NOVINKY
ARCHIV ČLÁNKŮ
ON-LINE HOROSKOP
FOTKY
BOŽSTVA A CHRÁMY
INDIE-svatá místa
RECEPTY 
ČASTÉ OTÁZKY
INZERCE a SEZNAMKA
KE STAŽENÍ
KNIHY A PŘEKLADY
HUDBA A MANTRY
ODKAZY
KNIHA HOSTŮ
KONTAKTY A LIDI
Náš názor:
Lidé mají většinou v těchto věcech dost zkreslené představy...
 
Co je cílem gurukuly?
 
Martin Fárek


„Co budete ve vaší škole učit?” Častá otázka, kterou mi kladou mnozí hosté, když si povídáme o gurukule. „Budou mít také matematiku, češtinu, dějepis?” Možná si lidé představují, že být oddaným znamená izolovat se od „materiálního světa” a pokud možno nic nevědět. Chtěl bych tento omyl uvést na pravou míru a pokusím se vysvětlit, o jaké vzdělání naše gurukula bude usilovat.

Žáci jsou většinou posuzováni podle toho, kolik se naučili. Vědí, kdo byl Jan Hus, T. G. Masaryk a Bedřich Smetana? Také by měli umět vyřešit rovnice o dvou neznámých a použít Thaletovu větu. A žížala patří mezi kroužkovce! Obdobnou představu o vzdělání má asi mnoho lidí. Naše děti nebudou ani v tomto obecném rozhledu pozadu, Šríla Prabhupáda si nepřál, aby se na oddané lidé dívali jako na hlupáky. A zkušenosti z Ameriky či ze Švédska ukazují, že žáci gurukul měli v mnoha ohledech dokonce nadprůměrné znalosti. Přesto se s nejedním učitelem shodneme na tom, že vzdělání neznamená přelévání moře informací z učebnic do hlav studentů. Toto nešťastné pochopení významu vzdělání komentuje přední americký filozof Erich Fromm slovy: „Školy jsou továrny, v nichž se všeho všudy produkují balíky znalostí - ačkoliv školy obvykle tvrdí, že chtějí uvést studenty do kontaktu s nejlepšími výsledky lidského ducha.”

Proto považujeme praktickou osobní potřebu žáků za důležitější než obecný přehled. Bude to znamenat, že je uchráníme před zbytečným šprtáním vzorečků a pouček, a spíše je naučíme, jak a kde je v případě potřeby najdou. Například v hodinách matematiky jsme probírali množství výpočtů, rovnic, vzorečků atd. Pak se vám přihodí, že máte vést malé účetnictví a najednou pořádně nevíte jak.

Hodláme tedy učit děti, jak si naplánovat nákup a rozumně hospodařit s penězi. Když počítáme povrch, můžeme spočítat počet tabulí skla, které budeme potřebovat pro náš konkrétní skleník. Proč používat příklady s nějakým A a B, které zůstanou pouze na papíře?

Nebo zeměpis. Měli jsme možnost srovnávat těžbu ropy a zemního plynu jednotlivých zemí, podívat se, kde který průmysl kvete barevnými skvrnami na hladinách řek a moří. Ale nedozvěděli jsme se, jak vypadá život obyčejného člověka třeba právě v Saúdské Arábii. Jak jí a jaké má zvyky? Čemu věří a co vyznává? Jaký má vztah ke své zemi, zvířatům a rostlinám? Jestliže vyrazíte do zahraničí, zejména mimo Evropu, tyto informace jsou k nezaplacení.

Při výuce budeme klást velký důraz na hygienu, stravovací návyky a životosprávu vůbec. To je přece samozřejmé, řeknete, a není na tom nic zvláštního. Jak je potom možné, že člověk s akademickým titulem si po návštěvě toalety ani neumyje ruce? Jak je možné, že lidé se přejídají masem, pijí alkohol, a o nějaké kultuře se ve většině stravovacích zařízení nedá ani mluvit?

