NOVINKY
ARCHIV ČLÁNKŮ
ON-LINE HOROSKOP
FOTKY
BOŽSTVA A CHRÁMY
INDIE-svatá místa
RECEPTY 
ČASTÉ OTÁZKY
INZERCE a SEZNAMKA
KE STAŽENÍ
KNIHY A PŘEKLADY
HUDBA A MANTRY
ODKAZY
KNIHA HOSTŮ
KONTAKTY A LIDI
 
Džaipur a Karoli
 


3 x věší obrázek v novém okně

Šrí Šrí Rádha-Góvindadží.
Božstvo Šrí Góvindadžího původně uctíval před 5000 lety ve Vrindávanu Vadžranábha, Krišnův vnuk, a je jedním z hlavních Božstev Vradža-mandaly. Ostatní jsou Kéšavadéva (na Džanmásthaně), Haridéva (na Góvardhanu) a Daudží (Božstvo Balaráma). Góvindadžího uctíval Šríla Rúpa Gósvámí v chrámu Rádhá-Góvinda.

3 x věší obrázek v novém okně ...Božstvo bylo před tím po mnoho let ztraceno. Jednoho dne měl Rúpa Gósvámí sen, ve kterém se mu Božstvo zjevilo a řeklo mu, kde je. Rúpa Gósvámí ho našel a osobně se staral o Jeho uctívání...
3 x věší obrázek v novém okně Později ho Mahárádža Džai Singh II. odvezl z Vrindávanu do Amberu nedaleko Džaipuru, aby ho zachránil před muslimským vládcem Aurangzebem, který plenil chrámy a rozbíjel Božstva. Do Džaipuru bylo Božstvo přemístěno v roce 1728 (podle jiných zdrojů 1735). Džaipur neboli „město vítězství” Mahárádža věnoval na počest Góvindadžímu.
3 x věší obrázek v novém okně Na oltáři jsou Božstva v životní velkosti a černé Božstvo Rádhy. Je tam také malé Božstvo Gaura-Góvindy, které uctíval Kašíšvar Pandit. Šaty se mění 3 x denně a Šríla Prabhupáda považoval zdejší uctívání Božstev za standard, který je opravdu hodný následování.
3 x věší obrázek v novém okně Před pátou hodinou ráno se v chrámu na své milované Božstvo přijde podívat na mangala-árati každý den asi 5000 lidí.
3 x věší obrázek v novém okně Je také zajímavé, že čas mangala-árati se mění podle roční doby, takže je třeba se zeptat místních lidí, aby člověk přišel včas.
3 x věší obrázek v novém okně

Lidé potom začnou sborově recitovat mantry a atmosféra při ranním árati člověku pronikne hluboko do srdce. Překlad je asi následující: „Žízníme po pohledu na Tvou krásnou tvář a toužíme své myšlenky upnout ne Tebe a Tvůj lotosový obličej. Náš život je plný povinností a my jsme jako uprostřed oceánu. Požehnej nám prosím, ať je naše břímě odstraněno a my jsme mohli lépe porozumět skutečnému smyslu života.”

3 x věší obrázek v novém okně Poloviční dandaváty nejsou ničím neobvyklým.
3 x věší obrázek v novém okně Recitování nebo spíše zpěv pokračuji i při árati.
3 x věší obrázek v novém okně Pak oddaní začnou Božstvo a celý oltář obcházet.
3 x věší obrázek v novém okně

Oproti různým chrámům například ve Vrindávanu, kam chodí mnohem méně lidí, neboť celé město je doslova protkáno nejrůznějšími chrámy, je v Džaipuru situace odlišná tím, že Góvindadží je milovaným Božstvem většiny oddaných z města. Je opravdu unikátní zážitek být na manga-la árati s tolika lidmi a vidět jejich oddanost.

3 x věší obrázek v novém okně

Kde chrám najdete, vám zde řekne snad každý.

Chrám se nachází uprostřed palácového komplexu a když byl oltář otevřený, mohl Mahárádž Božstvo vidět přímo ze své rezidence.

