přebytky a úbytky se tedy stává znečištěným měsícem. Když přijde, všichni lidé se ho bojí. Když budete dělat cokoliv v tento měsíc, znečistí vás to. Nikdo ho nemá rád. Všichni lidé a všechny živé bytosti nemají tento měsíc rádi.

Protože se na něj nikdo netěšil, byl tento měsíc velice zklamaný. Byl velmi nešťastný, protože ho neměly rády ani malé děti. Slýchávaly totiž od svých otců: „Začíná znečištěný měsíc. Nic nedělejte - žádné dobré skutky, žádné oběti, naslouchání, opěvování - nic by nemělo být vykonáváno v tomto měsíci.” Když tedy všichni lidé tento měsíc zavrhovali, byl velice nešťastný a myslel si: „Není tu nikdo, kdo by mi pomohl a není tu nikdo, kdo by byl ke mně milostivý, kdo by se mnou měl slitování. U koho mám hledat pomoc a komu se mám svěřit se svým zármutkem.”

Tak se vydal k Šrí Višnuovi, Krišnovi. Když k Němu přišel, Višnu se ho zeptal: „Znečištěný měsíci, jak se ti vede?”

A ten odpověděl: „Děláš si ze mě legraci. Já vím, nemáš nic jiného na práci. Chceš mě urážet. Když mě chceš urážet, proč jsi mě stvořil? Nechci dál existovat; být projevený. Skonči se mnou.”

Krišna řekl: „Proč jsi na Mě tak rozzlobený? Proč jsi tak smutný a pořád se mračíš? Nejdřív mi pověz, proč jsi tak zamračený.”

Měsíc řekl: „Tak mi řekni, proč jsi mě stvořil.”

„Kvůli přibývání a ubývání dnů vzniká jeden měsíc a ty jsi zosobněním toho měsíce.”

A měsíc řekl: „Stvořil jsi mě, ale nikdo mě nemá rád. Jaký je tedy smysl mého života? Kdybych Tě nenáviděl, měl bys mě rád? Ne. Tak proč se mě ptáš jak se mi daří?”

Krišna mu na to řekl: „A co bys chtěl?”

Měsíc odpověděl: „Chci být šťastný. Teď jsem velmi nešťastný, protože mě nikdo nemá rád. Nemohu najít nikoho v celém vesmíru, kdo by mě měl rád.”

„Dobře, neboj se. Postarám se, abys byl šťastný. Teď na všechno zapomeň. Až příště přijde tvůj čas, sestoupím, a pokud bude někdo v tomto měsíci provádět uctívání a zbožné činnosti, výsledek se mu zmnohonásobí.”

Pak měsíc odešel a za tři roky, právě když přišel jeho čas, Krišna sestoupil.

Ten měsíc se nazývá Purušóttama. Když Krišna sestoupil, všichni oddaní byli šťastnější a začali Ho uctívat víc a víc. Začali vykonávat oběti, naslouchat a opěvovat Ho víc a víc. Protože oddaní věděli, že v tento měsíc Pán sestoupil, pojmenovali ho Purušóttama. Předtím se jmenoval mala-masa - znečištěný měsíc. Když se ze znečištěného měsíce stal měsíc Purušóttama, všichni lidé ho měli rádi a byl šťastný.

Všichni áčárjové a všechna zjevená Písma doporučují, aby všechny živé bytosti během tohoto měsíce zintenzívnili oddanou službu. Dosáhnou tak větších výsledků než když ji budou provádět celý rok. Je to nejdůležitější měsíc. Ale ti, co neznají jeho hodnotu, ho prožijí jako každý jiný měsíc. Když budete znát důležitost a vliv tohoto měsíce, získáte větší chuť ho náležitě využít. Cokoliv v tomto měsíci člověk vykoná, přinese mu mnohonásobně větších výsledků než v jiných měsících. Když během něj složí sliby a dodrží je, dosáhne větších výsledků, než kdyby je dodržoval celý rok. Této příležitosti se nám dostává jen jednou za tři roky. Když ji správně využijeme, budeme z ní mít větší užitek.

Teď si řekneme něco o povinnostech v měsíci Purušóttama. Existují věci, které bychom měli vykonávat a jsou tu také určitá omezení - věci, které bychom dělat neměli.