Doufáme, že jednoduchý život na farmě dětem umožní pochopit, že mléko a obilí nám dodávají naše matky - matka kráva a matka Země. Při sledování běžného konzumního stylu života je člověk spíše ochoten věřit, že to vše vyrábíme sami. My ale chceme, aby další generace rozuměla tomu, že jsme na kravách a zemi závislí, a aby se je naučila ctít a chránit. Vedeme děti k respektování práv všech Božích dětí - ptáků, zvířat či rostlin. Oni jsou také součástí stvoření a rozhodně nejsou určeni k bezcitnému vykořisťování a hromadné likvidaci. To jsou některé z dalších praktických zásad skutečného vzdělání.

Dotkli jsme se tedy třetího a nejdůležitějšího cíle školy a tím je inspirovat a rozvíjet v dětech lásku ke Kršnovi. Oba předchozí cíle, tj. obecný přehled a praktické znalosti by měly pomáhat v dosažení tohoto nejvyššího cíle. Šríla Prabhupáda nám ve svých knihách věnoval skutečný poklad védské moudrosti a rádi bychom, aby z něj děti braly plnými hrstmi. Důkladným studiem Bhagavad-gíty, Šrímad-Bhágavatamu a dalších knih se naplní i druhá polovina návodu k duchovnímu životu - hluboké myšlení. Aby filozofické poznání přineslo kýžené ovoce, musí stát na pevném a čistém charakteru člověka. Šríla Prabhupáda zdůraznil, že naším cílem není vychovat velké učence, ale chceme člověka ideálního svým chováním, svým vědomím Kršny.

„Kdo je prost zášti a laskavý přítel všech živých bytostí, kdo se nepovažuje za vlastníka a je prost falešného ega, kdo zachovává klid jak ve štěstí, tak i v neštěstí, kdo je snášenlivý, vždy spokojený, ukázněný a s odhodlaností se věnuje oddané službě a jehož mysl a inteligence jsou upřeny na Mne, takový oddaný je mi velmi drahý.” (Bhagavad-gítá 12.13-14)

Jedinou cestou, jak vyvinout dobré vlastnosti, je učit se u někoho, kdo už je má. Proto je vztah žáka k duchovnímu učiteli alfou a omegou duchovního života. Je to velmi jednoduché. Milovat Kršnu se můžeme naučit jen od někoho, kdo Ho sám miluje. Duchovní učitel je ten, kdo nás zasvětí do umění oddané služby a jen díky jeho milosti můžeme obdržet Kršnovu milost. Gurukula je místo, kde je takový učitel přítomen, ať už osobně, nebo ve svých pokynech. Gurukula na Kršnově dvoře bude skromným příspěvkem k naplnění přání Šríly Prabhupády:

„Původní systém gurukuly by měl být obnoven jako dokonalý příklad systému určeného k výchově velkých lidí, rozvážných a zodpovědných, kteří vědí, co přinese skutečný prospěch a blaho občanům... Máš nyní zodpovědnost za úspěšné uvedení této myšlenky ve své zemi. Udělej to prosím s rozvahou a praktický užitek na sebe nenechá dlouho čekat.”

* * *

V minulém zpravodaji jste se mohli dočíst o našem plánu založit na Kršnově dvoře školu podle védských zásad. Pokusíme se na těchto stránkách reagovat na aktuální témata a zároveň Vás informovat o pokroku na projektu gurukuly. V poslední době jsme několikrát dostali otázky, týkající se základního přístupu rodičů k výchově dětí. Rodiče zvlášť zajímal způsob, jak dosáhnout u svých dětí poslušnosti. Následující článek určitě mnoho rodičů přiměje k zamyšlení a zároveň Vám pomůže k nalezení uspokojivé odpovědi.

 


Datum vzniku:
asi 1994
 
Jak se vám článek líbil?
0(min) do 10(max)
Kolik čtenářů se vyjádřilo: 60
Haré Krišna inspirace
© 2001-2010