3 x věší obrázek v novém okně Jeden z vchodů do chrámu ve 4 hodiny ráno.
3 x věší obrázek v novém okně Kdo nemá dobré nohy, může přijet na árati třeba i rikšou.
3 x věší obrázek v novém okně Po árati je zvykem, že oddaní koupí od chrámových kněží mahá-prasádam a rozdají je dalším oddaným. Je to podívaná, která opravdu stojí za to.
3 x věší obrázek v novém okně Šrí Šrí Rádhá-Gópínáth
Krišnův pravnuk Vadžranábha Šrí Krišnu nikdy za svého života neviděl a tak si nechal vytesat tři Božstva Krišny podle popisů Uttary, matky Mahárádža Paríkšita. Žádné ze tří však nebylo dokonalé.
3 x věší obrázek v novém okně Góvindadží připomínal Krišnův lotosový obličej (Mukhara-vinda). Madan-móhan připomínal Krišnu od pasu dolů a Gópínáth Mu byl podobný od krku do pasu.
3 x věší obrázek v novém okně V jedné knize o Vrindávanu se uvádí citát z Padma-purány, že pokud chce člověk mít plnou vizi Krišny, musí se poklonit všem třem Božstvům během jednoho dne do západu slunce. Šrí Góvinda a Šrí Gópínáth jsou nyní v Džaipuru a Madanmóhan v Karoli 182 km jižně od Džaipuru. Při troše štěstí se takový daršan dá zvládnout i dnes.
3 x věší obrázek v novém okně Božstva Gópínátha byla objevena ve Vrindávanu u Vamšívatu. Uctíval je Madhu Pandit Gósvámí a instaloval je Krišnův pravnuk Vadžranábha.
3 x věší obrázek v novém okně Božstvo Madana-móhana určuje, že člověk je věčným služebníkem Krišny. Góvindadží již skutečně přijímá službu, a proto se Mu také někdy říká „funkční” Božstvo. A Gópínáth je „Pánem gópí”, přitahuje je hrou na flétnu a tančí s nimi. Je tedy Božstvem duchovních zábav Krišny a jeho oddaných.
3 x věší obrázek v novém okně Dveře Gópínáthova oltáře jsou stříbrné a všude jsou překrásné malby.
3 x věší obrázek v novém okně Na dvoře je také vystaven růženec z tulasí, který původně patřil Madhu Panditovi.
3 x věší obrázek v novém okně Chrámová místnost za denního světla...
3 x věší obrázek v novém okně ...a večer.
3 x věší obrázek v novém okně Po árati můžete jako ve většině chrámů dostat prasádam - sladké laddu a jiné speciality.
3 x věší obrázek v novém okně Chrám zdobí krásné malby zobrazující Krišnovy zábavy...
3 x věší obrázek v novém okně ...především rása-lílu.
3 x věší obrázek v novém okně Gópínáthův chrám leží v jedné z postranních ulic, a pokud nebudeme mít zdatného průvodce, nebude lehké ho najít.
3 x věší obrázek v novém okně Vchod do chrámu totiž můžete velice snadno minout.
3 x věší obrázek v novém okně Rádhá-Damodara
Chrám Rádhy a Damodary sice leží na na jedné z hlavních ulic Džaipuru, ale je vcelku nenápadný.
3 x věší obrázek v novém okně Vystoupíte po schodech s nápisem "Temple of Sri Radha Damodar Ji"...
3 x věší obrázek v novém okně ... a ocitnete se v jiném světě.
3 x věší obrázek v novém okně

I zde jsou na stěnách jsou krásné malby znázorňující Krišnovy zábavy.

3 x věší obrázek v novém okně
Menší Božstva na oltáři jsou původními Božstvy Džívy Gósvámího z Vrindávanu. Nalevo od Božstev je šalagram-šila, kterou uctíval Sanátana Gósvámí. Božstva byla přenesena do Džaipuru během vlády muslimského panovníka Aurangzeba.
3 x věší obrázek v novém okně Původní Božstva Rádhá-Damodary.
3 x věší obrázek v novém okně Pudžárí v chrámu byl velmi ochotný a znal odpovědi na většinu našich otázek. Za 50 rupií jsme dostali 5 girland a pár talířů mahá-prasádam.
3 x věší obrázek v novém okně Nalevo od hlavního oltáře jsou Božstva Lakšmí-Narasinhy a Prahlády Mahárádži. Pokud si chcete prohlédnout Prahláda, musíte se podívat hodně zblízka...
3 x věší obrázek v novém okně Rádhá-Vinódial
Božstva Rádhy a Vinódiala začal uctívat Lokanáth Gósvámí, který byl prvním oddaným, kterého poslal Šrí Čaitanja Maháprabhu do Vrindávanu. Sanátan Gósvámí žil ve Vrindávanu na místě známém jako Čatravan poblíž Kišórakundu. Ve vesnici Umara dostal Božstva Rádhá-Vinódy a započal jejich uctívání v chrámu Rádhá-Gókulanandy.
3 x věší obrázek v novém okně
Jako mnohá Božstva z Vradži bylo i toto později přeneseno do Džaipuru, kde jej uctívají dodnes. Božstvo je asi 30 cm vysoké a vedle je asi 15 šalagram-šil. Zapadlý a málo známý chrám Rádhy a Vinódiala se nachází poblíž ulice jménem Tripolija-Bazar-Road.
3 x věší obrázek v novém okně Chrámy v Džaipuru často nejsou tak honosné, jako byly ty původní ve Vrindávanu, ale přesto se oddanost lidí ani standard uctívání nezdá být nikterak menší.
3 x věší obrázek v novém okně V Džaipuru je hodně budov a zdí natřeno narůžovo a tak se mu také někdy říká ,,růžové město".
3 x věší obrázek v novém okně Džaipur postavil během let 1699 až 1744 Mahárádž Džai Singh. Stavba se řídila podle starého spisu Šrilpa-šástry, pojednávající o architektuře a kompozici.
3 x věší obrázek v novém okně V paláci uprostřed města najdeme nejen muzeum zbraní, ale také sbírku vzácných látek, rukopisů, fotografií, hudebních nástrojů a skla.
3 x věší obrázek v novém okně