V měsíci Purušóttama bychom měli vstávat dřív než začne brahma-muhúrta. Měli bychom vstávat brzy ráno před čtvrtou hodinou. Neměli bychom být líní nebo letargičtí, měli bychom být aktivní. Měli bychom se přinutit i a přes protesty našich smyslů a mysli vstát brzy ráno. Měli bychom jí poučit: „Mysli, můj drahý příteli - bhaja re bhaja re amar mana ati manda - má drahá mysli, laskavě mě poslouchej. Nebuď manda. Manda znamená velmi špatná. Měli bychom ji uklidnit a potom se stane naším přítelem. Když bude naším přítelem, pomůže nám. Mysl může být nepřítelem a také může být přítelem. Když si za pomoci dobrého chování, dobrých rad a inspirace uděláme z naší mysli přítele, může nás přivést až ke Krišnovi, k prémě. Ale když se mysli nedostane dobrých pokynů a inspirace od duše, stane se naším nepřítelem a přivede nás do pekla. Když se stane přítelem, pomůže nám dosáhnout transcendentální lásky a přivede nás až na Gólóku. Takovou má sílu. Záleží jen na nepřátelství nebo přátelství. Během měsíce Purušóttama bychom měli zklidnit mysl, aby se stala naším přítelem a pomohla nám získat větší užitek.

Každý den bychom měli brzy ráno vstát a jít na mangala-árati. Když třeba po třech dnech vynecháte a nedodržíte celý měsíc, určitou část výsledku ztratíte. Ale když ho dodržíte celý, užitek bude stoprocentní. Mangala-árati byste měli dodržet celý měsíc. Jedině tak správně uctíme měsíc Purušóttama. Před začátkem měsíce Purušóttama bychom se tedy měli rozhodnout, co budeme dodržovat.

Tak, to bylo mangala-árati a teď další bod - opěvování. Verše, áštaky atd. - všechno, co zpíváte pravidelně. A navíc v tomto měsíci byste měli přidat i speciální písně a modlitby. Celý měsíc, bez výjimky. Když nemáte mnoho času, můžete přidat jednu píseň. A k vaší džapě byste měli přidat nějaká kola navíc. Ale to, co navýšíte jeden den, byste měli dodržet až do konce měsíce.

Měli byste také omezit jídlo - přijímání prasádám. Některé druhy zeleniny nejsou v měsíci Purušóttama povoleny. Nepoužívá se baklažán (lilek) a pokud je to možné, také rajčata. A žádnou mrkev. Mrkev je vlastně podle Bhaktisiddhánty zakázána po celý rok. A hořčici také ne. Hořčičná semínka a olej. Dále si nemůžete natírat tělo olejem. Pokud jste nemocní a je to potřeba, můžete olej použít, třeba kokosový olej. Ale pokud jste zdraví, raději olej nepoužívejte. Pokud je to možné, nepoužívejte ani mýdlo. Pouze po velké potřebě a pro umytí hlavy.

Dále se neholte - až do konce měsíce. Před začátkem měsíce se můžete oholit, ale v průběhu měsíce se neholte. Vousy ani vlasy. Nestříhejte si nehty.

To je vairágja. Když se něčeho vzdáte, něco na oplátku obdržíte. Ten, kdo nikdy nic nedal, nemůže nic dostat. Když se něčeho vzdáme ve prospěch Boha, na konci měsíce Purušóttama získáme. Když se v tomto životě vzdáme smyslového požitku, obdržíme více transcendentálního štěstí po opuštění tohoto těla. Ale pokud se nechcete vzdát požitku smyslů, budete po nich toužit a budete se snažit jich dosáhnout, v budoucnu přijde ztráta. Ztratíme lidské tělo a opět přijde utrpění. V měsíci Purušóttama bychom se měli snažit tohle všechno tolerovat, i když to může být obtížné. Pokud to dokážeme alespoň jeden měsíc, získáme větší užitek.