Je zajímavé, že v některých místnostech v Mahárádžově rezidenci byla i jakási klimatizace, která v létě zmírňovala pouštní horka. Na střeše byla nádrž s vodou. Voda protékala různými kanály a ochlazovala místnost.

Velká část paláce je však pro veřejnost uzavřena, neboť doposud souží jako rezidence současného Mahárádži.

3 x věší obrázek v novém okně Jsou zde také dvě ohromné nádoby na vodu jménem Gangadžálí, což je podle Guinnessovy knihy rekordů největší výrobek ze stříbra na světě. Jsou 1,5 m vysoké, váží 345 kg a pojmou 9000 litrů vody. Používaly se jako nádoby na vodu z Gangy při Mahárádžových cestách do Anglie.
3 x věší obrázek v novém okně Džantar Mantar je zdejší slavná astronomická observatoř. Je největší kamennou observatoří na světě.
3 x věší obrázek v novém okně Postavil ji v roce 1727 Mahárádž Sauna Džai Singh, který vybudoval podobné také v Delhi, Váranasí a Udžainu.
3 x věší obrázek v novém okně Nejprve vyslal učence, aby studovali různé observatoře v cizině, a teprve poté započal stavbu těch svých.
3 x věší obrázek v novém okně Různé stavby slouží k výpočtům přesné polohy hvězd, ale bez průvodce člověk jen těžko pozná, na co osmnáct gigantických nástrojů vlastně slouží.
3 x věší obrázek v novém okně Například sluneční hodiny Samrat-jantra určí čas s přesností 2 minuty.
3 x věší obrázek v novém okně  
3 x věší obrázek v novém okně Džantar antar najdeme nedaleho královského paláce v centru města.
3 x věší obrázek v novém okně  
3 x věší obrázek v novém okně Palác větru
neboli Hawa Mahal je další zajímavou atrakcí Džaipuru. Postavil ho kolem roku 1799 Rádža Sawai Pratap Singh, aby poskytl damám, které většinou nemohly opouštět jeho brány, pěkný výhled na celé město.
3 x věší obrázek v novém okně Palác je růžový, postavený z pískovce a říká se, že Mahárádž zde také napsal písně opěvující jeho Pána Góvindadžího.
3 x věší obrázek v novém okně Město je rozděleno na šest bloků, které obklopují městské hradby.
3 x věší obrázek v novém okně Ulice...
3 x věší obrázek v novém okně ...a chrámy růžového města.
3 x věší obrázek v novém okně Jelikož je Džaipur turisticky vyhledávaným městem, patří k nejdražším v celé Indii.
3 x věší obrázek v novém okně

Ganéšův chrám nad městem může v člověku ze střední Evropy vyvolat nejrůznější asociace. My jsme ho překřtili na „Hitlerův hlavní stan”. Ale neměli bychom zapomínat, že svastika původně byla a je dodnes starým védským symbolem, který si Hitler jen jaksi vypůjčil a modifikoval.

3 x věší obrázek v novém okně

Jezero pod městem

3 x věší obrázek v novém okně

Pevnost Nahargarh
neboli také Tygří pevnost (Tiger Forth) obklopuje město ze severu.

3 x věší obrázek v novém okně Stejně jako ve Vrindávanu jsou v Džaipuru k vidění opice.
3 x věší obrázek v novém okně

Ale oproti Vrindávanu zde nejsou prohnaní makakové, ale mírumilovní „hanumánové”.

3 x věší obrázek v novém okně Člověk se numusí mít na pozoru a hlídat si brýle, foťák a podobné lesklé věci, které makakové rádi kradou. Hanumánové jsou světlejší a mají legrační pohyby.
3 x věší obrázek v novém okně

Pevnost Džaigarh (Amber)
Mahárádž Džai Singh původně bydlel v pevnosti Amber, která byla hlavním městem, a v roce 1727 se rozhodl postavit město na pláni pod pevností. Proto se před tím celé oblasti říkalo Amberské království.

3 x věší obrázek v novém okně

 

Králova rezidence a zahrada v západní části pevnosti.

 

3 x věší obrázek v novém okně Pohled z Mahárádžovy rezidence v pevnosti dolů do údolí...
3 x věší obrázek v novém okně ...kde se nachází palác Amber..
3 x věší obrázek v novém okně ...a pod ním i město Amber...
3 x věší obrázek v novém okně ...s jezerem.
3 x věší obrázek v novém okně Hradby připomínají Čínskou zeď.
3 x věší obrázek v novém okně Při procházení rozlehlého areálu pevnosti a pohledu z mohutných zdí na opevnění na přilehlých kopcích začíná být člověku jasné, proč muslimové Rádžasthánské krále nikdy neporazili a Džaipur nedobyli.
3 x věší obrázek v novém okně Králové prý navíc vládli moudře a tak i jejich armáda byla odhodlaná za svého krále bojovat.
3 x věší obrázek v novém okně Uvnitř pevnosti je velké muzeum zbraní. Právě díky vojenské síle zdejších Rádžů bylo ochráněno mnoho Božstev z Vrindávanu před muslimskými nájezdy.
3 x věší obrázek v novém okně Padesátitunový kanon Džai Ban je považován za největší svého druhu na světě.
3 x věší obrázek v novém okně Má dostřel 20 km, ale použit byl jen jednou a nikdy v bitvě. Na jedno nabití je potřeba asi 100 kg střelného prachu.
3 x věší obrázek v novém okně Dělo, které může vystřelit šest dělových koulí současně. Připomíná kulomet.
3 x věší obrázek v novém okně Velký buben hodný Rádži...
3 x věší obrázek v novém okně Pevnost Amber dnes leží asi 11 km severovýchodně od města Džaipuru.
3 x věší obrázek v novém okně Bílá plochá stavba uprostřed je vodní nádrž, která sloužila jako zásobárna vody pro případ nouze.
3 x věší obrázek v novém okně Různé síně králi sloužily jako přijímací místnosti nebo jako jeho soukromé komnaty. Je také zajímavé, že pro případ dobytí pevnosti měl král k dispozici i bludiště, kterým mohl včas utéct do bezpečí a nebo útočníky zahnat do pasti.
3 x věší obrázek v novém okně Uvnitř komplexu jsou dva chrámy Rám-Harihar (z 10 století) a Kal-Bhairava (z 12 století).
3 x věší obrázek v novém okně Kolem pevnosti je ochranná zeď. K ochraně přispívá i jezero.
3 x věší obrázek v novém okně

Dojít nahoru na pevnost trvá necelou hodinu. Ti zpohodlnělí si mohou najmout džíp...

3 x věší obrázek v novém okně ...nebo mohou zvolit stylový způsob dopravy.
3 x věší obrázek v novém okně

Pohled na Džaipur z pevnosti Amber (je na opačné straně než město Amber).

3 x věší obrázek v novém okně

Karoli
leží 182 km jihovýchodně od Džaipuru a asi 100 km jihozápadně od Mathury. Je to malé město, kde je nyní uctívám Šrí Madan-móhan.

3 x věší obrázek v novém okně

Madana-Móhan znamená doslova „ten, který okouzlí dokonce i Amora”. Madanmóhanovo Božstvo původně uctíval Krišnův pravnuk Vadžranábha a poté bylo po dlouhou dobu ztraceno...

3 x věší obrázek v novém okně

...Objevil ho ve Vrindávanu až Advaita-áčárja a před svým odchodem do Bengálska za Šrí Čaitanjou Ho daroval bráhmanovi v Mathuře. V té době byl známý jako Madan-Gópál. O pár let později Šrí Čaitanja poslal Sanátanu Gósvámího do Vrindávanu, aby objevil místa Krišnových zábav a psal knihy pojednávající o oddané službě...