Nechci mluvit o všech pravidlech a omezeních, jinak by to bylo pro vás moc obtížné. Řekl jsem vám alespoň to hlavní. Během měsíce Purušóttama bychom měli vypadat jako sádhakové - oddaní praktikující oddanou službu. Když vás někdo uvidí, měl by to na vás okamžitě poznat. Mělo by být vidět, že v tomto měsíci něco zvláštního děláte, že se s vaším tělem něco děje. Bude to i důkaz pro vás, že správně dodržujete měsíc Purušóttama.

Hlavně byste se v tomto měsíci měli vyvarovat lenosti. Nejezte víc, než je nutné, protože když budete jíst víc, budete potřebovat víc spánku. A pokud možno nespěte přes den. To jsou další pravidla, která vám pomohou úspěšně dodržet měsíc Purušóttama.

Takže, co budete každý den dělat - měli byste vstát brzy ráno, před brahma-muhúrtou. Pak udělejte mangala-árati. V džapě přidejte nějaká kola navíc. Přidejte tolik, kolik budete schopní dodržet celý měsíc. Pokud můžete dvě, tři kola, přidejte pouze dvě, tři kola do konce měsíce. Pokud jich můžete přidat pět, osm nebo šestnáct, přidejte podle vašich možností tolik, kolik po celý měsíc zvládnete. Nepoužívejte hořčici, olej a nedávejte si masáž. Dále nejezte předvařenou rýži - parbioled. Pokud je to možné, nejezte rajčata, urad-dál (luštěnina) a raději nejezte ani fazole. Brambory můžete jíst po celý rok, stejně jako květák a cukety.

Každý den byste měli číst trochu víc z písem. Alespoň deset nebo patnáct minut. Nejlépe Čaitanja-čaritámrtu. Čaitanja-bhágavata je možná ještě lepší. Je jednodušší a popisuje přímo zábavy Šrí Čaitanji.

Existuje mnoho dalších omezení, ale dodržujte alespoň to, co jsem vám řekl. Něco je lepší než nic.

V tento měsíc raději ani nevycházejte z chrámu. Zůstávejte stále v chrámu. Pokud máte venku nějakou práci, běžte - ale vraťte se. Nezůstávejte přes noc jinde. Když budete mimo chrám, přijdou vám do cesty překážky a vy nebudete schopní dodržet sliby celý měsíc.

Také dodržujte pravidla čistoty. Měli byste se snažit nedotýkat se nečistých lidí, ani nečistých předmětů. Pokud se po tom neosprchujete, přijdete tak o část výsledků. Měli bychom mít každý den čerstvě vyprané oblečení. To, v čem jsme už jednou byli, bychom měli vyprat ve vodě a nenosit to další den.

Měli bychom se snažit s nikým se nehádat ani nebojovat. Obzvláště v tomto měsíci. Měli bychom se zbavit závisti. Měli bychom se pokusit zvýšit své dobré vlastnosti, aby z nás měl Krišna radost.

Když úspěšně dodržíme celý měsíc, získáme větší užitek než kdybychom to všechno dodržovali dva, tři roky. Za jediný měsíc získáme užitek jako za dva, tři roky. Tuto možnost máme jen jednou za čas - každý třetí rok přichází měsíc Purušóttama. Pokud ho promarníme, není jisté, jestli dostaneme další příležitost. Nikdo nemá jisté, jestli bude za tři roky ještě naživu. To vám nikdo nemůže zaručit. Neustále bychom si měli být vědomi smrti - dnes mohu zemřít, tak bych se měl snažit, abych získal větší užitek.

Naše odříkávání džapy, naslouchání, čtení a uctívání bychom měli dělat pravidelně a pečlivě. Pokud opomeneme vykonávat ostatní věci, zas tak moc se nestane. Ale pokud se v tomto měsíci oddáme službě Krišnovi, bude potěšen mnohem víc.

větší obrázek v novém okně
Bhaktivaibhava Purí Mahárádž, duchovní učitel Bhaktisvarúpa Šrídhara Mahárádže, na večerní projížďce po Jamuně ve Vrindávanu. Haridév Prabhu je první zleva.

Překlad: Karuna-nidhi dás
Editace textu: Tattva-darší dás

 


Datum vzniku:
červenec 2004
 
Jak se vám článek líbil?
0(min) do 10(max)
Kolik čtenářů se vyjádřilo: 60
Haré Krišna inspirace
© 2001-2010