3 x věší obrázek v novém okně ...Sanátan chodil žebrat do nedaleké Mathury a jednou zaklepal i na dveře bráhmana Čaubhy, kde uviděl, jak si jeho děti s Božstvem hrají. Zděšený Sanátan bráhmanovi vyčinil a naučil ho správnému standardu uctívání Božstev. Té noci měl Sanátan i bráhman sen. Sanátanovi se zjevil Madanmóhan a řekl mu, že se Mu líbilo, jak si s ním bráhmanovi děti hrají, jako by byl jedním z nich a že od té doby, co tam Sanátan zavedl tolik pravidel, Ho to už tak nebaví...
3 x věší obrázek v novém okně

...Čaubhovy zase Madanmóhan ve snu řekl, že má dětí hodně a že On je vlastně jako jedno z jeho dětí, ať Ho tedy dá Sanátanovi. Ráno se oba oddaní potkali a chtěli se vzájemně omlouvat, ale nakonec to dopadlo tak, že Madanmóhan odešel se Sanátanem do Vrindávanu. Madanmóhan ale musel Sanátanovi slíbit, že bude spokojený s tím, co Sanátan vyžebrá a nebude chtít žádný luxus, který by Mu Sanátan jakožto žebravý mnich nemohl nabídnout...

3 x věší obrázek v novém okně

...Poté však bohatý kupec ve Vrindávanu postavil Madanmóhanovi chrám, který se stal jedním ze symbolů Vrindávanu...

Vchod do Madan-móhanova chrámu v Karoli (na předešlém obrázku z vnější a na tomto z vnitřní strany).

3 x věší obrázek v novém okně

...Z Vrindávanu přinesl Madanmóhanovo Božstvo do Džaipuru Mahárádž Džai Singh v době muslimských útoků na Vrindávanské chrámy. Jeho bratranec, Mahárádž Gópál Singh, měl jednou sen, ve kterém mu Madanmóhan řekl: „Odnes mě do Karoli”. Mahárádž Džai Singh souhlasil pod podmínkou, že Božstvo dokáže poznat i poslepu. Gópál Singh však mezi Góvindadžím a Gópínáhem i se zavázanýma očima spolehlivě poznal Božstvo Madanmóhana, dotkl se Jeho nohou a dostal požehnání, že si Ho může s sebou odnést.

3 x věší obrázek v novém okně

V chrámu jsou tři oltáře. Uprostřed je Madanmóhan s Rádhou a Lalitou, vlevo je Gópál Krišna, kterého král Karoli uctíval 100 let před tím, než sem přišel Madanmóhan. Božstva dostávají 56 chodů jídel a spoustu sladkostí je možné si koupit v chrámu jako prasádam. Bylo zajímavé, že u jednoho okýnka jsme platili a u druhého nám vydávali sladkosti, což jsme ocenili vzhledem k zachování hygieny. Ten, který šahal na peníze, se nedotýkal prasádam, což byla v pro nás v Indii věc téměř nevídaná.

3 x věší obrázek v novém okně

V chrámové místnosti je narozdíl od Džaipurskcýh chrámů přísný zákaz focení a kdo nešikovně vytáhne foťák, riskuje jeho zničení... (...my jsme však šikovní byli.)

3 x věší obrázek v novém okně Krajina směrem na západ od Mathury stále více připomíná polopoušť a kolem Džaipuru je klima podstatně sušší a je zde také větší horko. Inu je vidět, že Rádžasthánaská poušť je skutečně nedaleko.
3 x věší obrázek v novém okně Po cestě do Džaipuru a Karoli jsou podél silnice k vidění obchody řemeslníků, vyrábějící z červeného kamene různé části domů a zahradních doplňků. Tento kámen prý v létě dobře izoluje a drží chlad a v zimě naopak dobře akumuluje teplo. Proto je považován za architektonický luxus a najdeme ho na různých stavbách po celé Indii.

české texty, výběr a úprava obrázků:
Tattva-darší dás
Většina textů je založena na knize Džady Bharaty „Holy Places of India”,
kde je také možné najít mnoho dodatečných informací pro cestovatele.
Anglickou verzi najdete na adrese:
www.spiritualguides.net

Fotografie z cest:
Radha-raman dás, Tattva-darší dás, Aišvarja Kumár a bhakta Zbyněk

 


Datum vzniku:
listopad 2003
 
Jak se vám článek líbil?
0(min) do 10(max)
Kolik čtenářů se vyjádřilo: 60
Haré Krišna inspirace
© 2001-2010